IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii de acreditare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  1996
Fondatori
Universitatea de Stat din Moldova
Tirajul revistei   100
Vizibilitate internațională >
Caracteristica articolelor >
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2021-09-15 04:19
Colegiul de redacţie >
Vizibilitatea autorilor >

Numere înregistrate

  2021  (1 din 2)29
  2020  (3 din 2)97
  2019  (2 din 2)75
  2018  (2 din 2)104
  2017  (2 din 2)69
  2016  (2 din 2)68
  2015  (2 din 2)73
  2014  (2 din 2)73
  2013  (2 din 2)55
  2012  (2 din 2)77
  2011  (2 din 2)74
  2010  (2 din 2)87
  2009  (2 din 2)80
  2008  (2 din 2)93
  2007  (2 din 2)132
imagine

pISSN: 1857-2103
eISSN: 2345-1025
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Studia Universitatis Moldaviae: Educational Sciences
Categoria:
  • B (2021.06.25-2025.06.25)
  • B (2017.07.18-2021.06.24)
  • B (2015.05.21-2017.07.17)
  • C (2013.06.27-2015.05.21)
  • C (2009.04.30-2013.06.26)

Bazele teoretico-metodologice ale educaţiei.Curriculumul de formare a cadrelor didactice.Teoria şi metodologia curriculumului educaţional.


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2007 - 2021
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZUDOI
Articole118681163819776585124
Volume30355042173
Total121684714221949

Vizualizări   1088Descărcări   38

Conţinutul numărului de revistă

Valorificarea rolului educaţiei în societate: o strategie posibilă de reconceptualizare a politicilor educaţionale 5-8
Guţu Vladimir
Pygmalion în şcoală. ce facem cu el? 9-15
Şleahtiţchi Mihail
Reflecţii pe marginea demersului curricular de dezvoltare a competenţelor de comunicare şi negociere educaţională 16-22
Goraş-Postică Viorica
Priorităţile tehnicilor interactive în procesul de formare a competenţelor la elevi 23-29
Bîrnaz Nina
Rolul şi locul competenţei de educaţie ecologică a elevilor în procesul iniţial de profesionalizare a cadrelor didactice din învăţământul primar 30-35
Saranciuc-Gordea Liliana
Caracterul prospectiv al educaţiei: abordare din perspectivă istorică 36-40
Lungu Viorelia
Autoinstruirea - fundamentul de bază al modernizării învăţământului superior 41-46
Chirchina Olga, Ghilan Zinaida
Teoria socială a învăţării a lui Albert Bandura. Implicaţii în construirea modelelor pedagogice 47-52
Drămnescu Aurel-Marin
Unele aspecte teoretice şi perspectiva istorică a dezvoltării structurilor mediatice în contextul educaţiei pentru mass-media 53-59
Şpac Silvia
Aspecte metodologice ale poziţionării protextuale a elevilor 60-63
Ghicov Adrian
Indisciplina şcolară prin nonimplicarea elevilor 64-66
Blândul Valentin Cosmin
Axiologia educaţiei familiale: aspecte filosofice şi pedagogice de cultivare a copilului prin intermediul valorificării eficiente a timpului liber şi a modului demn de viaţă 67-81
Cuzneţov Larisa
Instrumente de măsurare a diferenţelor individuale pentru organizarea învăţământului diferenţiat 82-86
Scutelnic-Galatan Oxana
Modele de luare a deciziilor manageriale 87-95
Prodan Rodica
Educaţia personalităţii proactive 96-99
Babii Vladimir, Bularga Tatiana
Managementul calităţii în învăţământul superior 100-105
Baciu Sergiu
Conexiuni ale accepţiunilor filosofice, psihologice şi pedagogice asupra noţiunii de problemă 106-116
Ursu Ludmila
Unele aspecte şi condiţii de formare şi perfecţionare a competenţelor parentale 117-123
Sorici Oxana
Implicaţii pedagogice ale funcţionalismului Durkheimian 124-128
Petrescu Ana-Maria
Cамообразование педагога – одно из направлений развития профессиональных компетенций 129-136
Дарий Людмила
Bоспитание и обучение в условиях цивилизации древнего востока 137-147
Inozemtev Veaceslav
Oсобенности делинквентного поведения в подростковом возрасте 148-152
Озерова Елена
Opera şi personalitatea ştiinţifică a lui Spiru Haret 153-157
Opri-Vlăducă Daniela
Despre unele aspecte ale programării generice 158-163
Gîncu Silviu
Considerente metodice privind expunerea procesului de modelare 164-177
Chiriac Liubomir, Mihălache Lilia
Evoluţia conceptului de web şi gradul de interactivitate al interacţiunilor în învăţământul electronic 178-181
Negara Corina
Note de curs la disciplina obiceiuri populare româneşti:obiceiul drăgaica–sânzienele 182-184
Bunea Diana
Modelul tehnologic al învăţării prin cooperare a limbii engleze la treapta învăţământului primar 185-191
Dumitru Carolina, Cuzneţov Larisa
Aptitudini muzicale: realitate şi deziderate 192-197
Vasile Vasile, Babii Vladimir
Pоль наследственности и среды в развитии и сохранении певческого голоса 198-202
Sicur Piotr
Исследование особенностей эмоционального интеллекта и коммуникативно-организационных склонностей студентов-дизайнеров 203-211
Filipov Diana, Platon Carolina
Mетафорические ассоциативные карты 212-219
Толстая Светлана
Oсобенности эмоционального интеллекта студентов с различными мотивами аффилиации 220-225
Настаушева Наталья, Ciarscaia Daria
Valoarea în percepţiile şi atitudinile studenţilor 226-229
Paladi Oxana
Изучение личностного склада женщины, испытывающей трудности в поиске потенциального брачного партнёра 230-236
Анцибор Людмила, Николау Анжела, Rîjicova Svetlana
Abordări teoretice ale inteligenţei emoţionale 237-245
Filipov Diana
Doamna VALENTINA BODRUG-LUNGU, dr. hab., conf. univ., protagonista pedagogiei de gen în Republica Moldova, la aniversare… 246-246
Goraş-Postică Viorica