IBN
Закрыть
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii de acreditare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  2012
Tirajul revistei   100
Vizibilitate internațională
Caracteristica articolelor
Limba de publicare
Ultima descărcare din IBN:
2024-04-30 10:12
Colegiul de redacţie
Vizibilitatea autorilor

Numărul curent

  Nr. 4 / 2023  (4 din 4)12    CZU
 2023  (4 din 4)68    
Nr. 4(34)12CZU
Nr. 3(33)18CZU
Nr. 2(32)17CZU
Nr. 1(31)21CZU
 2022  (4 din 4)75    
Nr. 4(30)20CZU
Nr. 3(29)20CZU
Nr. 2(28)18CZU
Nr. 1(27)17CZU
 2021  (4 din 4)66    
Nr. 4(26)15CZU
Nr. 3(25)17CZU
Nr. 2(24)17CZU
Nr. 1(23)17CZU
 2020  (4 din 4)77    
Nr. 4(22)22CZU
Nr. 3(21)19CZU
Nr. 2(20)18CZU
Nr. 1(19)18CZU
 2019  (4 din 4)74    
Nr. 4(18)15CZU
Nr. 3(17)19CZU
Nr. 2(16)17CZU
Nr. 1(15)23CZU
 2018  (3 din 4)62    
Nr. 3(14)21CZU
Nr. 2(13)19CZU
Nr. 1(12)22CZU
 2017  (2 din 4)53    
Nr. 2(11)27CZU
Nr. 1(10)26CZU
 2016  (2 din 4)40    
Nr. 2(9)20CZU
Nr. 1(8)20CZU
 2015  (2 din 4)23    
Nr. 2(7)12CZU
Nr. 1(6)11CZU
 2014  (2 din 4)23    
Nr. 2(5)12CZU
Nr. 1(4)11CZU
 2013  (2 din 4)48    
Nr. 2(3)28CZU
Nr. 1(2)20CZU
 2012  (1 din 4)21    
Nr. 121CZU
imagine

pISSN: 1857-0623
eISSN: 2587-3636
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Acta et Commentationes, Sciences of Education
Categoria:
  • B (28.02.2020-28.02.2024)
  • C (01.02.2018-28.02.2019)
  • C (28.02.2017-31.01.2018)

Revista științifică Acta et Commentationes, seria Științe ale Educației este o publicaţie periodică, a cărei scop este oglindirea şi dezvoltarea fenomenului ştiinţific modern din domeniul Științelor ale Educației (Pedagogie și Didactica științelor); diseminarea rezultatelor cercetărilor științifice de performanţă (fundamentale şi aplicative); dezvoltarea și implementarea noilor tehnologii didactice (strategii și metode), axate în special pe tehnologiile informaționale și comunicaționale în scopul utilizării lor inovaţionale; abordarea şi elucidarea problemelor investigaţionale de profil educațional. Revista are următoarele obiective: - Publicarea și diseminarea rezultatelor științifice valoroase obținute de cercetătorii Universității de Stat din Tiraspol (cu sediul la Chișinău) și din alte instituții din țară și de peste hotare; - Extinderea relațiilor sub aspect științific și editorial cu instituții de profil din țară și de peste hotare în scopul devenirii unei reviste științifice de prestigiu pe plan național și internațional; - Includerea revistei științifice Acta et Commentationes, seria Științe ale Educației în baze de date naționale și internaționale.


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2012 - 2023
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZUJELDOI
Articole630587671193626211319
Volume34627152945
Total66465038622307

Vizualizări   498Descărcări   61

Conţinutul numărului de revistă

Paradigme actuale în procesul de dezvoltare și studiere a roboților de chat 7-19

DOI: 10.36120/2587-3636.v30i4.7-19

CZU: 004.8:007.52

Chiriac Liubomir , Lupașco Natalia , Pavel Maria
Cercetarea funcțiilor și construirea graficelor lor 20-36

