IBN
Закрыть

28Publicaţii

527Descărcări

20852Vizualizări

Sadovei Larisa
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
ORCiD

Articole în reviste din RM - 13. Publicaţii la conferinţe din RM - 13.
Teze/Rezumate în culegeri - 2.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 4
  • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 7
  • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 2
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 2
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 11
  • 5.4.Teze / rezumate în culegerile de la alte manifestări din RM - 2

2024 - 2

Impactul social al instituției de învățământ superior
Sadovei Larisa
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.2. 2024. Comrat. ISBN 978-9975-83-294-6.
Disponibil online 29 May, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-9
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Revistele de specialitate ca sursă de inspirație la integrarea lucrărilor de artă
Danila (Cojocari) Victoria , Sadovei Larisa
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Patrimoniul cultural de ieri – implicaţii în dezvoltarea societăţii durabile de mâine
Ediția 9. 2024. Iași – Chișinău-Lviv. ISSN 2558 – 894X.
Disponibil online 10 May, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-35
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2023 - 2

Developing the attitude of respect for diversity through institutional communication
Sadovei Larisa
"Ion Creangă" State Pedagogical University from Chisinau
Patrimoniul cultural de ieri – implicaţii în dezvoltarea societăţii durabile de mâine
Ediția 7. 2023. Iași – Chișinău-Lviv. ISSN 2558 – 894X.
Disponibil online 18 April, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-251
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Relevanța trunchiului comun (core curriculum) al curriculumului universitar în realizarea discursului educațional global: studiu comparat R. Moldova - SUA
Sadovei Larisa1 , Zama Alec2
1 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău,
2 Grand View University
Cercetarea pedagogică: exigențe contemporane și perspective de dezvoltare
Ediția 1-a. 2023. Chişinău. ISBN 978-9975-46-867-1 (PDF).
Disponibil online 4 April, 2024. Descarcări-1. Vizualizări-62
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 4

Abordarea comunicării din perspectiva teoriei organizaționale
Sadovei Larisa
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Vector European
Nr. 2 / 2022 / ISSN 2345-1106 / ISSNe 2587-358X
Disponibil online 16 January, 2023. Descarcări-44. Vizualizări-422
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Suportul instituțional privind formarea cadrelor didactice din perspectiva protecției drepturilor copiilor
Sadovei Larisa1 , Meșter Vitalie2
1 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău,
2 Necunoscută, Moldova
Educația privind drepturile copilului: experiențe și perspective în învățământul preșcolar și primar
2022. Chişinău. ISBN 978-9975-46-617-2.
Disponibil online 21 October, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-293
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Managementul instituțional de inserție a competenței interculturale în curriculumul educațional
Sadovei Larisa
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 4(30) / 2022 / ISSN 1857-0623 / ISSNe 2587-3636
Disponibil online 5 March, 2023. Descarcări-7. Vizualizări-241
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Oportunitățile cadrului instituțional pentru implicarea în cercetarea științifică a cadrelor didactice
Sadovei Larisa
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Interconexiunea dimensiunilor de formare profesională prin studii superioare de licență, master, doctorat în științe ale educației
2022. Chişinău, 2023. .
Disponibil online 15 June, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-215
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 2

Paradoxul comunicării valorilor ştiinţifice
Sadovei Larisa
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământului
Seria 23, Vol.3. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-46-559-5; 978-9975-46-562-5.
Disponibil online 5 May, 2022. Descarcări-12. Vizualizări-545
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Relevanța științifică a modelului în cercetările pedagogice
Sadovei Larisa
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Cultura cercetării pedagogice: provocări şi tendinţe contemporane
Ediția 1, Vol.1. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-76-345-5..
Disponibil online 4 November, 2021. Descarcări-11. Vizualizări-374
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 3

Coeficientul de viziune în managementul strategic universitar: replică la provocările societății
Sadovei Larisa
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Calitate în educație - imperativ al societății contemporane
Vol.2. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-46-482-6; 978-9975-46-484-0.
Disponibil online 28 December, 2020. Descarcări-18. Vizualizări-678
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Misiunea cadrului didactic de a comunica despre instituția de învățământ
Sadovei Larisa
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământului
Seria 22, Vol.2. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-46-449-9; 978-9975-46-451-2.
Disponibil online 23 December, 2020. Descarcări-7. Vizualizări-443
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The educational system: from performance and competence to images and community perception
Chirimbu Sebastian Cristian1 , Sadovei Larisa2
1 International Premium School of Bucharest,
2 "Ion Creangă" State Pedagogical University from Chisinau
Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământului
Seria 22, Vol.2. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-46-449-9; 978-9975-46-451-2.
Disponibil online 23 December, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-2729
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 2

