IBN
Închide
Cazac Viorica
Cuvinte-cheie (53): medical students (8), EMP (5), ESP (5)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
ORCiD
Google Scholar ID

Articole în reviste din RM - 3. Publicaţii la conferinţe din RM - 14. Publicaţii peste hotare - 2.
Teze/Rezumate în culegeri - 4.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 2
  • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 1
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.2.Teze / rezumate în culegerile manifestărilor din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 2
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 10
  • 5.4.Teze / rezumate în culegerile de la alte manifestări din RM - 2
  • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
  • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 2

2023 - 2

The roles, responsibilities and challenges of the EMP teacher
Cazac Viorica
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Patrimoniul cultural de ieri – implicaţii în dezvoltarea societăţii durabile de mâine
Ediția 7. 2023. Iași – Chișinău-Lviv. ISSN 2558 – 894X.
Disponibil online 14 April, 2023. Descarcări-6. Vizualizări-225
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Utilizarea resurselor digitale în cadrul orelor de limbă engleză medicală
Cazac Viorica
Cercetarea în biomedicină și sănătate: calitate, excelență și performanță
2023. Chișinău, Republica Moldova. ISSN 2345-1476.
Disponibil online 22 January, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-28
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 2

Interactive strategies in teaching and learning EMP
Cazac Viorica , Oala Viorica
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Probleme actuale ale lingvisticii şi didacticii limbilor străine
Ediția 3. 2022. Chişinău. ISBN (pdf) 978-9975-46-739-1 .
Disponibil online 30 May, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-193
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Investigarea principiilor de proiectare ale cursului EMP
Cazac Viorica
Educaţia din perspectiva conceptului Clasa Viitorului
Ediția 3. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-46-681-3.
Disponibil online 28 February, 2023. Descarcări-4. Vizualizări-155
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 3

Analysis of phrasal verbs used in the contemporary english medical literature
Tumuruc Olga , Panciuc Liliana , Volosciuc Veronica , Cazac Viorica
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Cercetarea în biomedicină și sănătate: calitate, excelență și performanță
2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-82-223-7 (PDF)..
Disponibil online 20 December, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-361
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EMP absolute and variable characteristics
Cazac Viorica1 , Armaşu-Canţîr Ludmila2
1 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
2 "Ion Creangă" State Pedagogical University from Chisinau
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 1(47) / 2021 / ISSN 1857-0119 / ISSNe 2587-330X
Disponibil online 31 May, 2021. Descarcări-12. Vizualizări-550
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Selection criteria, sources and types of authentic video materials used in EMP classes
Cazac Viorica1 , Armaşu-Canţîr Ludmila2
1 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
2 "Ion Creangă" State Pedagogical University from Chisinau
Educaţia din perspectiva conceptului Clasa Viitorului
Ediția 2. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-46-583-0.
Disponibil online 4 October, 2022. Descarcări-12. Vizualizări-341
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 3

A review on the effectiveness of using online authentic materials within EMP classes
Cazac Viorica1 , Armaşu-Canţîr Ludmila2
1 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
2 Ministry of Education, Culture and Research
Educaţia din perspectiva conceptului Clasa Viitorului
Ediția 1. 2020. Chişinău. .
Disponibil online 11 February, 2022. Descarcări-20. Vizualizări-438
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Beneficiile utilizării materialelor autentice în predarea-învăţarea limbii engleze medicale
Cazac Viorica
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Congresul consacrat aniversării a 75-a de la fondarea Universității de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”
2020. Chişinău. .
Disponibil online 9 April, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-248
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Educatia postmodernista in contextul predariiinvatarii limbii engleze pentru scopuri specifice: caracteristici si deziderate
Cazac Viorica1 , Armaşu-Canţîr Ludmila2
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 Ministerul Educației, Culturii și Cercetării
Educaţia din perspectiva conceptului Clasa Viitorului
Ediția 1. 2020. Chişinău. .
Disponibil online 11 February, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-474
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 2

Exploiting audio-visual materials in teaching medical english
Cazac Viorica
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Promovarea valorilor sociale în contextul integrării Europene
2018. Chişinău. ISBN 978-9975-3185-7-0.
Disponibil online 14 February, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-236
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Outlining and implementing the esp course design for medical students
Cazac Viorica
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Probleme actuale ale ştiinţelor umanistice.Anale ştiinţifice ale doctoranzilor şi postdoctoranzilor
Vol. 17, Partea 1. 2018. Chişinău. ISBN 978-9975-46-393-5.
Disponibil online 24 October, 2022. Descarcări-7. Vizualizări-200
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 1

Rolul sintagmelor terminologice în formarea limbajului profesional
Şimanschi Marcela , Cazac Viorica , Maxian Liuba
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Probleme actuale ale ştiinţelor umanistice.Analele științifice ale doctoranzilor și competitorilor
Vol.16, Partea 1. 2017. Chișinău. ISBN 978- 9975-921-22-0.
Disponibil online 15 February, 2023. Descarcări-6. Vizualizări-135
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 4

Authentic Task-based materials in teaching EMP students
Cazac Viorica1 , Autor Nou2
1 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
2 Academy of Economic Studies of Moldova
Problems and perspectives in European education development
2016. Prague, Czech Republic. ISBN 978-1-365-53544-4.
Disponibil online 10 February, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-179
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Intercultural Approach to Teaching Medical English
Cazac Viorica
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Intertext
Nr. Ed. sp / 2016 / ISSN 1857-3711 / ISSNe 2345-1750
Disponibil online 7 October, 2016. Descarcări-14. Vizualizări-825
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modern use of Communicative teaching approach in Medical English
Cazac Viorica , Şimanschi Marcela , Maxian Liuba , Scutelnic Raisa
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Достижения и проблемы современной науки
Ediția a VII-a. 2016. Санкт-Петербург, Россия. ISSN 2218-2268.
Disponibil online 10 February, 2022. Descarcări-28. Vizualizări-350
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valorile competențelor de comunicare din perspectiva conținuturilor de bază
Şimanschi Marcela , Cazac Viorica
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme actuale ale ştiinţelor umanistice.Analele științifice ale doctoranzilor și competitorilor
Vol.15, Partea 1. 2016. Chișinău. ISBN 978-9975-921-22-0.
Disponibil online 28 March, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-127
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 2

Descriptorii de performanţă – necesitate actuală de cuantificare a cunoştinţelor la limba engleză în contextul integrării europene
Cernei Cristina1 , Cazac Viorica2
1 Liceul Teoretic „Onisifor Ghibu”, mun. Chişinău,
2 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.2. 2015. Cahul, Republica Moldova. ISBN 978-9975-914-98-7.
Disponibil online 23 June, 2021. Descarcări-7. Vizualizări-252
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The terminological and phraseological aspects of a specialized medical translation
Cazac Viorica , Maxian Liuba , Şimanschi Marcela
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Intertext
Nr. 1-2(34) / 2015 / ISSN 1857-3711 / ISSNe 2345-1750
Disponibil online 30 June, 2015. Descarcări-63. Vizualizări-988
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 19 of 19