IBN
Închide
Sadovei Larisa
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 11. Publicaţii la conferinţe din RM - 6.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2021 - 1

Relevanța științifică a modelului în cercetările pedagogice
Sadovei Larisa
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Cultura cercetării pedagogice: provocări şi tendinţe contemporane
Ediția 1, Vol.1. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-76-345-5..
Disponibil online 4 November, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-45
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 3

Coeficientul de viziune în managementul strategic universitar: replică la provocările societății
Sadovei Larisa
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Calitate în educație - imperativ al societății contemporane
Vol.2. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-46-482-6; 978-9975-46-484-0.
Disponibil online 28 December, 2020. Descarcări-13. Vizualizări-281
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Misiunea cadrului didactic de a comunica despre instituția de învățământ
Sadovei Larisa
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământului
Seria 22, Vol.2. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-46-449-9; 978-9975-46-451-2.
Disponibil online 23 December, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-132
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The educational system: from performance and competence to images and community perception
Chirimbu Sebastian1 , Sadovei Larisa2
1 International Premium School of Bucharest,
2 Ion Creanga Pedagogical State University of Chisinau
Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământului
Seria 22, Vol.2. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-46-449-9; 978-9975-46-451-2.
Disponibil online 23 December, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-2354
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 1

De la cadrul instituționalizat al comunicării pedagogice la comunicarea pedagogică instituțională: studiu al interferențelor conceptuale
Sadovei Larisa
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme actuale ale ştiinţelor umanistice.Analele științifice ale doctoranzilor și competitorilor
Vol.18, Partea 2. 2019. Chișinău. ISBN 978-9975-46-235-8.
Disponibil online 3 June, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-79
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 1

Aplicaţii cu impact ale voluntariatului în susţinerea educaţiei preşcolare
Sadovei Larisa
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 3(109) / 2018 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 15 September, 2019. Descarcări-18. Vizualizări-485
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 2

Incursiuni in conceptualizarea competenţei de comunicare stiinţifică publică
Balaşa Olesea1 , Sadovei Larisa2
1 Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM,
2 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 3(169) / 2015 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 25 February, 2016. Descarcări-10. Vizualizări-657
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reflectii teoretice despre jocul didactic cu functie de strategie universitara
Staver Angela1 , Sadovei Larisa2
1 Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM,
2 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 3(169) / 2015 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 25 February, 2016. Descarcări-13. Vizualizări-783
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 3

Convingeri epistemologice şi metodologice privind diminuarea stresului ocupaţional la debutul carierei pedagogice. RECENZIE asupra monografiei Managementul stresului profesional al cadrelor didactice, elaborată de Tatiana Şova
Racu Igor , Sadovei Larisa
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 3(28) / 2014 / ISSN 1857-0119 / ISSNe 2587-330X
Disponibil online 12 April, 2016. Descarcări-8. Vizualizări-1128
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Educația elevilor în spiritul toleranței pentru un mediu social bazat pe inteligență emoțională. Recenzie asupra monografiei Educație pentru toleranță. Sugestii metodologice, autoare Lilia Balțat
Sadovei Larisa1 , Scurtu Tatiana2
1 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău,
2 Liceul teoretic „Gheorghe Ghimpu”, s. Colonița
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 3(28) / 2014 / ISSN 1857-0119 / ISSNe 2587-330X
Disponibil online 12 April, 2016. Descarcări-10. Vizualizări-593
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rezultatele ştiinţifice ale cercetării: construcţie teoretică şi reflecţie practică
Sadovei Larisa
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 2(84) / 2014 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 10 August, 2017. Descarcări-11. Vizualizări-495
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 1

Delimitări conceptuale privind voluntariatul ecologic studenţesc
Sadovei Larisa , Ursu Ludmila
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 3(25) / 2013 / ISSN 1857-0119 / ISSNe 2587-330X
Disponibil online 20 March, 2014. Descarcări-17. Vizualizări-963
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 1

Indicatori ai eficienţei tehnologiilor comunicative de predare a frazeologismelor engleze în învăţămîntul superior
Sadovei Larisa , Bushnaq Tatiana
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 5-6(75-76) / 2012 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 31 August, 2017. Descarcări-9. Vizualizări-445
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 2

Formarea competenţei de autonomie educaţională a cadrelor didactice
Sadovei Larisa
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Pledoarie pentru educaţie – cheia creativităţii şi inovării
2011. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-56-010-8.
Disponibil online 6 December, 2019. Descarcări-25. Vizualizări-319
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fundamentarea specialităţii 142.01 PEDAGOGIE pentru domeniul de formare profesională Ştiinţe ale educaţiei
Sadovei Larisa , Papuc Ludmila , Borozan Maia , Zbîrnea Aurelia
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 3(19) / 2011 / ISSN 1857-0119 / ISSNe 2587-330X
Disponibil online 11 December, 2013. Descarcări-30. Vizualizări-1093
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2008 - 2

Aspecte formative ale excursiilor în învăţământul primar
Sadovei Larisa , Bradiştean Natalia
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 9(19) / 2008 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 19 November, 2013. Descarcări-7. Vizualizări-618
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Învăţarea „Disciplinării” în cadrul parteneriatului şcoală–părinţi–copii
Sadovei Larisa , Nani Maia
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 9(19) / 2008 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 29 July, 2013. Descarcări-15. Vizualizări-657
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 17 of 17