IBN
Закрыть
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Conferința "Probleme actuale ale ştiinţelor umanistice." Analele ştiinţifice ale doctoranzilor şi comp, 18
Chişinău, Moldova, 1 ianuarie 2019
Probleme actuale ale ştiinţelor umanistice Analele științifice ale doctoranzilor și competitorilor
Cautare
Volum, serie, parte, nr: Vol.18, Partea 2
Responsabili de ediție: Armaşu-Canţîr L.
Locul publicării: Chișinău
Editura: CEP UPS „I.Creangă”
Anul publicării: 2019
Numărul de pagini: 371
ISBN: 978-9975-46-235-8
ISBN: 978-9975-46-420-8
ISSN: 1857-0267
ISBN: 978-9975-46-422-2
CZU: 082:378.637(478-25) P 93
Domenii științifice:
Afişează publicaţiile
Sortare publicaţii
An:
Domeniu ştiinţific: Pedagogie (360)Psihologie (173)Sociologie (126)Ştiinţe fizico-matematice (14)Filologie (51)Biologie (2)Economie (10)Medicină (4)Administrare publică (5)Tehnică (8)Istorie (16)Studiul artelor, culturologie (15)Drept (5)Filosofie (4)Ştiinţe politice (1)