IBN
Închide
Repida Tatiana
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 31. Publicaţii la conferinţe din RM - 8.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2019 - 5

Educația nonformală în cadrul universitar din perspectiva realizării interconexiunii și  continuității  între cicluri de învățământ superior
Repida Tatiana , Ţurcanu Carolina
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 5(125) / 2019 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 30 September, 2019. Descarcări-9. Vizualizări-429
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Educaţia nonformală în cadrul universitar: corpul profesoral-didactic versus grupul studenţesc
Repida Tatiana , Ţurcanu Carolina , Vasilache Corina
Universitatea de Stat din Moldova
Cadrul didactic – promotor al politicilor educaționale
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-48-156-4 .
Disponibil online 20 December, 2019. Descarcări-11. Vizualizări-337
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Oferirea de feedback în cadrul stagiilor de practică
Repida Tatiana
Integrare prin cercetare si inovare. Științe sociale. Rezumate ale comunicărilor
Vol. 1. 2019. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-149-50-1.
Disponibil online 26 November, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-318
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Opiniile studenților cu referire la valorile morale în contextul pregătirii profesionale și angajării în câmpul muncii
Repida Tatiana
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 9(129) / 2019 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 27 February, 2020. Descarcări-14. Vizualizări-473
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Realizarea continuității între ciclurile de învățământ superior în stagiile de practică
Repida Tatiana
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 9(129) / 2019 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 27 February, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-401
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 3

Conexiune și continuitate în organizarea procesului de instruire în școala superioară
Repida Tatiana , Paiu Mihai , Ţurcanu Carolina
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 5(115) / 2018 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 16 October, 2018. Descarcări-11. Vizualizări-915
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea – componentă a procesului de instruire în contextul asigurării conexiunii și continuității în învățământul superior
Repida Tatiana , Paiu Mihai , Ţurcanu Carolina , Vasilache Corina
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 5(115) / 2018 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 17 October, 2018. Descarcări-3. Vizualizări-848
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Interconexiunea și continuitatea dintre ciclurile învățământului superior: cadrul conceptual
Repida Tatiana
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare si inovare. Științe sociale. Rezumate ale comunicărilor
2018. Chisinau, Republica Moldova. .
Disponibil online 25 June, 2019. Descarcări-13. Vizualizări-498
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 5

Cadrul normativ/reglator privind domeniile de formare profesională, specialități, calificări și ocupații: probleme de interconexiune și implementare
Guţu Vladimir , Paiu Mihai , Ţurcanu Carolina , Repida Tatiana , Toma Natalia
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 9(109) / 2017 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 21 March, 2018. Descarcări-23. Vizualizări-623
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Opiniile studenților cu privire la valorile morale
Repida Tatiana
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 9(109) / 2017 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 21 March, 2018. Descarcări-17. Vizualizări-635
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Organizarea procesului didactic în şcoala superioară  din perspectiva conexiunii şi continuităţii metodologiei  de predare-învăţare
Repida Tatiana , Paiu Mihai , Ţurcanu Carolina
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 9(109) / 2017 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 21 March, 2018. Descarcări-7. Vizualizări-535
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Politici educaționale – dimensiune a conexiunii și continuității între cicluri ale  învățământului superior
Paiu Mihai , Repida Tatiana , Ţurcanu Carolina
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 9(109) / 2017 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 21 March, 2018. Descarcări-6. Vizualizări-497
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reflecții asupra dezvoltării valorilor morale ale studenților
Repida Tatiana
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe sociale
2017. Chisinau, Republica Moldova. .
Disponibil online 13 May, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-86
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 3

Autoinstruirea – formă de manifestare a activismului cognitiv al studenților
Paiu Mihai , Repida Tatiana , Ţurcanu Carolina
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe socioumanistice
Vol.2. 2016. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-71-818-9.
Disponibil online 18 April, 2019. Descarcări-46. Vizualizări-1003
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Conexiune si continuitate in dezvoltarea competenţelor profesionale ale studenţilor – viitoare cadre didactice prin stagiile de pracrtica
Repida Tatiana , Paiu Mihai , Ţurcanu Carolina
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 9(99) / 2016 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 24 March, 2017. Descarcări-7. Vizualizări-560
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Interconexiunea şi continuitatea între ciclurile învăţământului superior – un posibil răspuns la cerinţele cadrului naţional al calificărilor
Repida Tatiana , Paiu Mihai , Ţurcanu Carolina
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 5(95) / 2016 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 29 September, 2016. Descarcări-5. Vizualizări-640
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 2

Catedra ştiinţe ale educaţiei la 60 de ani: file din istorie
Repida Tatiana , Paiu Mihai , Ţurcanu Carolina
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 9(89) / 2015 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 28 December, 2015. Descarcări-3. Vizualizări-559
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dinamica şi rolul grupului de studenţi în formarea profesională (preliminarii pentru un studiu calitativ elaborat)
Repida Tatiana , Cojocaru Natalia
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 5(85) / 2015 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 5 August, 2015. Descarcări-8. Vizualizări-694
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 5

Angajarea în câmpul muncii a absolvenţilor universitari Versus cerinţele angajatorilor
Paiu Mihai , Repida Tatiana
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 5(75) / 2014 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 27 August, 2015. Descarcări-11. Vizualizări-640
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Angajarea în câmpul muncii a absolvenţilor universitari versus cerinţele angajatorilor
Paiu Mihai , Repida Tatiana
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 9(79) / 2014 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 4 September, 2015. Descarcări-18. Vizualizări-856
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 39