IBN
Închide
Armaşu-Canţîr Ludmila
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
LinkedIn ID
ORCiD

Articole în reviste din RM - 8. Publicaţii la conferinţe din RM - 23. Publicaţii peste hotare - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 2
  • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 4
  • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 2
  • 4. Articole în reviste de peste hotare
  • 4.3.Articole în alte reviste științifice de peste hotare - 1
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 6
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 17

2023 - 1

Abordarea strategiilor dramatice pentru optimizarea competenței de receptare orală
Armaşu-Canţîr Ludmila , Scîntei Liliana
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Ştiință și educație: noi abordări și perspective
Ediția 25 vol.2. 2023. Chişinău. ISBN 978-9975-46-783-4.
Disponibil online 8 October, 2023. Descarcări-3. Vizualizări-70
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 4

Formarea competenței de receptare orală la școlarul mic prin intermediul tehnicilor de ascultare activă
Armaşu-Canţîr Ludmila , Scîntei Liliana
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor DidacticeÎnvățământul preșcolar. Învățământul primar
Vol. 4. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-76-382-0..
Disponibil online 5 April, 2022. Descarcări-55. Vizualizări-445
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Oral message reception at the early school age. Ways of approaching the literary text
Armaşu-Canţîr Ludmila , Scîntei Liliana
"Ion Creangă" State Pedagogical University from Chisinau
ACROSS
Nr. 5(2) / 2022 / ISSN - / ISSNe 2602-1463
Disponibil online 4 October, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-207
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Profesorul Dumitru Patrașcu:modus vivendi, modus cogitandi
Armaşu-Canţîr Ludmila
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Univers Pedagogic
Nr. 4(76) / 2022 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 27 December, 2022. Descarcări-4. Vizualizări-285
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Profesorul universitar Vasile Cojocaru: vocaţie și dăruire
Armaşu-Canţîr Ludmila
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Univers Pedagogic
Nr. 2(74) / 2022 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 17 August, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-144
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 3

Cuvănt - înainte
Armaşu-Canţîr Ludmila
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Asistența psihosocială în contextul noilor realități pe timp de pandemie
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-46-545-8.
Disponibil online 10 May, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-246
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EMP absolute and variable characteristics
Cazac Viorica1 , Armaşu-Canţîr Ludmila2
1 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
2 "Ion Creangă" State Pedagogical University from Chisinau
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 1(47) / 2021 / ISSN 1857-0119 / ISSNe 2587-330X
Disponibil online 31 May, 2021. Descarcări-12. Vizualizări-508
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Selection criteria, sources and types of authentic video materials used in EMP classes
Cazac Viorica1 , Armaşu-Canţîr Ludmila2
1 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
2 "Ion Creangă" State Pedagogical University from Chisinau
Educaţia din perspectiva conceptului Clasa Viitorului
Ediția 2. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-46-583-0.
Disponibil online 4 October, 2022. Descarcări-12. Vizualizări-305
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 3

A review on the effectiveness of using online authentic materials within EMP classes
Cazac Viorica1 , Armaşu-Canţîr Ludmila2
1 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
2 Ministry of Education, Culture and Research
Educaţia din perspectiva conceptului Clasa Viitorului
Ediția 1. 2020. Chişinău. .
Disponibil online 11 February, 2022. Descarcări-20. Vizualizări-402
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Educatia postmodernista in contextul predariiinvatarii limbii engleze pentru scopuri specifice: caracteristici si deziderate
Cazac Viorica1 , Armaşu-Canţîr Ludmila2
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 Ministerul Educației, Culturii și Cercetării
Educaţia din perspectiva conceptului Clasa Viitorului
Ediția 1. 2020. Chişinău. .
Disponibil online 11 February, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-422
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Percepția socială a conceptului „Clasa Viitorului” și a oportunității utilizării tehnologiilor inovative în educație
Gonţa Victoria , Armaşu-Canţîr Ludmila , Zubenschi Mariana , Gorobeț Evelina
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Educaţia din perspectiva conceptului Clasa Viitorului
Ediția 1. 2020. Chişinău. .
Disponibil online 10 February, 2022. Descarcări-4. Vizualizări-335
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 5

Cuvânt-înainte
Armaşu-Canţîr Ludmila
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme actuale ale ştiinţelor umanistice.Analele științifice ale doctoranzilor și competitorilor
Vol.18, Partea 1. 2019. Chișinău. ISBN 978-9975-46-235-8.
Disponibil online 2 June, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-195
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cuvânt-înainte
Armaşu-Canţîr Ludmila
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme actuale ale ştiinţelor umanistice.Analele științifice ale doctoranzilor și competitorilor
Vol.18, Partea 2. 2019. Chișinău. ISBN 978-9975-46-235-8.
Disponibil online 2 June, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-195
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cuvânt-înainte
Armaşu-Canţîr Ludmila
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme actuale ale ştiinţelor umanistice.Analele științifice ale doctoranzilor și competitorilor
Vol.18, Partea 3. 2019. Chișinău. ISBN 978-9975-46-235-8.
Disponibil online 3 June, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-235
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cuvânt-înainte
Armaşu-Canţîr Ludmila
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme actuale ale ştiinţelor umanistice.Analele științifice ale doctoranzilor și competitorilor
Vol.18, Partea 4. 2019. Chișinău. ISBN 978-9975-46-235-8.
Disponibil online 3 June, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-218
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Managerul eficient – promotor al calității
Armaşu-Canţîr Ludmila
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme actuale ale ştiinţelor umanistice.Analele științifice ale doctoranzilor și competitorilor
Vol.18, Partea 1. 2019. Chișinău. ISBN 978-9975-46-235-8.
Disponibil online 2 June, 2021. Descarcări-6. Vizualizări-271
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 5

