IBN
Închide
Panciuc Liliana
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 16. Publicaţii la conferinţe din RM - 5.
Teze/Rezumate în culegeri - 5.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 13
  • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 1
  • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 2
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.2.Teze / rezumate în culegerile manifestărilor din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 4
  • 5.4.Teze / rezumate în culegerile de la alte manifestări din RM - 1

2023 - 1

Aspecte stilistice și gramaticale ale limbii engleze utilizate în scrierea unui studiu de caz medical
Tumuruc Olga , Panciuc Liliana , Volosciuc Veronica
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Cercetarea în biomedicină și sănătate: calitate, excelență și performanță
2023. Chișinău, Republica Moldova. ISSN 2345-1476.
Disponibil online 22 January, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-41
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 2

Methods of improving listening skills
Panciuc Liliana , Tumuruc Olga , Volosciuc Veronica
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Revista de Ştiinţe ale Sănătăţii din Moldova
Nr. 3 An.1(29) / 2022 / ISSN 2345-1467
Disponibil online 21 December, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-186
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Stylistic and grammar aspects of medical english used in writing a scientific article
Tumuruc Olga , Panciuc Liliana , Volosciuc Veronica
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Revista de Ştiinţe ale Sănătăţii din Moldova
Nr. 3 An.1(29) / 2022 / ISSN 2345-1467
Disponibil online 21 December, 2022. Descarcări-4. Vizualizări-242
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 2

Active learning pedagogy - techniques and methods of teaching / learning foreign languages for specific purposes
David Ala , Eşanu-Dumnazev Daniela , Panciuc Liliana
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Cercetarea în biomedicină și sănătate: calitate, excelență și performanță
2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-82-223-7 (PDF)..
Disponibil online 20 December, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-291
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Analysis of phrasal verbs used in the contemporary english medical literature
Tumuruc Olga , Panciuc Liliana , Volosciuc Veronica , Cazac Viorica
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Cercetarea în biomedicină și sănătate: calitate, excelență și performanță
2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-82-223-7 (PDF)..
Disponibil online 20 December, 2021. Descarcări-7. Vizualizări-406
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 2

Repere metodologice contemporane în cercetarea textului medical din perspectiva argumentării
David Ala , Panciuc Liliana
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Congresul consacrat aniversării a 75-a de la fondarea Universității de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”
2020. Chişinău. .
Disponibil online 9 April, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-355
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valențe semantice ale limbajului medical în limba engleză
Panciuc Liliana , David Ala
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Congresul consacrat aniversării a 75-a de la fondarea Universității de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”
2020. Chişinău. .
Disponibil online 9 April, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-335
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 1

Specificul textului de specialitate
Volosciuc Veronica , Eşanu-Dumnazev Daniela , Panciuc Liliana , Doronin Natalia , Tumuruc Olga , Scutelnic Raisa
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Nr. 2(14) / 2013 / ISSN 1857-1719
Disponibil online 23 January, 2014. Descarcări-5. Vizualizări-960
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 5

Dispozitivul interactiv TV5monde în cadrul cursului de limbă franceză
Scutelnic Raisa , Eşanu-Dumnazev Daniela , Panciuc Liliana , Volosciuc Veronica , David Ala
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Nr. 2(13) / 2012 / ISSN 1857-1719
Disponibil online 9 December, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-824
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lecţia – formă de lucru şi tipurile ei în procesul de predare a unei limbi moderne
Volosciuc Veronica , Costiuc Natalia , Eşanu-Dumnazev Daniela , Panciuc Liliana , Scutelnic Raisa , Şimanschi Marcela
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Nr. 2(13) / 2012 / ISSN 1857-1719
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-7. Vizualizări-894
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Limba franceză versus limba engleză drept limbă de comunicare
Eşanu-Dumnazev Daniela , Scutelnic Raisa , Volosciuc Veronica , Panciuc Liliana , David Ala
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Nr. 2(13) / 2012 / ISSN 1857-1719
Disponibil online 15 December, 2013. Descarcări-7. Vizualizări-1053
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Managementul eficient al comunicării în cadrul orelor de limbă engleză
Panciuc Liliana , Şimanschi Marcela , Eşanu-Dumnazev Daniela , Scutelnic Raisa , Volosciuc Veronica , Balmuş Tatiana
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Nr. 2(13) / 2012 / ISSN 1857-1719
Disponibil online 2 December, 2013. Descarcări-7. Vizualizări-943
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tehnici de realizare a testelor în limba engleză. Modalitati de predare
Şimanschi Marcela , Panciuc Liliana , Trincanu Elena , Volosciuc Veronica
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Nr. 2(13) / 2012 / ISSN 1857-1719
Disponibil online 15 December, 2013. Descarcări-5. Vizualizări-899
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 5

Aspecte metodice în predarea-învăţarea englezei în medicină
Trincanu Elena , Balmuş Tatiana , Panciuc Liliana , Tumuruc Olga , Scutelnic Raisa
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Nr. 1(12) / 2011 / ISSN 1857-1719
Disponibil online 17 December, 2013. Descarcări-5. Vizualizări-888
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Atelier de lucru – tehnică de învăţare prin colaborare profesor-student
Volosciuc Veronica , Eşanu-Dumnazev Daniela , Costiuc Natalia , Scutelnic Raisa , Panciuc Liliana
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Nr. 1(12) / 2011 / ISSN 1857-1719
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-4. Vizualizări-964
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Expresiile frazeologice – O sursă de cunoaştere plenară a unei limbi
Panciuc Liliana , Eşanu-Dumnazev Daniela , Balmuş Tatiana , Trincanu Elena , Scutelnic Raisa , Volosciuc Veronica
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Nr. 2(12) / 2011 / ISSN 1857-1719
Disponibil online 9 December, 2013. Descarcări-40. Vizualizări-2052
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Identitatea predării limbii franceze
Scutelnic Raisa , Volosciuc Veronica , Eşanu-Dumnazev Daniela , Panciuc Liliana , Tumuruc Olga , Trincanu Elena
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Nr. 1(12) / 2011 / ISSN 1857-1719
Disponibil online 13 December, 2013. Descarcări-4. Vizualizări-877
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Importanţa utilizării metodelor interactive în formarea la studenţi a competenţelor comunicative
Balmuş Tatiana , Panciuc Liliana , Trincanu Elena , Tumuruc Olga
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Nr. 1(12) / 2011 / ISSN 1857-1719
Disponibil online 1 December, 2013. Descarcări-25. Vizualizări-904
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 2

Debate-ul o metodă contemporană în dezvoltarea abilităţilor de comunicare
Panciuc Liliana , Tumuruc Olga
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Nr. 2(11) / 2010 / ISSN 1857-1719
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-29. Vizualizări-779
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Diversificarea orelor de limbă engleză prin utilizarea studiului de caz
Tumuruc Olga , Panciuc Liliana
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Nr. 2(11) / 2010 / ISSN 1857-1719
Disponibil online 1 December, 2013. Descarcări-17. Vizualizări-1016
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2008 - 1

Vocabulary enriching – a factor that contributes to the improvement of the speech fluency
Panciuc Liliana
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Nr. 2(9) / 2008 / ISSN 1857-1719
Disponibil online 14 December, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-659
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 21 of 21