IBN
Închide
Oala Viorica
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
ORCiD

Articole în reviste din RM - 2. Publicaţii la conferinţe din RM - 4.
Teze/Rezumate în culegeri - 2.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 2
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 2
  • 5.4.Teze / rezumate în culegerile de la alte manifestări din RM - 2

2023 - 3

Evoluția semnificațiilor științifice ale conceptului de empatie
Oala Viorica
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educației)
Nr. 5(165) / 2023 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 20 July, 2023. Descarcări-32. Vizualizări-221
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Oportunități ale tehnologiilor didactice universitare de formare a empatiei profesionale la mediciniști
Oala Viorica
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Cercetarea în biomedicină și sănătate: calitate, excelență și performanță
2023. Chișinău, Republica Moldova. ISSN 2345-1476.
Disponibil online 22 January, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-16
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Professional attitudes of medical students in the context of current challenges
Oala Viorica , Borozan Maia
Education for Peace and Sustainable Development
Ediția 6-a. 2023. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-62-593-7.
Disponibil online 17 January, 2024. Descarcări-1. Vizualizări-49
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 3

Argumente privind importanța empatiei profesionale a studenților mediciniști
Oala Viorica
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 4(30) / 2022 / ISSN 1857-0623 / ISSNe 2587-3636
Disponibil online 5 March, 2023. Descarcări-13. Vizualizări-222
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Determinant factors of the development of professional empathy in medical students
Oala Viorica
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Managementul educaţional: realizări şi perspective de dezvoltare
Ediția 4-a. 2022. Bălți. ISBN 978-9975-161-32-9.
Disponibil online 15 March, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-214
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Interactive strategies in teaching and learning EMP
Cazac Viorica , Oala Viorica
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Probleme actuale ale lingvisticii şi didacticii limbilor străine
Ediția 3. 2022. Chişinău. ISBN (pdf) 978-9975-46-739-1 .
Disponibil online 30 May, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-193
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 6 of 6