IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii de acreditare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  1996
Fondatori
Universitatea de Stat din Moldova
Tirajul revistei   100
Vizibilitate internațională >
Caracteristica articolelor >
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2021-01-30 14:20
Colegiul de redacţie >
Vizibilitatea autorilor >

Numere înregistrate

  2021  (1 din 2)29
  2020  (3 din 2)97
  2019  (2 din 2)75
  2018  (2 din 2)104
  2017  (2 din 2)69
  2016  (2 din 2)68
  2015  (2 din 2)73
  2014  (2 din 2)73
  2013  (2 din 2)55
  2012  (2 din 2)77
  2011  (2 din 2)74
  2010  (2 din 2)87
  2009  (2 din 2)80
  2008  (2 din 2)93
  2007  (2 din 2)132
imagine

pISSN: 1857-2103
eISSN: 2345-1025
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Studia Universitatis Moldaviae: Educational Sciences
Categoria:
  • B (2017.07.18-2021.07.18)
  • B (2015.05.21-2017.07.17)
  • C (2013.06.27-2015.05.21)
  • C (2009.04.30-2013.06.26)

Bazele teoretico-metodologice ale educaţiei.Curriculumul de formare a cadrelor didactice.Teoria şi metodologia curriculumului educaţional.


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2007 - 2021
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZUDOI
Articole118670904618642585124
Volume30323631838
Total121674140920480

Vizualizări   1201Descărcări   9

Conţinutul numărului de revistă

Programul susţinut de comunitatea universitară 5-10
Ciocanu Gheorghe
Cultura responsabilizării cadrelor didactice – o exigenţă actuală 11-14
Callo Tatiana
Repere teoretice ale managementului proiectelor de cercetare 15-17
Cojocaru Victoria
Dimensiunea psihopedagogică şi optimul educaţional al procesului de formare a colectivului de elevi în învăţământul preuniversitar 18-30
Cuzneţov Larisa, Calaraş Carolina
Modelul conceptual al evaluării adaptive a nivelului de pregătire a studenţilor 31-36
Cabac Valeriu, Deinego Nona
Fundamente psihopedagogice de formare a intereselor cognitive la elevi 37-40
Şevciuc Maia
Aspecte strategice ale autoreglării învăţării în mediul academic universitar 41-48
Focşa-Semionov Svetlana
Atitudinea studenţilor faţă de evaluarea rezultatelor muncii sale 49-52
Repida Tatiana
Consideraţii privind managementul calităţii resurselor umane 53-54
Cebanu (Slutu) Lilia
Construirea spaţiului educaţional – Componentă a managementului procesului educaţional 55-59
Dumitrana Magdalena
Coordonate actuale ale profesiei de pedagog social 60-64
Neacşu Mihaela-Gabriela
Coordonate ale construcţiei curiculei disciplinare. Discurs didactico-ştiinţific bazat pe cultura emoţională 65-68
Borozan Maia
Abordarea demersului educaţional în contextul aspectului lateralizării cerebrale 69-72
Bîrnaz Nina
Particularităţile aplicării metodelor real-active în formarea iniţială a cadrelor didactice prin prisma modelelor cognitive ale învăţării 73-77
Apostol-Bălan Ileana
Repere conceptuale în evaluarea curriculum-ului disciplinar 78-83
Darii Ludmila
Формирование познавательной мотивации в рамках высшего образования 84-88
Retrovscaia Elena, Cataliiciuc Ana
Aspecte epistemologice şi praxiologice ale educaţiei adolescenţilor pentru timpul liber în contextul parteneriatului educativ 89-93
Ceacu Simona
Funcţiile conducerii şi strategiile de formare a imaginii instituţiei de învăţământ în mediul rural 94-99
Zaharia Mariana-Geanina
Delimitări conceptuale ale educaţiei prospective 100-103
Lungu Viorelia
Aspecte formative ale excursiilor în învăţământul primar 104-107
Sadovei Larisa, Bradiştean Natalia
Învăţarea „Disciplinării” în cadrul parteneriatului şcoală–părinţi–copii 108-110
Sadovei Larisa, Nani Maia
Аксиологические основы воспитания младшего школьника 111-113
Ghello Tatiana
Învăţământul complementar – orientări conceptuale 114-116
Volcov Valeriu
Educaţia pentru sănătate în contextul noilor educaţii. Dimensiuni şi strategii 117-123
Apostol-Stanica Liliana
Valorile estetice. Puterea educativ-formativă a designului vestimentar 124-127
Răcilă Lilia, Simac Ana
Competenţa de a comunica – mijloc de realizare a proceselor instructiv-educative 128-138
Vlădescu Ionuţ
Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) (II) 139-144
Cristea Sorin
A patra dimensiune a timpului şi istoricitatea în pedagogie 145-150
Ţvircun Victor
Influenţa factorilor socioculturali asupra familiilor mixte 151-154
Platon Carolina, Crasnojon Ina
Особенности самоактуализации работающих женщин в период среднего возраста 155-159
Platon Carolina, Толстая Светлана
Bariere în calea transformării reprezentării sociale. Cuadrinomul lui A. Guskin 160-166
Şleahtiţchi Mihail
Manifestarea formelor agresivităţii la preadolescenţi 167-173
Genoveva Grecu, Potâng Angela
Различия концептов «Экстраверсия-интроверсия» в теориях личности Г. Айзенка И К.-Г. Юнга 174-182
Анцибор Людмила, Iailenco Tatiana
Fenomenul „Bullying” în grupul de adolescenţi: Proces şi roluri participative 183-186
Turchina Tatiana
Managementul impresiilor în spaţiul public. O analiză psihosociologică a interviurilor din revista Vip-magazin 187-190
Franceoise D, Cojocaru Natalia
Formarea competenţelor de management a timpului liber şi a banilor la deţinuţi 191-195
Postu Diana
Cauzele şi factorii de risc în apariţia anorexiei nervoase 196-200
Praviţchi Galina
De la stres la sindromul arderii emoţionale 201-203
Gorincioi Veronica
Субъективное благополучие как фактор самоактуализации домохозяек среднего возраста 204-207
Толстая Светлана
Condiţiile psihopedagogice privind adaptarea socială a copiilor cu ces 208-210
Uncu Veronica
Evaluarea iniţială – Suport pentru formarea competenţelor liceenilor la chimie 211-215
Godoroja Rita
Geneza limbajului la copii 216-220
Ciobanu-Mocanu Liuba
Valenţele motivaţionale ale minimului de învăţământ 221-224
Staricov Estela
Экзерсис – Основа формирования технических навыков классического танца у студентов-хореографов 225-228
Gorşkov Iurii
Evaluarea participativă la orele de istorie 229-230
Baciu Galina
Utilizarea standardelor ocupaţionale la elaborarea programelor de formare profesională continuă 231-234
Posţan Liliana
Непрерывное обучение в XXI веке 235-238
Rudic Gheorghe, Varban Irina
Vladimir Guţu – Profesor-formator de cadre didactice şi redutabil savant în ştiinţele educaţiei 239-239
Cojocaru Vasile
Marc Bardin – Pedagog, savant 240-240
Chetruş Petru