IBN
Închide
............................................................................................................................................................................................................................
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
АБВГДЖЗИКЛМНОПРСТУФХЦЧЮЯ
............................................................................................................................................................................................................................
Institutul Ştiinţifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie şi Medicină Veterinară
Distribuirea autorilor în funcție de sex Distribuirea autorilor în funcție de sex


Reviste/manifestări ştiinţifice02
Publicații ale autorilor în alte reviste/culegeri ale manifestărilor științifice10/3752/153
Dinamica articolelor pe ani / CZU / DOI 294
135 publicatii cu CZU (45.9%)
32 publicatii cu DOI (10.9%)
Dinamica publicării și indexării în IBN
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Autori unici pe ani
Numărul de articole descărcate pe ani
Numărul de articole accesate pe ani
Colaborarea cu organizaţii din alte ţări
Identificatori 14 ORCID (15.9%),
3 Google Scholar ID (3.4%),
17 Scopus Author ID (19.3%)
Brevete Tabelul(28)
H-index autori
Proiecte Tabelul(6)
Lista publicaţiilor - 294. Descărcări - 2955. Vizualizări - 207151.
Articole în reviste din RM - 24. Publicaţii la conferinţe din RM - 182. Publicaţii peste hotare - 88.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2022 - 8

Aspectele gestionării deșeurilor medicale generate de pandemia COVID-19
Pascal Mihaela , Rotari Doina
Legea şi Viaţa
Nr. 1(S) / 2022 / ISSN 2587-4365 / ISSNe 2587-4373
Disponibil online 10 May, 2022. Descarcări-4. Vizualizări-84
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Biochemical composition and antioxidant activity of different preparations from microbial waste of the beer industry
Chiselitsa Natalia , Chiselita Oleg , Beshliu Alina , Efremova Nadejda , Tofan Elena , Lozan (Sprincean) Ana , Danilis Marina , Rotari Doina , Rotaru Ana
Acta Universitatis Cibiniensis. Series E: Food Technology
Nr. 1(26) / 2022 / ISSN - / ISSNe 2344-150X
Disponibil online 21 July, 2022. Descarcări-10. Vizualizări-82
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Extraction processes and biologically active preparations obtained from brewer’s yeast sediments for use in the animal husbandry
Beshliu Alina , Chiselitsa Natalia , Chiselita Oleg , Efremova Nadejda , Tofan Elena , Lozan (Sprincean) Ana , Danilis Marina , Morari-Pirlog Alisa , Carapirea Anatoli , Darie Grigorie , Cibotaru Elena , Matvienco Natalia
Bulletin Științific Supliment Cadet Inova
Nr. 1 / 2022 / ISSN 2501-3157
Disponibil online 21 July, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-71
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Indicii biochimici și valoarea nutritivă a silozului obținut din planta netradițională – meiul african (Pennisetum Glaucum)
Coşman Sergiu , Ţiţei Victor , Bahcivanji Mihail , Coşman Valentina
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 6. 2022. Balti, Republic of Moldova. Tip. Indigou Color. 255-258.
Disponibil online 31 May, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-141
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influenţa turtei din miez de nucă asupra digestibilităţii substanţelor nutritive din nutreţul combinat destinat scrofiţelor de prăsilă
Danilov Anatolie , Petcu Igor , Donica Ion
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 6. 2022. Balti, Republic of Moldova. Tip. Indigou Color. 259-263.
Disponibil online 31 May, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-325
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
New processes for obtaining mannoproteins from beer yeast sediments and their biochemical properties
Beshliu Alina , Chiselitsa Natalia , Chiselita Oleg , Efremova Nadejda , Tofan Elena , Darie Grigorie , Lozan (Sprincean) Ana , Rotari Doina
Scientific Study and Research: Chemistry and Chemical Engineering, Biotechnology, Food Industry
Nr. 1(23) / 2022 / ISSN 1582-540X
Disponibil online 20 July, 2022. Descarcări-5. Vizualizări-105
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Potențialul reproductiv la vacile de import și autohtone exploatate pentru producția de lapte în Republica Moldova
Granaci Vera , Focşa Valentin , Constandoglo Alexandra
Ştiinţa Agricolă
Nr. 1 / 2022 / ISSN 1857-0003 / ISSNe 2587-3202
Disponibil online 19 September, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-40
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Surface-Oxidized Polymer-Stabilized Silver Nanoparticles as a Covering Component of Suture Materials
Blinov Andrey , Nagdalian Andrey , Povetkin Sergey , Gvozdenko Alexey , Verevkina Marina , Rzhepakovsky Igor , Lopteva Mariya , Maglakelidze David , Kataeva Tatyana , Blinova Anastasiya , Golik Alexey , Osipchuk Galina , Shariati Mohammad Ali
Micromachines
Nr. 7(13) / 2022 / ISSN 2072-666X
Disponibil online 3 September, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-19
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 55

