IBN
Închide
Cojocaru Victoria
Cuvinte-cheie (120): manager (4), inovare (4), innovation (4)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
ORCiD

Articole în reviste din RM - 14. Publicaţii la conferinţe din RM - 19. Publicaţii peste hotare - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2021 - 2

Dezvoltarea proceselor inovaționale în managementul instituției de învățământ
Cojocaru Victoria
Universitatea de Stat din Tiraspol
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective Științe Exacte și ale Naturii și Didactica Științelor Exacte și ale Naturii
Vol. 1. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975- 76-360-8.
Disponibil online 30 November, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-72
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Managementul cercetării științifice în societatea bazată pe cunoaștere
Cojocaru Victoria
Universitatea de Stat din Tiraspol
Cultura cercetării pedagogice: provocări şi tendinţe contemporane
Ediția 1, Vol.1. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-76-345-5..
Disponibil online 4 November, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-78
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 4

Activitatea de inovare în învățământ
Cojocaru Victoria
Universitatea de Stat din Tiraspol
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective Pedagogia Școlii Superioare și Psihopedagogie și Pedagogie în Învățământul Preșcolar și Primar
Vol. 2. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-311-0, 978-9975- 76-313-4.
Disponibil online 21 November, 2020. Descarcări-22. Vizualizări-188
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea performanţelor cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar.
Cojocaru Victoria
Universitatea de Stat din Tiraspol
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 3(21) / 2020 / ISSN 1857-0623 / ISSNe 2587-3636
Disponibil online 4 November, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-244
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Referențialul competențelor profesionale ale managerilor din învățământul general
Cojocaru Victoria
Universitatea de Stat din Tiraspol
Management educațional la nivel european.Volum internațional de studii de specialitate în domeniul managementului educațional
Ediția 2. 2020. Bacău. .
Disponibil online 25 October, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-65
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Relevanța atitudinii cadrelor didactice vis-a-vis de inovații
Cojocaru Victoria
Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Psihopedagogie şi management educaţional
Vol. 5. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-302-8.
Disponibil online 2 March, 2020. Descarcări-8. Vizualizări-409
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 2

Aspecte contemporane ale activității metodice în instituțiile de învățământ preuniversitar
Cojocaru Victoria1 , Istrate-Stefanescu Adriana2
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 Colegiul Naţional „Ferdinand I”, Bacău
Tradiţie şi inovaţie în educaţie Învățământul general: tradiție și inovație
Vol. I. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-289-2.
Disponibil online 12 February, 2020. Descarcări-15. Vizualizări-541
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Proiectele educaţionale în sprijinul dezvoltării resurselor umane o provocare în epoca transformărilor prin care trece societatea modernă
Cojocaru Victoria1 , Nastasă Anca-Mihaela2
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 Grădiniţa Roza Venerini, Bacău
Tradiţie şi inovaţie în educaţie Învățământul superior: clasic versus modern
Vol. II. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-290-8.
Disponibil online 12 February, 2020. Descarcări-36. Vizualizări-469
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 5

Cadrul didactic inovator-premisă a calității în educație
Cojocaru Victoria1 , Cebanu (Slutu) Lilia2 , Vladu Mariana3
1 Moldova Tiraspol State University,
2 Institute of Education Sciences,
3 University of Pitesti
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective Pedagogia Şcolii Superioare şi Psihopedagogice
Vol. 3. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-250-2.
Disponibil online 27 January, 2020. Descarcări-20. Vizualizări-450
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Formarea competenţei de inovare prin cercetare a viitorilor pedagogi
Cojocaru Victoria
Universitatea de Stat din Tiraspol
Traditie şi inovare în cercetarea ştiinţifică
Ediția 8. 2018. Bălți. ISBN 978-9975-50-235-1.
Disponibil online 20 December, 2019. Descarcări-6. Vizualizări-378
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Formarea competenţelor antreprenoriale ale studenţilor pedagogi
Cojocaru Victoria , Săndulescu Liliana , Ticuţa Elena-Roxana
Universitatea de Stat din Tiraspol
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective
Vol. 1. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-252-6.
Disponibil online 3 January, 2020. Descarcări-30. Vizualizări-376
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Interpretarea neuropsihologica a viselor
Cojocaru Victoria
Universitatea de Stat din Moldova
Sesiune naţională de comunicări ştiinţifice studenţeşti: Ştiinţe sociale, juridice și economice
2018. Chişinău, 2018. .
Disponibil online 3 July, 2019. Descarcări-22. Vizualizări-337
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Managementul proceselor inovaționale în sistemul educațional
Cojocaru Victoria
Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Psihopedagogie şi managementul educaţiei
Vol. 5. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-233-5.
Disponibil online 19 February, 2020. Descarcări-7. Vizualizări-267
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 4

 Rolul educaţiei in societatea cunoaşterii
Cojocaru Victoria , Chirică Galina
Universitatea de Stat din Tiraspol
Reconceptualizarea formării iniţiale şi continue a cadrelor didactice din perspectiva interconexiunii învăţământului modern general şi universitar
Vol. I. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-214-4.
Disponibil online 24 November, 2018. Descarcări-66. Vizualizări-712
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Determinanți ai fericirii sintetice
Cojocaru Victoria
Universitatea de Stat din Moldova
Sesiune naţională de comunicări ştiinţifice studenţeşti:Ştiinţe sociale. Științe juridice și economice
2017. Chişinău. ISBN 978-9975-71-897-4..
Disponibil online 3 January, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-37
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Innovative activity, means of institutional development in pre-university education
Cojocaru Victoria , Vladu Mariana
Universitatea de Stat din Tiraspol
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 2(11) / 2017 / ISSN 1857-0623 / ISSNe 2587-3636
Disponibil online 19 January, 2018. Descarcări-5. Vizualizări-972
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Repere strategice inovaţionale în contextul cunoaşterii
Cojocaru Victoria
Universitatea de Stat din Tiraspol
Reconceptualizarea formării iniţiale şi continue a cadrelor didactice din perspectiva interconexiunii învăţământului modern general şi universitar
Vol. I. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-214-4.
Disponibil online 24 November, 2018. Descarcări-20. Vizualizări-470
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 3

Diagnosticarea nivelului competenței de negociere educațională a managerilor instituțiilor preuniversitare
Cojocaru Victoria , Mafteuţa Rodica
Universitatea de Stat din Tiraspol
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 2(9) / 2016 / ISSN 1857-0623 / ISSNe 2587-3636
Disponibil online 12 January, 2017. Descarcări-6. Vizualizări-1182
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Necesitatea formării competenţelor inovaţionale la managerii din învăţământul preuniversitar
Cojocaru Victoria
Universitatea de Stat din Tiraspol
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 5(95) / 2016 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 29 September, 2016. Descarcări-28. Vizualizări-719
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Niveluri de conştiinţă
Cojocaru Victoria
Universitatea de Stat din Moldova
Sesiune naţională de comunicări ştiinţifice studenţeşti:Ştiinţe umanistice Științe sociale
2016. Chişinău, 2016. .
Disponibil online 22 July, 2019. Descarcări-56. Vizualizări-657
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 34