IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii de acreditare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  1996
Fondatori
Universitatea de Stat din Moldova
Tirajul revistei   100
Vizibilitate internațională >
Caracteristica articolelor >
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2021-09-15 04:19
Colegiul de redacţie >
Vizibilitatea autorilor >

Numere înregistrate

  2021  (1 din 2)29
  2020  (3 din 2)97
  2019  (2 din 2)75
  2018  (2 din 2)104
  2017  (2 din 2)69
  2016  (2 din 2)68
  2015  (2 din 2)73
  2014  (2 din 2)73
  2013  (2 din 2)55
  2012  (2 din 2)77
  2011  (2 din 2)74
  2010  (2 din 2)87
  2009  (2 din 2)80
  2008  (2 din 2)93
  2007  (2 din 2)132
imagine

pISSN: 1857-2103
eISSN: 2345-1025
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Studia Universitatis Moldaviae: Educational Sciences
Categoria:
  • B (2021.06.25-2025.06.25)
  • B (2017.07.18-2021.06.24)
  • B (2015.05.21-2017.07.17)
  • C (2013.06.27-2015.05.21)
  • C (2009.04.30-2013.06.26)

Bazele teoretico-metodologice ale educaţiei.Curriculumul de formare a cadrelor didactice.Teoria şi metodologia curriculumului educaţional.


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2007 - 2021
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZUDOI
Articole118685756222330585124
Volume30375522516
Total121689511424846