Aspecte hematologice utilizând turta din miez de nucă în hrana tineretului porcin de prăsilă
Danilov Anatolie , Donica Ion
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 5. 2021. Balti, Republic of Moldova. F.E.-P. „Tipografia Centrală. 186-191.
Disponibil online 15 November, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-66
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Biologically active preparations and reproduction indices in dairy cows
Yulian Yulian , Darie Grigorie , Morari-Pirlog Alisa , Chiselita Oleg
Scientific Papers. Series D. Animal Science
Nr. 1(64) / 2021 / ISSN 2285-5750 / ISSNe 2393-2260
Disponibil online 18 February, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-113
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Biomasa de streptomicete – aditiv eficient în alimentația tineretului avicol
Petcu Igor
One Health and Risk Management
Nr. 2(3) / 2021 / ISSN 2587-3458 / ISSNe 2587-3466
Disponibil online 18 June, 2021. Descarcări-13. Vizualizări-155
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Calitatea biomasei de Agropyron cristatum și Cgropyron desertorum și posibilități de valorificare
Ţiţei Victor , Andreoiu Andreea Cristina , Coşman Valentina , Coşman Sergiu , Nazare Adrian , Stavarache Mihai
Conservarea diversităţii biologice – o şansă pentru remedierea ecosistemelor
2021. Chişinău. Pontos SC Europres SRL. 379-386.
Disponibil online 9 November, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-107
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Capacitățile combinative a liniilor de suine de rasa Yorkshire în diverse combinații
Donică Iov , Danilov Anatolie
Inovații în zootehnie și siguranța produselor animaliere – realizări și perspectivededicata celei de-a 65-a aniversări de la fondarea Institutului științifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie și Medicină Veterinară
2021. Maximovca. Print-Caro. 108-114.
Disponibil online 13 October, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-129
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cercetări privind efectul utilizării turtei din miez de nucă în hrana tineretului porcin de prăsilă
Danilov Anatolie , Donică Iov
Inovații în zootehnie și siguranța produselor animaliere – realizări și perspectivededicata celei de-a 65-a aniversări de la fondarea Institutului științifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie și Medicină Veterinară
2021. Maximovca. Print-Caro. 96-102.
Disponibil online 13 October, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-108
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Comparative characteristics of exterior and economically useful features of daughters of different bulls
Konstandoglo Alexandra , Foksha Valentin F. , Morar Gregory , Kurulyuk Vasily
Scientific Papers. Series D. Animal Science
Nr. 1(64) / 2021 / ISSN 2285-5750 / ISSNe 2393-2260
Disponibil online 18 February, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-93
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Compoziția chimică și valoarea nutritivă a plantei furajere noi – sparceta de nisip (Onobrychis Arenaria)
Coşman Sergiu , Ţiţei Victor , Coşman Valentina , Bahcivanji Mihail
Inovații în zootehnie și siguranța produselor animaliere – realizări și perspectivededicata celei de-a 65-a aniversări de la fondarea Institutului științifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie și Medicină Veterinară
2021. Maximovca. Print-Caro. 83-87.
Disponibil online 13 October, 2021. Descarcări-9. Vizualizări-120
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Crioconservarea spermei de vier
Darie Grigorie , Cibotaru Elena , Djenjera Irina
Inovații în zootehnie și siguranța produselor animaliere – realizări și perspectivededicata celei de-a 65-a aniversări de la fondarea Institutului științifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie și Medicină Veterinară
2021. Maximovca. Print-Caro. 103-107.
Disponibil online 13 October, 2021. Descarcări-6. Vizualizări-107
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dairy productivity of holstein cows and the relationship with economically useful signs
Foksha Valentin F. , Konstandoglo Alexandra , Akbash Igor , Kurulyuk Vasily
International Congress of Geneticists and Breeders from the Republic of Moldova
Ediția 11. 2021. Chișinău, Republica Moldova. Centrul Editorial-Poligrafic al Universităţii de Stat din Moldova. 129-129.
Disponibil online 18 June, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-239
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dairy productivity of sheep bred in the Republic of Moldova
Lyutskanov Petr , Mashner Oleg
Животновъдни науки
Nr. 5 / 2021 / ISSN 0514-7441 / ISSNe 2534-9856
Disponibil online 16 February, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-102
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dinamica masei corporale a iepurilor în raport cu consumul de nutreț combinat granulat cu adaosul biomasei de streptomyces levoris cnmn-ac-01
Caraman Mariana
Inovații în zootehnie și siguranța produselor animaliere – realizări și perspectivededicata celei de-a 65-a aniversări de la fondarea Institutului științifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie și Medicină Veterinară
2021. Maximovca. Print-Caro. 610-615.
Disponibil online 18 October, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-198
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 294