IBN
Închide

40Publicaţii

1703Descărcări

35027Vizualizări

Cojocaru Victoria
Cuvinte-cheie (154): manager (5), inovare (4), innovation (4)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(2)
ORCiD

Articole în reviste din RM - 15. Publicaţii la conferinţe din RM - 21. Publicaţii peste hotare - 1.
Teze/Rezumate în culegeri - 3.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
 • 3. Articole în reviste din RM
 • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
 • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 4
 • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 6
 • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 3
 • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 2
 • 5. Publicaţii la manifestări din RM
 • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 5
 • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 16
 • 5.4.Teze / rezumate în culegerile de la alte manifestări din RM - 3
 • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
 • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 1

2022 - 2

Metode și tehnici de evaluare a performanțelor cadrelor didactice
Cojocaru Victoria
Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor DidacticeÎnvățământul preșcolar. Învățământul primar
Vol. 4. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-76-382-0..
Disponibil online 5 April, 2022. Descarcări-33. Vizualizări-459
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modelul de evaluare a performanțelor cadrelor didactice din învățământul primar
Lazaschevici Tudorița1 , Cojocaru Victoria2
1 Școala Gimnazială ,,Mareșal Alexandru Averescu’’, Adjud, Vrancea,
2 Universitatea de Stat din Tiraspol
Conferința științifică studențească cu participare internațională
Ediția LXXI. 2022. Chişină. ISBN 978-9975-76-394-3.
Disponibil online 12 July, 2022. Descarcări-25. Vizualizări-676
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 4

Dezvoltarea inteligenței emoționale – factor de eficientizare a procesului instructiv-educativ la nivel de instituție școlară
Cojocaru Victoria1 , Doagă Nadejda2
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 Liceul Teoretic "Antioh Cantemir", Chișinau
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 4(26) / 2021 / ISSN 1857-0623 / ISSNe 2587-3636
Disponibil online 26 January, 2022. Descarcări-45. Vizualizări-669
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dezvoltarea proceselor inovaționale în managementul instituției de învățământ
Cojocaru Victoria
Universitatea de Stat din Tiraspol
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective Științe Exacte și ale Naturii și Didactica Științelor Exacte și ale Naturii
Vol. 1. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975- 76-360-8.
Disponibil online 30 November, 2021. Descarcări-24. Vizualizări-497
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Instruire inovațională – prioritate a transferului inovațional
Cojocaru Victoria
Universitatea de Stat din Tiraspol
Educația în fața noilor provocări
Vol.1. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-76-371-4..
Disponibil online 27 January, 2022. Descarcări-13. Vizualizări-389
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Managementul cercetării științifice în societatea bazată pe cunoaștere
Cojocaru Victoria
Universitatea de Stat din Tiraspol
Cultura cercetării pedagogice: provocări şi tendinţe contemporane
Ediția 1, Vol.1. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-76-345-5..
Disponibil online 4 November, 2021. Descarcări-20. Vizualizări-323
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 4

Activitatea de inovare în învățământ
Cojocaru Victoria
Universitatea de Stat din Tiraspol
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective Pedagogia Școlii Superioare și Psihopedagogie și Pedagogie în Învățământul Preșcolar și Primar
Vol. 2. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-311-0, 978-9975- 76-313-4.
Disponibil online 21 November, 2020. Descarcări-67. Vizualizări-679
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea performanţelor cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar.
Cojocaru Victoria
Universitatea de Stat din Tiraspol
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 3(21) / 2020 / ISSN 1857-0623 / ISSNe 2587-3636
Disponibil online 4 November, 2020. Descarcări-14. Vizualizări-791
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Referențialul competențelor profesionale ale managerilor din învățământul general
Cojocaru Victoria
Universitatea de Stat din Tiraspol
Management educațional la nivel european.Volum internațional de studii de specialitate în domeniul managementului educațional
Ediția 2. 2020. Bacău. .
Disponibil online 25 October, 2021. Descarcări-14. Vizualizări-459
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Relevanța atitudinii cadrelor didactice vis-a-vis de inovații
Cojocaru Victoria
Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Psihopedagogie şi management educaţional
Vol. 5. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-302-8.
Disponibil online 2 March, 2020. Descarcări-12. Vizualizări-779
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 2

Aspecte contemporane ale activității metodice în instituțiile de învățământ preuniversitar
Cojocaru Victoria1 , Istrate-Stefanescu Adriana2
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 Colegiul Naţional „Ferdinand I”, Bacău
Tradiţie şi inovaţie în educaţie Învățământul general: tradiție și inovație
Vol. I. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-289-2.
Disponibil online 12 February, 2020. Descarcări-40. Vizualizări-1191
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Proiectele educaţionale în sprijinul dezvoltării resurselor umane o provocare în epoca transformărilor prin care trece societatea modernă
Cojocaru Victoria1 , Nastasă Anca-Mihaela2
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 Grădiniţa Roza Venerini, Bacău
Tradiţie şi inovaţie în educaţie Învățământul superior: clasic versus modern
Vol. II. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-290-8.
Disponibil online 12 February, 2020. Descarcări-87. Vizualizări-1127
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 6