Vizualizări   1320Descărcări   34

Conţinutul numărului de revistă

Argument 5-5
Rusnac Gheorghe
USM: Starea actuală şi perspectivele 6-11
Rusnac Gheorghe
Dezvoltarea învăţământului superior din Republica Moldova 12-17
Moldovan-Batranac Viorelia , Bulat Galina
Integrarea ştiinţei şi învăţământului superior în contextul procesului de la Bologna 18-20
Rusnac Gheorghe , Guţu Vladimir
Cadrul de referinţă al evaluării programelor de formare în învăţământul superior 21-26
Guţu Vladimir , Muraru Elena , Dandara Otilia
Strategia schimbării învăţământului superior românesc şi integrarea în structurile europene 27-29
Hapeciuc CristianValentin , Efros Vasile
Standard de formare profesională la specialitatea 142.03 Pedagogie în învăţământul primar 30-37
Jelescu Petru , Panico Vasile , Harea Maria , Ciobanu Valentina , Gînju Stela
Statutul ştiinţelor educaţiei 38-43
Cristea Sorin
Educaţia în societatea postmodernă 44-45
Blândul Valentin Cosmin
Studii gemelare privind inteligenţa realizate de Gheorghe Oancea-Ursu 46-51
Marinescu Mariana , Botea Mihai
Referatul ca instrument al managementului calităţii 52-54
Chicu Valentina
Curriculumul din perspectiva diversităţii culturale 55-58
Chiriac Argentina
Pedagogia învăţării individuale în cadrul universitar 59-64
Guţu Vladimir , Darii Ludmila
Curriculumul preşcolar şi necesitatea dezvoltării lui în conformitate cu teoria noilor educaţii 65-68
Cemortan Stela
Repere epistemologice din perspectiva relaţiilor de continuitate în activitatea instituţiei preşcolare şi şcoala primară 69-72
Pascari Valentina
Delimitări conceptuale ale fenomenului continuităţii: educaţie preşcolară şi învăţământ primar 73-78
Pascari Valentina
Curriculum universitar: tendinţă spre integrare 79-85
Darii Ludmila
Câteva probleme ale motivaţiei în formarea competenţelor comunicative la orele de limbă română pentru alolingvi 86-88
Staricov Estela
Impactul motivaţiei asupra formării profesionale psihopedagogice 89-92
Mărcăuţan-Bocancea Valentina
Abordarea teoretică a formării competenţelor profesionale la studenţi 93-95
Şevciuc Maia
Dimensiunea de gen a familiei 96-100
Botezatu Mariana
Strategii de aplicare a jocului în educaţia familială a copilului de vârstă şcolară mică 101-105
Cuzneţov Larisa
Cultura familiei: autocunoaşterea, autoperfecţionarea şi conflictul interior 106-111
Cuzneţov Larisa
Privire generală asupra socializării de gen a tinerilor 112-116
Bodrug-Lungu Valentina
Privire generală asupra fenomenului violenţei în familie 117-121
Zmuncila Ludmila
Abordarea de gen a pedagogiei 122-126
Bodrug-Lungu Valentina
Stabilirea Cognemelor ca element integrativ în baza relaţiei informaţie/cogniţie 127-130
Callo Tatiana
Valenţele formative ale limbajului pedagogic 131-135
Suruceanu Maria
Câmpul semantic şi rolul lui în dezvoltarea limbajului copiilor 136-139
Mocanu Liuba
Tehnologia didactică – factor al eficientizării procesului de predare–învăţare 140-142
Nuţa Silvia , Ciobanu Olga
Tehnologia de formare a competenţei digitale prin includerea manualului electronic în procesul didactic real 143-149
Railean Elena
Educaţia tehnologică: dileme şi deschideri actuale privind strategiile centrării pe elev în învăţământul preuniversitar românesc – analiza comparativă a programelor şcolare din învăţământul obligatoriu 150-155
Cojocariu Venera-Mihaela
Нравственный аспект профессионального становления будущего педагога 156-159
Constantinova Svetlana
Lecţia în perspectiva didacticii moderne. Contribuţia lui Jan Amos Comenius 160-161
Vlădescu Ionuţ
O nouă etapă în modernizarea învăţământului preuniversitar la chimie 162-164
Dragalina Galina , Chetruş Petru , Kudriţkaia Svetlana , Velişco Nadejda
Prolegomene la o filosofie a activităţilor corporale autotelice 165-172
Bogus Boris , Epuran Mihail
Formarea profesorului-muzician pentru instruirea copiilor supradotaţi 173-175
Bularga Tatiana
Modelul funcţional al acţiunii muzical-artistice a elevului 176-182
Babii Vladimir
Cum evaluăm căutarea pe web? 183-184
Tascovici DalianaEcaterina
Portofoliul – instrument eficient de evaluare a performanţelor studenţilor în predarea–învăţarea didacticii psihologiei 185-190
Repida Tatiana
Aspecte psihopedagogice ale relaţiei dintre autocunoaştere şi autoevaluare 191-200
Vlădescu Ionuţ
Autoreglarea învăţării şi eficienţa academică în contextul universitar 201-205
Focşa-Semionov Svetlana
Reflecţii asupra procesului de orientare şcolară şi profesională a adolescenţilor din clasele a XI-a 206-209
Dabija Ana
Jan Amos Comenius şi filosofia educaţiei (1592-1670) 210-220
Vlădescu Ionuţ
Realizarea şi evaluarea unui eseu într-o limbă străină 221-223
Platon Carolina , Tascovici DalianaEcaterina
Particularităţile relaţiilor interpersonale ale copiilor hipoacuzici 224-226
Plătică Adina , Bolboceanu Aglaida
Dinamica reprezentării sociale. Efectul de context 227-231
Şleahtiţchi Mihail
Dinamica reprezentării sociale. Rolul practicilor cotidiene 232-236
Şleahtiţchi Mihail
Изучение направленности личности по отношению к деньгам 237-243
Анцибор Людмила , Rîjicova Svetlana , Долгая Юлия
Pregătirea pentru liberare a deţinuţilor 244-247
Postu Ludmila
Modele de compatibilitate în relaţiile personale 248-250
Mahu Violeta
О психологических аспектах политической культуры и политической власти в эпоху глобализации 251-258
Гуторов Владимир , Анцибор Людмила
Влияние семейного статуса на представления об идеальном супруге 259-262
Выртосу Стела , Chiriţa Victoria
Reprezentarea socială a bărbatului la femeile căsătorite şi necăsătorite 263-268
Crasnojon Ina
Motivaţia învăţării pe parcursul vieţii: perspectivă andragogică 269-272
Posţan Liliana
Оценка и самооценка педагога в контексте непрерывного образования 273-275
Varban Irina
Rolul comunicării asertive în asigurarea unui climat instituţional favorabil 276-279
Lungu Viorelia
Diferenţe gender în simptomatologia comorbidă a stărilor depresive la adolescenţi 280-284
Bolea Zinaida
Problema motivelor investigaţionale privind stuctura activităţii educaţionale în contextul învăţământului universitar 285-288
Puşcă Tatiana
Влияние мультфильмов на детскую психику 289-293
Толстая Светлана
Proiectul „Educaţia de calitate în mediul rural din Moldova” 294-298
Velişco Nadejda
Cadrul de referinţă al Curriculumului Naţional – O nouă etapă în procesul de dezvoltare Curriculară din Republica Moldova 299-300
Goraş-Postică Viorica
Pedagogul şi savantul Ion Mahu la 85 de ani 302-302