IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Conferința "Studii de arhondologie şi genealogie",
Chişinău, Moldova, 2 decembrie 2013
Studii de arhondologie şi genealogie
Cautare
Volum, serie, parte, nr: Vol.1
Instituții responsabile de ediție:
Institutul de Istorie
Responsabili de ediție: Bacalov S.
Locul publicării: Chişinău
Editura: Tipografia „Bons Ofices”
Anul publicării: 2013
ISBN: 978-9975-80-825-5
ISBN: 978-9975-80-826-2
CZU: 929.5/.7(478)(082) S 93
Domenii științifice:
Materiale ale altor ediții disponibile în IBN
Disponibil în IBN: 16 martie 2021
Afişează publicaţiile
Sortare publicaţii
An:
Domeniu ştiinţific: Tehnică (4)Istorie (43)Economie (1)Studiul artelor, culturologie (3)Ştiinţe politice (4)