IBN
Закрыть
Materiale publicate în baza manifestărilor științifice
ABCDEFGHIKLMNOPRSTUVWZ
АГДЗИКЛМНОПРСТУФХЧ
124
Filtrează listă dupăSortează listă după
SM ISO690:2012
Istorie, etnografie și spiritualitate în viziunea personalităților basarabene din a doua jum. a sec. Al xix-lea – prima jum. a sec. al xx-lea.In memoriam academician Iustin Frățiman (150 de ani de la naștere)
2020
Editura: Editura „Lexon-Prim”
Afişează publicaţiile
Identities in Globalisation. Intercultural Perspectives
2020
Editura: The Alpha Institute for Multicultural Studies
ISBN: 978-606-8624-10-5
Afişează publicaţiile
IFMBE Proceedings
Ediția a 4-a, 2020
Editura: Springer Nature Switzerland AG
ISBN: 978-303031865-9
ISSN: 16800737
Afişează publicaţiile
IEEE International Workshop on Metrology for AeroSpace, MetroAeroSpace
Ediția a 7-a, 2020
Editura: Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc.
ISBN: 978-172816636-0
Afişează publicaţiile
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă consacrată jubileului "90 de ani ai Facultăţii Biologie şi Chimie"
Volumul I, 2020
Editura: Tipografia Universităţii de Stat din Tiraspol
ISBN: 978-9975-76-307-3
Afişează publicaţiile
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperăconsacrată jubileului "90 de ani ai Facultăţii Biologie şi Chimie
Volumul II, 2020
Editura: Tipografia Universităţii de Stat din Tiraspol
ISBN: 978-9975-76-308-0
Afişează publicaţiile
Impactul antropic asupra calității mediului. Culegere de articole științifice dedicată dlui ION DEDIU membru corespondent AȘM la 85 de ani de la naștere și 62 ani de activitate științifică
2019
Editura: Tipogr. "Impressum"
ISBN: 978-9975-3308-0-0
Afişează publicaţiile
Integrarea tradițiilor filosofice în societatea bazată pe cunoaștere
2019
Editura: Institutul de Istorie
ISBN: 978-9975-108-75-1
Afişează publicaţiile
Integrare prin cercetare și inovareȘtiințe juridice și economice
2019
Editura: CEP USM
ISBN: 978-9975-149-46-4
Afişează publicaţiile
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe ale naturii și exacte
2019
Editura: CEP USM
ISBN: 978-9975-149-46-4
Afişează publicaţiile
Interuniversitaria
Ediția 14, 2019
Editura: Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți
ISBN: 978-9975-50-234-4.
Afişează publicaţiile
IOP Conference Series: Materials Science and Engineering
Ediția a 12-a, 2019
Editura: Institute of Physics Publishing
ISSN: 17578981, 1757899X
Afişează publicaţiile
Integrare prin cercetare si inovare. Științe sociale. Rezumate ale comunicărilor
Vol. 1, 2019
Editura: CEP USM
ISBN: 978-9975-149-50-1
Afişează publicaţiile
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective
Vol. 1, 2019
Editura: Universitatea de Stat din Tiraspol
ISBN: 978-9975-76-284-7
Afişează publicaţiile
Integrare prin cercetare si inovare. Științe sociale. Rezumate ale comunicărilor
Vol. 2, 2019
Editura: CEP USM
ISBN: 978-9975-149-51-8
Afişează publicaţiile
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective
Vol. 2, 2019
Editura: Universitatea de Stat din Tiraspol
ISBN: 978-9975-76-285-4
Afişează publicaţiile
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective
Vol. 3, 2019
Editura: Universitatea de Stat din Tiraspol
ISBN: 978-9975-76-286-1
Afişează publicaţiile
International congress on oil and protein crops
2018
Editura: Tipografia "Artpoligraf"
ISBN: 978-9975-3178-5-6
Afişează publicaţiile
IUPAC Postgraduate Summer School on Green Chemistry _2018
2018
Editura: Università Ca’ Foscari, Venice, Italy
Afişează publicaţiile
Istorie şi cultură
2018
Editura: Institutul de Istorie
ISBN: 978-9975-3283-6-4
Afişează publicaţiile
1 - 20 of 75