Activități extracurriculare la Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
116 9
Ultima descărcare din IBN:
2021-10-04 11:29
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
374:[378.4:61](478) (1)
Instrucție și educație în afara școlii. Continuarea educației. Educație permanentă (101)
Învățământ superior. Universități. Cursuri universitare (1655)
Științe medicale. Medicină (7202)
SM ISO690:2012
XENOFONTOV, Ion. Activități extracurriculare la Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova. In: Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Umanistice). 2021, nr. 4(144), pp. 61-71. ISSN 1811-2668.
10.5281/zenodo.5018071
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Umanistice)
Numărul 4(144) / 2021 / ISSN 1811-2668 /ISSNe 2345-1009

Activități extracurriculare la Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova

Extracurricular activities at “Nicolae Testemitanu” State University of Medicine and Pharmacy of the Republic of Moldova


DOI: 10.5281/zenodo.5018071
CZU: 374:[378.4:61](478)
Pag. 61-71

Xenofontov Ion
 
Universitatea de Stat din Moldova
 
Disponibil în IBN: 25 iunie 2021


Rezumat

În studiu sunt prezentate trei componente ale activității extracurriculare desfăşurate la Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”: viața studențească abordată prin prisma organizațiilor obștești, activitatea sindicală și cea sportivă. Se prezintă o componentă a vieții cotidiene universitare axate pe dimensiuni cognitive, organizatorice, de agrement etc. a principalului centru științific și științifico-didactic în domeniul medical și farmaceutic din Republica Moldova. Materialul se bazează pe documente din arhiva curentă a instituției de învățământ superior și a ziarului universitar și se încadrează în aria istoriei timpului prezent. Marchează proximitatea perioadei în care trăim, ca martori sau analişti ai „timpului nostru”

The study presents three components of the extracurricular activity of “Nicolae Testemitanu” State University of Medicine and Pharmacy of the Republic of Moldova: student life approached through the prism of public organisations, trade union activity and sports. It presents a component of the university daily life focused on cognitive, organisational, leisure, etc. dimensions of the main scientific and scientific-didactic centre in the medical and pharmaceutical field in the Republic of Moldova. The material is based on documents from the current archive of the higher education institution and the university newspaper and falls within the area of the history of the present time. It marks the proximity of the period in which we live, as witnesses or analysts of “our time”.

Cuvinte-cheie
viață studențească, organizații obștești, sindicat, sport, USMF „Nicolae Testemițanu”, istoria timpului prezent,

student life, public organisations, trade unions, sports, “Nicolae Testemitanu” SUMPh, the history of the present time