Consonanţa şi disonanţa cognitivă în comunicarea imaginii instituţionale
Sadovei Larisa
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Realizarea de sine - adaptare și integrare socială
Volumul I. 2019. Chişinău. .
Disponibil online 7 October, 2022. Descarcări-20. Vizualizări-312
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De la cadrul instituționalizat al comunicării pedagogice la comunicarea pedagogică instituțională: studiu al interferențelor conceptuale
Sadovei Larisa
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme actuale ale ştiinţelor umanisticeAnalele științifice ale doctoranzilor și competitorilor
Vol.18, Partea 2. 2019. Chișinău. ISBN 978-9975-46-235-8.
Disponibil online 3 June, 2021. Descarcări-17. Vizualizări-380
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 1

Aplicaţii cu impact ale voluntariatului în susţinerea educaţiei preşcolare
Sadovei Larisa
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 3(109) / 2018 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 15 September, 2019. Descarcări-49. Vizualizări-1018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 2

Incursiuni in conceptualizarea competenţei de comunicare stiinţifică publică
Balaşa Olesea1 , Sadovei Larisa2
1 Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM,
2 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 3(169) / 2015 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 25 February, 2016. Descarcări-24. Vizualizări-1018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reflectii teoretice despre jocul didactic cu functie de strategie universitara
Staver Angela1 , Sadovei Larisa2
1 Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM,
2 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 3(169) / 2015 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 25 February, 2016. Descarcări-28. Vizualizări-1194
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 3

Convingeri epistemologice şi metodologice privind diminuarea stresului ocupaţional la debutul carierei pedagogice. RECENZIE asupra monografiei Managementul stresului profesional al cadrelor didactice, elaborată de Tatiana Şova
Racu Igor , Sadovei Larisa
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 3(28) / 2014 / ISSN 1857-0119 / ISSNe 2587-330X
Disponibil online 12 April, 2016. Descarcări-17. Vizualizări-1775
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Educația elevilor în spiritul toleranței pentru un mediu social bazat pe inteligență emoțională. Recenzie asupra monografiei Educație pentru toleranță. Sugestii metodologice, autoare Lilia Balțat
Sadovei Larisa1 , Scurtu Tatiana2
1 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău,
2 Liceul teoretic „Gheorghe Ghimpu”, s. Colonița
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 3(28) / 2014 / ISSN 1857-0119 / ISSNe 2587-330X
Disponibil online 12 April, 2016. Descarcări-14. Vizualizări-1072
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rezultatele ştiinţifice ale cercetării: construcţie teoretică şi reflecţie practică
Sadovei Larisa
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 2(84) / 2014 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 10 August, 2017. Descarcări-31. Vizualizări-1108
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 2

Activitatea de învăţare: reflecţii teoretice si praxiologice
Sadovei Larisa
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Ştiinţă, educaţie, cultură
2013. Comrat. ISBN N/A.
Disponibil online 12 May, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-162
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Delimitări conceptuale privind voluntariatul ecologic studenţesc
Sadovei Larisa , Ursu Ludmila
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 3(25) / 2013 / ISSN 1857-0119 / ISSNe 2587-330X
Disponibil online 20 March, 2014. Descarcări-50. Vizualizări-1575
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 1

Indicatori ai eficienţei tehnologiilor comunicative de predare a frazeologismelor engleze în învăţămîntul superior
Sadovei Larisa , Bushnaq Tatiana
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 5-6(75-76) / 2012 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 31 August, 2017. Descarcări-11. Vizualizări-749
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 2

Formarea competenţei de autonomie educaţională a cadrelor didactice
Sadovei Larisa
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Pledoarie pentru educaţie – cheia creativităţii şi inovării
2011. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-56-010-8.
Disponibil online 6 December, 2019. Descarcări-33. Vizualizări-666
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fundamentarea specialităţii 142.01 PEDAGOGIE pentru domeniul de formare profesională Ştiinţe ale educaţiei
Sadovei Larisa , Papuc Ludmila , Borozan Maia , Zbîrnea Aurelia
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 3(19) / 2011 / ISSN 1857-0119 / ISSNe 2587-330X
Disponibil online 11 December, 2013. Descarcări-40. Vizualizări-1544
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2008 - 2

Aspecte formative ale excursiilor în învăţământul primar
Sadovei Larisa , Bradiştean Natalia
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educației)
Nr. 9(19) / 2008 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 19 November, 2013. Descarcări-19. Vizualizări-945
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Învăţarea „Disciplinării” în cadrul parteneriatului şcoală–părinţi–copii
Sadovei Larisa , Nani Maia
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educației)
Nr. 9(19) / 2008 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 29 July, 2013. Descarcări-62. Vizualizări-1037
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 28 of 28