IBN
Закрыть
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Conferința "Conference on Nanotechnologies and Biomedical Engineering" ICNBME 2021, 5
Chişinău, Moldova, 3-5 noiembrie 2021
Factor de impact CiteScore 2022 - 0.9
Factor de impact SJR 2022 - 0.155
Factor de impact SNIP 2022 - 0.167
IFMBE Proceedings . 5th International Conference on Nanotechnologies and Biomedical Engineering
Cautare
Volum, serie, parte, nr: Ediția 5, Vol.87
Locul publicării: Chişinău
Editura: Pontos
Anul publicării: 2022
Numărul de pagini: 132
ISSN: 16800737
CZU: 61:[57+620.3](082) N 20
Domenii științifice:
Materiale ale altor ediții disponibile în IBN
Disponibil în IBN: 26 ianuarie 2022
Afişează publicaţiile
Sortare publicaţii
An:
Domeniu ştiinţific: Ştiinţe fizico-matematice (191)Tehnică (185)Chimie (63)Biologie (39)Medicină (160)Drept (1)Pedagogie (3)Altele (4)Ştiinţe agricole (1)Economie (4)Geografie (1)Sociologie (1)