IBN
Закрыть
Materiale publicate în baza manifestărilor științifice
ABCDEFGHIKLMNOPRSTUVWZ
ГДКМНПРСТ
124
Filtrează listă dupăSortează listă după
SM ISO690:2012
Integrare prin cercetare si inovare. Științe sociale. Rezumate ale comunicărilor
Vol. 1, 2019
Editura: CEP USM
ISBN: 978-9975-149-50-1
Afişează publicaţiile
Integrare prin cercetare si inovare. Științe sociale. Rezumate ale comunicărilor
Vol. 2, 2019
Editura: CEP USM
ISBN: 978-9975-149-51-8
Afişează publicaţiile
Integrare prin cercetare si inovare. Științe sociale. Rezumate ale comunicărilor
2018
Editura: CEP USM, 2018
Afişează publicaţiile
Integrarea economică Europeană
2016
Editura: Universitatea de Studii Europene din Moldova
ISBN: 978-9975-3147-1-8
Afişează publicaţiile
Integrarea tradițiilor filosofice în societatea bazată pe cunoaștere
2019
Editura: Institutul de Istorie
ISBN: 978-9975-108-75-1
Afişează publicaţiile
Interconexiunea paradigmelor didactice şi metodologice în predarea limbilor străine
Ediția 7-a, 2017
Editura: Universitatea Liberă Internațională din Moldova
Afişează publicaţiile
Interconexiunea paradigmelor didactice şi metodologice în predarea limbilor străine
Ediția 5-a, 2015
Editura: Universitatea Liberă Internațională din Moldova
ISBN: 978-9975-124-90-4
Afişează publicaţiile
Interconexiunea paradigmelor didactice şi metodologice în predarea limbilor străine
Ediția 4-a, 2014
Editura: Universitatea Liberă Internațională din Moldova
ISBN: 978-9975-124-52-2
Afişează publicaţiile
Interconexiunea paradigmelor didactice şi metodologice în predarea limbilor străine
Ediția 3-a, 2013
Editura: Universitatea Liberă Internațională din Moldova
Afişează publicaţiile
Interconexiunea paradigmelor didactice şi metodologice în predarea limbilor străine
Ediția 2-a, 2012
Editura: Universitatea Liberă Internațională din Moldova
ISBN: 978-9975-101-76-9
Afişează publicaţiile
Interconexiunea paradigmelor didactice şi metodologice în predarea limbilor străine
Ediția 1-a, 2011
Editura: Universitatea Liberă Internațională din Moldova
ISBN: 978-9975-101-76-9
Afişează publicaţiile
International Conference Modern Technologies in the Food Industry
2018
Editura: Tipografia „Bons Offices“
ISBN: 978-9975-87-428-1
Afişează publicaţiile
International Conference Modern Technologies in the Food Industry
2016
Editura: Tehnica–Info
Afişează publicaţiile
International Conference on Intelligent Information Systems
2013
Editura: "VALINEX" SRL
Afişează publicaţiile
International Conference on Membrane Computing
2013
Editura: Valinex SRL
ISBN: 978-9975-4237-2-4
Afişează publicaţiile
International Conference on Microbial Biotechnology
Ediția 2, 2014
Editura: Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie
ISBN: 978-9975-4432-8-9
Afişează publicaţiile
International congress on oil and protein crops
2018
Editura: Tipografia "Artpoligraf"
ISBN: 978-9975-3178-5-6
Afişează publicaţiile
International spring symposium proceedings
Ediția III, 2017
Editura: Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți
ISBN: 978-9975-9904-8-6
Afişează publicaţiile
International Workshop on Intelligent Information Systems
2011
Editura: Institute of Mathematics and Computer Science
ISBN: 978-9975-4237-0-0
Afişează publicaţiile
Interuniversitaria
Ediția 14, 2019
Editura: Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți
ISBN: 978-9975-50-234-4.
Afişează publicaţiile
1 - 0 of 55