Outlining and implementing the esp course design for medical students
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
200 7
Ultima descărcare din IBN:
2023-05-22 02:03
SM ISO690:2012
CAZAC, Viorica. Outlining and implementing the esp course design for medical students. In: Probleme actuale ale ştiinţelor umanistice.: Anale ştiinţifice ale doctoranzilor şi postdoctoranzilor, Ed. vol.1, 1 octombrie 2018, Chişinău. Chişinău: CEP UPS „I.Creangă”, 2018, Vol. 17, Partea 1, pp. 81-91. ISBN 978-9975-46-393-5.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Probleme actuale ale ştiinţelor umanistice.
Vol. 17, Partea 1, 2018
Conferința "Probleme actuale ale ştiinţelor umanistice"
vol.1, Chişinău, Moldova, 1 octombrie 2018

Outlining and implementing the esp course design for medical students


Pag. 81-91

Cazac Viorica
 
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
 
Disponibil în IBN: 24 octombrie 2022


Rezumat

Nowadays, ESP stands alone as an independent discipline from English Language Teaching (ELT) and it shapes its own aspects, which differs in methodology and used materials. This article introduces some theoretical background concerning ESP, as well as mentions the characteristic features closely connected with process of ESP learning. A special attention is drawn to the management of ESP course and the criteria of selecting specialized materials as important factors ensuring satisfactory results at the end of each course. The ESP and specifically EMP curriculum is aimed at providing students with proper work-related skills in order to understand and communicate within their future professional community.

În prezent, ESP este singura disciplină independentă de predare a limbii engleze (ELT) și își modelează propriile aspecte, care diferă în metodologie și în materialele folosite.Acest articol prezintă câteva teorii despre ESP, precum și caracteristicile acesteia, în strânsă legătură cu procesul de învățare ESP. O atenție deosebită se acordă managementului cursului ESP și criteriilor de selectare a materialelor de specialitate ca factori importanți care asigură rezultate satisfăcătoare la sfârșitul fiecărui curs. Programa ESP și, în mod specific, EMP urmărește să ofere studenților competențe profesionale adecvate pentru a înțelege și a comunica în cadrul comunității profesionale viitoare.

Cuvinte-cheie
medical students, ESP, EMP course design, professional community.,

studenți medicali, ESP, proiectarea cursurilor EMP, comunitatea profesională