IBN
Закрыть
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Conferința "Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă" consacrată jubileului "90 de ani ai Facultăţii Biologie şi Chimie",
Chişinău, Moldova, 21-22 martie 2020
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă consacrată jubileului "90 de ani ai Facultăţii Biologie şi Chimie"
Cautare
Volum, serie, parte, nr: Vol.1
Instituții responsabile de ediție:
Universitatea de Stat din Tiraspol
Responsabili de ediție: Coropceanu E.
Locul publicării: Chişinău
Editura: Tipografia Universităţii de Stat din Tiraspol
Anul publicării: 2020
Numărul de pagini: 294
ISBN: 978-9975-76-307-3
CZU: 57+378(082)=135.1=111=161.1 I-57
Domenii științifice:
Materiale ale altor ediții disponibile în IBN
Disponibil în IBN: 16 iulie 2020
Afişează publicaţiile
Sortare publicaţii
An:
Domeniu ştiinţific: Ştiinţe fizico-matematice (9)Tehnică (30)Ştiinţe agricole (3)Filologie (5)Chimie (130)Biologie (325)Filosofie (2)Pedagogie (82)Medicină (14)Studiul artelor, culturologie (2)Psihologie (6)Sociologie (18)Altele (6)Economie (6)Geografie (5)Farmacie (1)Geologie şi Mineralogie (5)