Cadrul didactic inovator-premisă a calității în educație
Cojocaru Victoria1 , Cebanu (Slutu) Lilia2 , Vladu Mariana3
1 Tiraspol State University,
2 Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei,
3 University of Pitesti
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective Pedagogia Şcolii Superioare şi Psihopedagogice
Vol. 3. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-250-2.
Disponibil online 27 January, 2020. Descarcări-51. Vizualizări-1031
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Formarea competenţei de inovare prin cercetare a viitorilor pedagogi
Cojocaru Victoria
Universitatea de Stat din Tiraspol
Traditie şi inovare în cercetarea ştiinţifică
Ediția 8. 2018. Bălți. ISBN 978-9975-50-235-1.
Disponibil online 20 December, 2019. Descarcări-19. Vizualizări-684
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Formarea competenţelor antreprenoriale ale studenţilor pedagogi
Cojocaru Victoria , Săndulescu Liliana , Ticuţa Elena-Roxana
Universitatea de Stat din Tiraspol
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective
Vol. 1. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-252-6.
Disponibil online 3 January, 2020. Descarcări-42. Vizualizări-762
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Interpretarea neuropsihologica a viselor
Cojocaru Victoria
Universitatea de Stat din Moldova
Sesiune naţională de comunicări ştiinţifice studenţeşti: Ştiinţe sociale, juridice și economice
SS, SJE. 2018. Chişinău, 2018. .
Disponibil online 3 July, 2019. Descarcări-25. Vizualizări-631
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Managementul proceselor inovaționale în sistemul educațional
Cojocaru Victoria
Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Psihopedagogie şi managementul educaţiei
Vol. 5. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-233-5.
Disponibil online 19 February, 2020. Descarcări-10. Vizualizări-664
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O tipologie a „trădărilor” politice în Moldova secolelor XIV-XVI
Cojocaru Victoria
Universitatea de Stat din Moldova
Sesiunea ştiinţifică a departamentului Istoria românilor, universală şi arheologie
Ediţia V. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-71-995-7.
Disponibil online 6 June, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-392
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 4

 Rolul educaţiei in societatea cunoaşterii
Cojocaru Victoria , Chirică Galina
Universitatea de Stat din Tiraspol
Reconceptualizarea formării iniţiale şi continue a cadrelor didactice din perspectiva interconexiunii învăţământului modern general şi universitar
Vol. I. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-214-4.
Disponibil online 24 November, 2018. Descarcări-69. Vizualizări-1187
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Determinanți ai fericirii sintetice
Cojocaru Victoria
Universitatea de Stat din Moldova
Sesiune naţională de comunicări ştiinţifice studenţeşti:Ştiinţe sociale. Științe juridice și economice
SS, SJE. 2017. Chişinău. ISBN 978-9975-71-897-4..
Disponibil online 3 January, 2022. Descarcări-6. Vizualizări-366
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Innovative activity, means of institutional development in pre-university education
Cojocaru Victoria , Vladu Mariana
Universitatea de Stat din Tiraspol
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 2(11) / 2017 / ISSN 1857-0623 / ISSNe 2587-3636
Disponibil online 19 January, 2018. Descarcări-10. Vizualizări-1393
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Repere strategice inovaţionale în contextul cunoaşterii
Cojocaru Victoria
Universitatea de Stat din Tiraspol
Reconceptualizarea formării iniţiale şi continue a cadrelor didactice din perspectiva interconexiunii învăţământului modern general şi universitar
Vol. I. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-214-4.
Disponibil online 24 November, 2018. Descarcări-22. Vizualizări-795
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 3

Diagnosticarea nivelului competenței de negociere educațională a managerilor instituțiilor preuniversitare
Cojocaru Victoria , Mafteuţa Rodica
Universitatea de Stat din Tiraspol
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 2(9) / 2016 / ISSN 1857-0623 / ISSNe 2587-3636
Disponibil online 12 January, 2017. Descarcări-9. Vizualizări-1642
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Necesitatea formării competenţelor inovaţionale la managerii din învăţământul preuniversitar
Cojocaru Victoria
Universitatea de Stat din Tiraspol
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educației)
Nr. 5(95) / 2016 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 29 September, 2016. Descarcări-50. Vizualizări-1226
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Niveluri de conştiinţă
Cojocaru Victoria
Universitatea de Stat din Moldova
Sesiune naţională de comunicări ştiinţifice studenţeşti:Ştiinţe umanistice Științe sociale
SU, SS. 2016. Chişinău, 2016. .
Disponibil online 22 July, 2019. Descarcări-81. Vizualizări-1278
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 4

