IBN
Închide
............................................................................................................................................................................................................................
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
АБВГДЖЗИКЛМНОПРСТУФХЦЧЮЯ
............................................................................................................................................................................................................................
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM
Distribuirea autorilor în funcție de sex Distribuirea autorilor în funcție de sex

Cuvinte-cheie (1433): Productivity (14), resistance (12), plant protection (11)
Manifestări ştiinţifice organizate5
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Autori unici pe ani
Numărul de articole descărcate pe ani
Numărul de articole accesate pe ani
Colaborarea cu organizaţii din alte ţări
Identificatori (3 ORCID ) 0.01%
Brevete
H-index autori

Lista publicaţiilor - 672. Descărcări - 2824. Vizualizări - 195835.
Articole în reviste din RM - 172. Publicaţii la conferinţe din RM - 496. Publicaţii peste hotare - 4.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2018 - 21

Aprecieri fenotipice şi genotipice la soiurile de fasoliţă (Vigna unguiculata (L.) Walp.)
Celac Valentin
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 1(48) / 2018 / ISSN 1857-0461
Disponibil online 14 May, 2018. Descarcări-11. Vizualizări-241
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Congresul științific internațional „Culturi oleaginoase și proteice”
Clapco Steliana, Cotenco Eugenia
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 2(49) / 2018 / ISSN 1857-0461
Disponibil online 15 August, 2018. Descarcări-5. Vizualizări-145
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Diagnosticul molecular al infecţiei fitoplasmice la etapa de maturare a fructelor de tomate
Zamorzaeva Irina, Bahşiev Aighiuni, Mihnea Nadejda
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 1(334) / 2018 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 14 June, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-215
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Efectul fertilizantului Microcom-t şi suspensiilor rizobacteriene (Azotobacter Chroococcum, Bacillus Subtilis, Pseudomonas Putida) asupra unor procese fizioloşice şi productivităţii sfeclei de zahăr în dependenţă de condiţiile de mediu
Lisnic Svetlana, Coreţcaia Iulia, Lemanova Natalia, Mitina Tatiana, Bondarenco Nadejda
Aspecte ameliorative în ameliorarea plantelor
2018. Pașcani. . 406-414.
Disponibil online 3 February, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-72
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Eficacitatea biologică a preparatului naturgard pentru combaterea paianjenului roșu comun (Tetranichus urticae) la cultura tomate în spațiul protejat
Savranschii Denis, Todiraş Vladimir, Tretiacova Tatiana
Cercetări la culturile plantelor de câmp în Republica Moldova
2018. Bălți, Republica Moldova. Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți. 120-124.
Disponibil online 27 November, 2018. Descarcări-3. Vizualizări-81
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influenţa bioregulatorului natural și a aditivilor nutriționali la iernatul familiilor de albine
Eremia Nicolae, Chiriac Angela, Ivanova Raisa, Maşcenco Natalia
Ştiinţa Agricolă
Nr. 1 / 2018 / ISSN 1857-0003 / ISSNe 2587-3202
Disponibil online 12 August, 2018. Descarcări-15. Vizualizări-204
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influenţa patogenilor fungici alternaria spp. asupra variabilităţii caracterelor funcţionale ale gametofitului masculin la tomate
Saltanovici Tatiana, Sandu Eugenia
Intellectus
Nr. 1 / 2018 / ISSN 1810-7079 / ISSNe 1857-0496
Disponibil online 31 May, 2018. Descarcări-4. Vizualizări-160
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influența preparatului „Fitomag” asupra modificării valorilor unor indici biochimici la fructele de măr pe parcursul perioadei de păstrare îndelungată
Nicuţa Alexandru
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 1(111) / 2018 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 30 September, 2018. Descarcări-39. Vizualizări-192
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influența reglatorului de creștere VERBASCOZIDĂ asupra activității hormonale a pomilor de păr
Balmuş Gheorghe, Rusu Maria, Bujoreanu Nicolae
Horticultura. Agronomie