Comunicarea și competența de comunicare la elevii cu dizabilități mintale
Armaşu-Canţîr Ludmila , Cîrligeanu Margareta
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.2. 2018. Cahul, Republica Moldova. ISBN 978-9975-88-042-8.
Disponibil online 26 October, 2018. Descarcări-19. Vizualizări-908
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cuvînt-înainte
Armaşu-Canţîr Ludmila
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme actuale ale ştiinţelor umanistice.Anale ştiinţifice ale doctoranzilor şi postdoctoranzilor
Vol. 17, Partea 1. 2018. Chişinău. ISBN 978-9975-46-393-5.
Disponibil online 24 October, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-138
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cuvînt-înainte
Armaşu-Canţîr Ludmila
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme actuale ale ştiinţelor umanistice.Anale ştiinţifice ale doctoranzilor şi postdoctoranzilor
Vol. 17, Partea 2. 2018. Chişinău. ISBN 978-9975-46-394-2.
Disponibil online 14 November, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-156
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impactul reformelor asupra calității formării cadrelor didactice
Armaşu-Canţîr Ludmila
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme actuale ale ştiinţelor umanistice.Anale ştiinţifice ale doctoranzilor şi postdoctoranzilor
Vol. 17, Partea 1. 2018. Chişinău. ISBN 978-9975-46-393-5.
Disponibil online 27 October, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-162
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reformele în educație între schimbare şi calitate
Armaşu-Canţîr Ludmila
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme actuale ale ştiinţelor umanistice.Anale ştiinţifice ale doctoranzilor şi postdoctoranzilor
Vol. 17, Partea 1. 2018. Chişinău. ISBN 978-9975-46-393-5.
Disponibil online 28 October, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-155
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 2

Cuvânt-înainte
Armaşu-Canţîr Ludmila
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme actuale ale ştiinţelor umanistice.Analele științifice ale doctoranzilor și competitorilor
Vol.16, Partea 1. 2017. Chișinău. ISBN 978- 9975-921-22-0.
Disponibil online 12 February, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-90
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cuvânt-înainte
Armaşu-Canţîr Ludmila
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme actuale ale ştiinţelor umanistice.Analele științifice ale doctoranzilor și competitorilor
Vol.16, Partea 2. 2017. Chișinău. ISBN 978- 9975-46-348-5.
Disponibil online 19 February, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-78
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 4

Cuvânt înainte
Armaşu-Canţîr Ludmila
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme actuale ale ştiinţelor umanistice.Analele științifice ale doctoranzilor și competitorilor
Vol.15, Partea 2. 2016. Chișinău. ISBN 978-9975-921-22-0.
Disponibil online 28 March, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-92
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cuvânt-înainte
Armaşu-Canţîr Ludmila
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme actuale ale ştiinţelor umanistice.Analele științifice ale doctoranzilor și competitorilor
Vol.15, Partea 1. 2016. Chișinău. ISBN 978-9975-921-22-0.
Disponibil online 27 March, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-99
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dezvoltarea personalității copilului prin intermediul operei literare
Armaşu-Canţîr Ludmila
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme actuale ale ştiinţelor umanistice.Analele științifice ale doctoranzilor și competitorilor
Vol.15, Partea 1. 2016. Chișinău. ISBN 978-9975-921-22-0.
Disponibil online 27 March, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-98
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Formarea gustului estetic prin intermediul operei literare în a doua jumătate a sec. XX
Armaşu-Canţîr Ludmila
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme actuale ale ştiinţelor umanistice.Analele științifice ale doctoranzilor și competitorilor
Vol.15, Partea 2. 2016. Chișinău. ISBN 978-9975-921-22-0.
Disponibil online 28 March, 2023. Descarcări-19. Vizualizări-86
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 1

Pro Didactica – prestigiu şi calitate
Armaşu-Canţîr Ludmila
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Limba Română
Nr. 3-6(189-192) / 2011 / ISSN 0235-9111
Disponibil online 29 October, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-486
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2009 - 2

în căutarea paradisului pierdut
Armaşu-Canţîr Ludmila
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Limba Română
Nr. 1-4(163-166) / 2009 / ISSN 0235-9111
Disponibil online 14 April, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-322
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Metodic a predării creative a literaturii române
Armaşu-Canţîr Ludmila
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Limba Română
Nr. 9-10(171-172) / 2009 / ISSN 0235-9111
Disponibil online 14 July, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-303
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2002 - 1

Cunoaşterea caleidoscopică a lumi sau mitul copilului universal
Armaşu-Canţîr Ludmila
Metaliteratură
Nr. 6 / 2002 / ISSN 1857-1905
Disponibil online 29 July, 2013. Descarcări-3. Vizualizări-643
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2001 - 1

Jocul ca metaforă
Armaşu-Canţîr Ludmila
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Metaliteratură
Nr. 1 / 2001 / ISSN 1857-1905
Disponibil online 29 July, 2013. Descarcări-9. Vizualizări-656
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 32 of 32