Comunicarea managerială – element al culturii pedagogice la managerii contemporani
Cojocaru Victoria , Cotos (Pelevaniuc) Ludmila
Universitatea de Stat din Tiraspol
Învățămîntul superior din Republica Moldova la 85 de aniProbleme actuale ale ștințelor sociale și umanistice
Vol. 2 . 2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-160-4.
Disponibil online 28 July, 2019. Descarcări-69. Vizualizări-1015
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cultura managerială – componentă a culturii organizaționale în instituțiile preșcolare
Cotos (Pelevaniuc) Ludmila1 , Cojocaru Victoria2
1 Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi,
2 Universitatea de Stat din Tiraspol
Tradiţii şi valori în formarea profesională a cadrelor didactice în învăţămîntul preşcolar şi primarMaterialele conferinţei ştiinţifice internaţionale consacrată aniversării a 55-a de la fondarea Facultății de Științe ale Educației, Psihologie și Arte
2015. Bălți. ISBN 978-9975-132-45-9.
Disponibil online 5 February, 2022. Descarcări-33. Vizualizări-403
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Specificul negocierii în cadrul sistemului educaţional
Cojocaru Victoria , Mafteuţa Rodica
Universitatea de Stat din Tiraspol
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1(6) / 2015 / ISSN 1857-0623 / ISSNe 2587-3636
Disponibil online 15 November, 2016. Descarcări-43. Vizualizări-1036
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valori postexperimentale ale culturii manageriale în instituţia preşcolară
Cojocaru Victoria , Cotos (Pelevaniuc) Ludmila
Universitatea de Stat din Tiraspol
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educației)
Nr. 9(89) / 2015 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 28 December, 2015. Descarcări-30. Vizualizări-1020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 3

Formarea competenţei de negociere educațională a managerilor din învățămîntul preuniversitar
Cojocaru Victoria , Mafteuţa Rodica
Universitatea de Stat din Tiraspol
Prerorgativele învăţământului preuniversitar şi universitar în contextul societăţii bazate pe cunoaştere
Volumul I. 2014. Chişinău. ISBN 978-9975-76-133-8.
Disponibil online 16 October, 2019. Descarcări-10. Vizualizări-670
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impactul culturii organizaţionale în promovarea inovaţiilor în cadrul instituţiilor preşcolare
Cojocaru Victoria , Pelevaniuc Ludmila
Universitatea de Stat din Tiraspol
Prerorgativele învăţământului preuniversitar şi universitar în contextul societăţii bazate pe cunoaştere
Volumul I. 2014. Chişinău. ISBN 978-9975-76-133-8.
Disponibil online 16 October, 2019. Descarcări-46. Vizualizări-753
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Societatea cunoaşterii şi implicaţiile ei educaţionale
Cojocaru Victoria
Universitatea de Stat din Tiraspol
Prerorgativele învăţământului preuniversitar şi universitar în contextul societăţii bazate pe cunoaştere
Volumul I. 2014. Chişinău. ISBN 978-9975-76-133-8.
Disponibil online 16 October, 2019. Descarcări-33. Vizualizări-870
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 1

Modele ale procesului de inovare în învăţământul superior
Cojocaru Victoria , Vladu Mariana
Universitatea de Stat din Tiraspol
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educației)
Nr. 9(59) / 2012 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 15 April, 2014. Descarcări-31. Vizualizări-1033
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 1

Specificul corelaţional al cunoaşterii ca bază a inovării
Cojocaru Victoria , Vladu Mariana
Universitatea de Stat din Tiraspol
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educației)
Nr. 9(49) / 2011 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-54. Vizualizări-1049
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 1

Problema antreprenoriatului din perspectiva experienţelor educaţionale
Cojocaru Victoria , Ticuţa Elena-Roxana
Universitatea de Stat din Tiraspol
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educației)
Nr. 5(35) / 2010 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 27 November, 2013. Descarcări-111. Vizualizări-1285
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2009 - 2

Evaluarea programelor/proiectelor de cercetare
Cojocaru Victoria
Universitatea de Stat din Tiraspol
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educației)
Nr. 5(25) / 2009 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 29 July, 2013. Descarcări-69. Vizualizări-993
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Informarea în procesul de inovare
Cojocaru Victoria
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educației)
Nr. 9(29) / 2009 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 26 November, 2013. Descarcări-65. Vizualizări-1120
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2008 - 1

Repere teoretice ale managementului proiectelor de cercetare
Cojocaru Victoria
Academia de Ştiinţe a Moldovei
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educației)
Nr. 9(19) / 2008 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 14 December, 2013. Descarcări-175. Vizualizări-1491
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2007 - 2

Inovarea – O formă a creativităţii umane
Cojocaru Victoria
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educației)
Nr. 9(0) / 2007 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 29 November, 2013. Descarcări-128. Vizualizări-1235
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O nouă abordare a programelor de studii doctorale din perspectiva procesului bologna
Cojocaru Victoria
Academia de Ştiinţe a Moldovei
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educației)
Nr. 9(0) / 2007 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 13 December, 2013. Descarcări-15. Vizualizări-964
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 40 of 40