Vol.53. 2018. Chişinău. Centrul editorial UASM. 55-58.
Disponibil online 20 December, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-98
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reacţia unor linii de perspectivă de tomate la fungi alternaria alternata şi Fusarium SPP
Mihnea Nadejda, Lupaşcu Galina, Gavzer Svetlana
Ştiinţa Agricolă
Nr. 1 / 2018 / ISSN 1857-0003 / ISSNe 2587-3202
Disponibil online 12 August, 2018. Descarcări-10. Vizualizări-147
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Recomandări de combatere a putregaiului cenușiu al viței-de-vie în agricultura ecologică
Cebanu Vitalie, Găină Boris, Cuharschi Mihail, Degteari Vladimir, Mîdari Adrian, Chiaburu Elena, Armaşu Svetlana, Terteac Dumitru, Vataman Iana, Voloşciuc Leonid, Voineac Vasile
Pomicultura, Viticultura şi Vinificaţia
Nr. 3(75) / 2018 / ISSN 1857-3142
Disponibil online 20 August, 2019. Descarcări-12. Vizualizări-122
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reducerea densităţii dăunătorilor cu ajutorul entomofagului Trichogramma la cultura de porumb
Gavriliţă Lidia, Nastas Tudor, Guşan Marina, Butucel Marina
Aspecte ameliorative în ameliorarea plantelor
2018. Pașcani. . 115-123.
Disponibil online 31 January, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-84
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The Detection of Echinothrips americanus Morgan (Thysanoptera: Thripidae) in the Republic of Moldova
Muntean Elena, Batco Mihail, Todiraş Natalia, Iazloveţchii Igor
EEA - Electrotehnica, Electronica, Automatica
Nr. 2(66) / 2018 / ISSN - / ISSNe 1582-5175
Disponibil online 10 August, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-206
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Биологический метод снижения вредоносности корневых гнилей сахарной свеклы
Lemanova Natalia
Cercetări la culturile plantelor de câmp în Republica Moldova
2018. Bălți, Republica Moldova. Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți. 71-75.
Disponibil online 23 November, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-91
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Влияние биопрепаратов на урожай сои в условиях инфек-ционного фона заражения почвы
Şcerbacova Tatiana, Pânzaru Boris
Cercetări la culturile plantelor de câmp în Republica Moldova
2018. Bălți, Republica Moldova. Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți. 174-178.
Disponibil online 28 November, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-121
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Влияние слабого переменного магнитного поля на рост и активность микромицетов
Sîrbu Tamara, Maslobrod Serghei, Şibaev Alexandr, Şibaeva Irina, Sidorenko Anatolie
Электронная обработка материалов
Nr. 4(54) / 2018 / ISSN 0013-5739 / ISSNe 2345-1718
Disponibil online 29 October, 2018. Descarcări-10. Vizualizări-216
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Лабораторная оценка действия биологического препарата Gliocladin-SC на биометрические показатели проростков некоторых сельскохозяйственных культур при обработке семян перед посевом
Şcerbacova Tatiana
Ştiinţa Agricolă
Nr. 1 / 2018 / ISSN 1857-0003 / ISSNe 2587-3202
Disponibil online 12 August, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-181
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Сравнительная оценка первичной устойчивости генотипов пшеницы  (Triticumaestivum L.) к высоким и низким температурам
Jelev Natalia, Dascaliuc Alexandru, Ralea Tudor, Zdioruc Nina, Oboznîi Aleksandru, Parii Iulia, Parii Iaroslav
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 1(334) / 2018 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 14 June, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-226
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Фотосинтетическая деятельность растений груши при действии вербаскозида
Titova Nina, Bujoreanu Nicolae
Aspecte ameliorative în ameliorarea plantelor
2018. Pașcani. . 527-532.
Disponibil online 3 February, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-56
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Эффект нелокальной связи в макросистемах и возможность его использования для наземной и космической телекоммуникации 1. Макросистема «объект-объект»
Maslobrod Serghei, Andrieaşeva Marina, Kernbah Serghei, Coroli Vlad
Telecommunications, Electronics and Informatics
6. 2018. Chișinău, Republica Moldova. Tehnica UTM. 303-307.
Disponibil online 31 May, 2018. Descarcări-3. Vizualizări-142
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 672