IBN
Închide
Borozan Maia
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Google Scholar ID

Articole în reviste din RM - 8. Publicaţii la conferinţe din RM - 15. Publicaţii peste hotare - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2021 - 9

Contextul pedagogic al transferului inovațional din perspectiva exigențelor pieții muncii
Borozan Maia
Universitatea de Stat din Moldova
Cercetarea și inovarea educației din perspectiva exigențelor actuale ale pieții muncii
Ediția 1, vol.1. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-76-368-4..
Disponibil online 5 January, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-20
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dimensiuni actuale ale educației axiologice
Iordachescu Veaceslav , Borozan Maia
Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Psihopedagogie şi management educaţional
Vol. 5. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-322-6.
Disponibil online 17 March, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-142
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Emotional culture - Foundation of teachers' professional success
Borozan Maia
Moldova Tiraspol State University
Comunicarea Interpersonală Interpretări psihologice și filosofice
Ediția 12-a, Vol. 2. 2021. România, Iaşi. ISBN 978-606-685-794-9.
Disponibil online 21 June, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-56
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evoluții conceptuale dinspre competențe spre cultura managerială a cadrelor didactice
Starîș Dana , Borozan Maia
Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Psihopedagogie şi management educaţional
Vol. 5. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-322-6.
Disponibil online 17 March, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-127
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Expectanțe socio-educaționale privind conduita charismatică a profesorilor
Sorocean Iustina , Borozan Maia
Universitatea de Stat din Tiraspol
Cultura cercetării pedagogice: provocări şi tendinţe contemporane
Ediția 1, Vol.4. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-76-345-5..
Disponibil online 9 November, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-57
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Forța enigmatică a charismei pedagogice
Sorocean Iustina , Borozan Maia
Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Psihopedagogie şi management educaţional
Vol. 5. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-322-6.
Disponibil online 17 March, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-104
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Preocupări ale comunității academice privind instituirea școlilor științifice în învățământul superior
Borozan Maia
Universitatea de Stat din Tiraspol
Cultura cercetării pedagogice: provocări şi tendinţe contemporane
Ediția 1, Vol.1. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-76-345-5..
Disponibil online 4 November, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-108
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Recenzie la monografia „Stilul existențial. Paradigmă și transfigurări axiologice”, autoare Aurelia Bețivu
Borozan Maia , Ţurcan-Balțat Lilia
Universitatea de Stat din Tiraspol
Cultura cercetării pedagogice: provocări şi tendinţe contemporane
Ediția 1, Vol.2. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-76-345-5..
Disponibil online 8 November, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-65
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Theoretical suggestions for using qualitative methods in pedagogical research
Bushnaq Tatiana , Borozan Maia
Moldova Tiraspol State University
Cultura cercetării pedagogice: provocări şi tendinţe contemporane
Ediția 1, Vol.2. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-76-345-5..
Disponibil online 8 November, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-127
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 3

Configurația universitară a cercetării pedagogice
Borozan Maia
Universitatea de Stat din Tiraspol
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective Științe Socio-umanistice și Didactica Științelor Socio-umanistice
Vol. 3. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-311-0, 978-9975-76-314-1.
Disponibil online 24 November, 2020. Descarcări-17. Vizualizări-240
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Luarea deciziei – constituent esențial al managementului instituției
Rusu Dumitru , Borozan Maia
Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Psihopedagogie şi management educaţional
Vol. 5. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-302-8.
Disponibil online 3 March, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-337
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul personalității managerilor în exprimarea stilului managerial în instituție
Rusu Dumitru , Borozan Maia
Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele conferinţei ştiinţifice a studenţilor
Ediția 69. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-76-309-7.
Disponibil online 14 November, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-164
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 3

Abordări contemporane ale coaching-ului în pedagogia culturii emoţionale
Borozan Maia1 , Şova Tatiana2
1 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău,
2 Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi
Structura şi dinamica personalităţii umane în epoca globalizării: perspective psiho-socio-pedagogice
2017. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-50-205-4.
Disponibil online 28 November, 2018. Descarcări-10. Vizualizări-524
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Argumente teoretice privind studiul sociologiei emoțiilor
Borozan Maia , Balţat Lilia
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Managementul educaţional: realizări şi perspective de dezvoltare
Ediția 1-a. 2017. Bălți. ISBN 978-9975-132-97-8.
Disponibil online 12 March, 2018. Descarcări-39. Vizualizări-870
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Axiologia emoţiilor din perspectiva rolului strategic al cercetării pedagogice în schimbarea social
Borozan Maia , Bețivu Aurelia
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Managementul educaţional: realizări şi perspective de dezvoltare
Ediția 1-a. 2017. Bălți. ISBN 978-9975-132-97-8.
Disponibil online 12 March, 2018. Descarcări-18. Vizualizări-873
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 1

Tendinţe şi orientări în dezvoltarea inteligenţei emoţionale prin comunicare la adolescenţii din spaţiul rural
Borozan Maia , Zagaievschi Corina
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Economie Lucrări ştiinţifice
Vol.31. 2012. Chişinău. ISBN 978-9975-64-235-4.
Disponibil online 13 April, 2020. Descarcări-27. Vizualizări-345
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 5

Evaluarea curricula de formare a cadrelor didactice din perspectiva impactului în dezvoltarea culturii emoţionale
Borozan Maia
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 1(17) / 2011 / ISSN 1857-0119 / ISSNe 2587-330X
Disponibil online 13 December, 2013. Descarcări-15. Vizualizări-937
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Explorarea carierei pedagogice pentru dezvoltarea competenţelor emoţionale
Borozan Maia
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Nr. 22 / 2011 / ISSN 1857-0224 / ISSNe 1857-4432
Disponibil online 9 December, 2013. Descarcări-18. Vizualizări-643
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fundamentarea specialităţii 142.01 PEDAGOGIE pentru domeniul de formare profesională Ştiinţe ale educaţiei
Sadovei Larisa , Papuc Ludmila , Borozan Maia , Zbîrnea Aurelia
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 3(19) / 2011 / ISSN 1857-0119 / ISSNe 2587-330X
Disponibil online 11 December, 2013. Descarcări-30. Vizualizări-1093
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Implicaţiile culturii emoţionale a profesorului asupra eficienţei comunicării în mediul educaţional
Borozan Maia
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Univers Pedagogic
Nr. 1 / 2011 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 13 December, 2013. Descarcări-26. Vizualizări-903
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 24