DOI: 10.36120/2587-3636.v30i4.20-36

CZU: 373.016:51

Lupu Ilie
Activități extracurriculare la matematică: valențe motivaționale 37-45

DOI: 10.36120/2587-3636.v30i4.37-45

CZU: 373.04:51

Gaşiţoi Natalia , Zastînceanu Liubov
Instrumente online de dezvoltare avansată a competenței de programare 46-57

DOI: 10.36120/2587-3636.v30i4.46-57

CZU: 37.04:004.4

Pavel Maria , Pavel Dorin
Aplicarea metodei descoperirii în studiul matematicii în liceu 58-66

DOI: 10.36120/2587-3636.v30i4.58-66

CZU: 373.016:51

Achiri Ion , Bucurenciu Simona-Maria
Implementation of new information technologies in the teaching and learning process in DAF classes for beginners 67-77

DOI: 10.36120/2587-3636.v30i4.67-77

CZU: 37.02:811.1112.2+004

Josu Natalia , Josu Daniela
Modelul funcțional al parteneriatului educațional contemporan 78-87

DOI: 10.36120/2587-3636.v30i4.78-87

CZU: 373.06

Antoci Diana , Andrasciuc Vasilica
Managementul instituțional de inserție a competenței interculturale în curriculumul educațional 88-95

DOI: 10.36120/2587-3636.v30i4.88-95

CZU: 378.091

Sadovei Larisa
Utilizarea softurilor educaționale în activitățile cu conținut matematic din grădiniță 96-103

DOI: 10.36120/2587-3636.v30i4.96-103

CZU: 373.2:004.4

Pavlenco (Pidleac) Mihaela
The development of peace values within a multicultural approach 104-122

DOI: 10.36120/2587-3636.v30i4.104-122

CZU: 373.013.42/.43

Darawsha Ahlam , Galia Nadia
Abordări teoretice ale consilierii pentru responsabilitatea parentală și terapia familiei socialmente-vulnerabile 123-129

DOI: 10.36120/2587-3636.v30i4.123-129

CZU: 37.018.1/.2

Andronache Roxana Nicoleta
Fundamente teoretice în studiul libertății autentice din perspectiva filosofiei educației 130-140

DOI: 10.36120/2587-3636.v30i4.130-140

CZU: 37.013.73

Donoagă Diana
Percepția profesorilor din învățământul primar asupra dezvoltării competențelor de cercetare / investigaționale în cadrul orelor de științe ale naturii 141-151

DOI: 10.36120/2587-3636.v30i4.141-151

CZU: 373.3.016:502

Iordache (Neagu) Marieta , Bocancea Viorel
Argumente privind importanța empatiei profesionale a studenților mediciniști 152-160

DOI: 10.36120/2587-3636.v30i4.152-160

CZU: 378.011.32:61:159.9

Oala Viorica
Importanța activităților practice pentru elevii liceeni în formarea competențelor specifice geografiei 161-174

DOI: 10.36120/2587-3636.v30i4.161-174

CZU: 373.016:91

Bocancea Viorel , Pătrașcu Alexandra
Specificul și nivelurile excelenței artistice ale cadrelor didactice din învățământul primar 175-181

DOI: 10.36120/2587-3636.v30i4.175-181

CZU: 373.03.011.31

Postolachi Iulia
Studiul experimental constatativ al dinamicii valorilor competenței de dezvoltare personală, socială și de a învăța să înveți a elevilor din învățământul primar 182-190

DOI: 10.36120/2587-3636.v30i4.182-190

CZU: 373.3.04

Biculescu Florina-Teodora
Evaluarea competenței textuale la elevii din învățământul primar 191-196

DOI: 10.36120/2587-3636.v30i4.191-196

CZU: 373.3.27:[811.135.1+821.135.1]

Midrigan Tatiana
Using reading activities in developing communicative competences 197-204

DOI: 10.36120/2587-3636.v30i4.197-204

CZU: 372.8811.135.1

Tolico Doina
Circumscrierea axiologică a formării continue a profesorilor de istorie în contextul educației actuale 205-211

DOI: 10.36120/2587-3636.v30i4.205-211

CZU: 371.14

Vacarciuc Daniela