IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Conferința "Probleme actuale ale ştiinţelor umanistice." Analele ştiinţifice ale doctoranzilor şi comp, 18
Chişinău, Moldova, 1 ianuarie 2019
Probleme actuale ale ştiinţelor umanistice. Analele științifice ale doctoranzilor și competitorilor
Cautare
Volum, serie, parte, nr: Vol.18, Partea 4
Responsabili de ediție: Armaşu-Canţîr L.
Locul publicării: Chișinău
Editura: Tipogr. UPS "Ion Creangă"
Anul publicării: 2019
Numărul de pagini: 264
ISBN: 978-9975-46-235-8
ISBN: 978-9975-46-420-8
ISSN: 1857-0267
ISBN: 978-9975-46-424-6
CZU: 082:378.637(478-25)=135.1=161.1 P 93
Domenii științifice:
Afişează publicaţiile
Sortare publicaţii
An:
Domeniu ştiinţific: Ştiinţe fizico-matematice (9)Filologie (53)Istorie (17)Pedagogie (311)Psihologie (162)Sociologie (105)Administrare publică (5)Altele (1)Medicină (2)Tehnică (8)Studiul artelor, culturologie (15)Drept (5)Biologie (1)Economie (8)Filosofie (4)Ştiinţe politice (1)