IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Orientări actuale în cercetarea doctorală
Cautare
Volum, serie, parte, nr: Ediţia a V-a
Instituții responsabile de ediție:
Universitatea de Stat „Alecu Russo“ din Bălţi
Responsabili de ediție: Gaşiţoi N.
Locul publicării: Bălți, Republica Moldova
Editura: Tipografia "Indigou Color"
Anul publicării: 2016
ISBN: 978-9975-3145-8-9
CZU: 082:378=135.1=161.1 O-75
Domenii științifice:
Materiale ale altor ediții disponibile în IBN
Disponibil în IBN: 15 aprilie 2020
Afişează publicaţiile
Sortare publicaţii
An:
Domeniu ştiinţific: Ştiinţe fizico-matematice (7)Tehnică (1)Filologie (19)Istorie (3)Economie (3)Filosofie (3)Geografie (1)Drept (6)Pedagogie (10)Studiul artelor, culturologie (3)Psihologie (3)Sociologie (6)Ştiinţe politice (1)Administrare publică (1)