IBN
Închide
Cernenchi Eugeniu
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 9. Publicaţii la conferinţe din RM - 5.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2019 - 3

Geneza actelor cu caracter extern în cancelaria domnească a Ţării Moldovei, sec. XV-XVII
Cernenchi Eugeniu12
1 Institutul de Istorie,
2 Ministerul Educației, Culturii și Cercetării
Sesiunea ştiinţifică a departamentului Istoria românilor, universală şi arheologie
Ediţia VI. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-149-07-5.
Disponibil online 31 May, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-300
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Soliile Țării Moldovei în secolele XV-XVII (instrumentele activității diplomatice)
Cernenchi Eugeniu
Institutul de Istorie
Anuarul Institutului de Istorie
Nr. 8 / 2019 / ISSN 2345-1939
Disponibil online 21 June, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-111
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Soliile Țării Moldovei în secolele XV-XVII (instrumentele activității diplomatice)
Cernenchi Eugeniu
Institutul de Istorie
Anuarul Institutului de Istorie: Materialele sesiunii ştiinţifice anuale, 20 decembrie 2018
2019. Chişinău. ISSN 2345-1939.
Disponibil online 17 August, 2019. Descarcări-28. Vizualizări-361
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 2

Soliile Țării Moldovei în secolele XV-XVII (terminologie și părțile componente)
Cernenchi Eugeniu
Institutul de Istorie
Anuarul Institutului de Istorie
Nr. 7 / 2018 / ISSN 2345-1939
Disponibil online 21 June, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-96
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Un raport militar rus din secolul al XVIII (1759) despre vizita la București pentru repatrierea unui negustor
Cernenchi Eugeniu
Institutul de Istorie
Istorie şi cultură
2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3283-6-4.
Disponibil online 1 April, 2019. Descarcări-6. Vizualizări-403
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 2

Relatiile lui Ștefănită Vodă cu Hanatul Crimeei (Consideratii pe marginea unui document recent publicat)
Cernenchi Eugeniu
Institutul de Istorie al AŞM
Anuarul Institutului de Istorie
Nr. 6 / 2017 / ISSN 2345-1939
Disponibil online 22 June, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-80
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Un studiu de referinţă despre geneza problemei basarabene
Dragnev Demir1 , Cernenchi Eugeniu2
1 Academia de Ştiinţe a Moldovei,
2 Institutul de Istorie, Stat şi Drept al AŞM
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 1(44) / 2017 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 29 May, 2017. Descarcări-1. Vizualizări-917
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 1

Bugeacul într-un raport militar rusesc de la mijlocul sec. XVIII
Cernenchi Eugeniu
Institutul de Istorie al AŞM
COHORTA
Nr. 1-2 / 2016 / ISSN 1857-0100
Disponibil online 9 March, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-46
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 2

Recenzie. Valentin Constantinov, Ţara Moldovei în cadrul relaţiilor internaţionale (1611-1634)
Cernenchi Eugeniu
Institutul de Istorie al AŞM
Revista de Istorie a Moldovei
Nr. 4(100) / 2014 / ISSN 1857-2022
Disponibil online 9 June, 2015. Descarcări-10. Vizualizări-521
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Viaţa culturală a localităţilor romane in perioada interbelică. Studiu de caz: căminul cultural „Luceafărul”, comuna Văleni, jud. Cahul (1937-1939)
Pintilii Ecaterina1 , Cernenchi Eugeniu2
1 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău,
2 Institutul de Istorie al AŞM
Patrimoniul cultural naţional şi universal: Dialog istoric: In Honorem Valeria Cozma
2014. Chişinău. ISBN 978-9975-51-611-2.
Disponibil online 14 June, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-87
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 2

Aspecte privind organizarea activitătii capuchehăilor Tării Moldovei în secolele XVI-XVII
Cernenchi Eugeniu
Institutul de Istorie, Stat şi Drept al AŞM
Republica Moldova între Este şi Vest. Opţiunile tineretului la etapa actuală
2013. Chişinău. ISBN 978-9975-76-099-7.
Disponibil online 11 October, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-295
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Un document tătar privitor la revenirea lui Alexandru Lăpuşneanu la domnie (1563-1564)
Cernenchi Eugeniu
Institutul de Istorie, Stat şi Drept al AŞM
Anuarul Institutului de Istorie
Nr. 2 / 2013 / ISSN 2345-1939
Disponibil online 13 May, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-62
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 1

Un document privind relaţiile lui Petru Rareş cu Hanatul din Crimeea (1537)
Cernenchi Eugeniu
Institutul de Istorie, Stat şi Drept al AŞM
Revista de Istorie a Moldovei
Nr. 3-4(83-84) / 2010 / ISSN 1857-2022
Disponibil online 15 December, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-116
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2008 - 1

Un incident diplomatic moldo-rus in timpul domniei lui Ştefan cel Mare
Cernenchi Eugeniu
Revista de Istorie a Moldovei
Nr. 2(74) / 2008 / ISSN 1857-2022
Disponibil online 25 November, 2013. Descarcări-10. Vizualizări-656
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 14 of 14