IBN
Închide

40Publicaţii

1183Descărcări

23737Vizualizări

Cojocaru Victoria
Cuvinte-cheie (154): manager (5), inovare (4), innovation (4)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(4)
ORCiD

Articole în reviste din RM - 15. Publicaţii la conferinţe din RM - 24. Publicaţii peste hotare - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 620L2021Clasificate
 • 3. Articole în reviste din RM
 • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
 • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 4
 • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 6
 • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 3
 • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 2
 • 5. Publicaţii la manifestări din RM
 • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 5
 • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 19
 • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
 • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 1

2022 - 2

Metode și tehnici de evaluare a performanțelor cadrelor didactice
Cojocaru Victoria
Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor DidacticeÎnvățământul preșcolar. Învățământul primar
Vol. 4. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-76-382-0..
Disponibil online 5 April, 2022. Descarcări-14. Vizualizări-175
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modelul de evaluare a performanțelor cadrelor didactice din învățământul primar
Lazaschevici Tudorița1 , Cojocaru Victoria2
1 Școala Gimnazială ,,Mareșal Alexandru Averescu’’, Adjud, Vrancea,
2 Universitatea de Stat din Tiraspol
Conferința științifică studențească cu participare internațională
Ediția LXXI. 2022. Chişină. ISBN 978-9975-76-394-3.
Disponibil online 12 July, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-410
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 4

Dezvoltarea inteligenței emoționale – factor de eficientizare a procesului instructiv-educativ la nivel de instituție școlară
Cojocaru Victoria1 , Doagă Nadejda2
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 Liceul Teoretic "Antioh Cantemir", Chișinau
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 4(26) / 2021 / ISSN 1857-0623 / ISSNe 2587-3636
Disponibil online 26 January, 2022. Descarcări-17. Vizualizări-280
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dezvoltarea proceselor inovaționale în managementul instituției de învățământ
Cojocaru Victoria
Universitatea de Stat din Tiraspol
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective Științe Exacte și ale Naturii și Didactica Științelor Exacte și ale Naturii
Vol. 1. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975- 76-360-8.
Disponibil online 30 November, 2021. Descarcări-13. Vizualizări-230
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Instruire inovațională – prioritate a transferului inovațional
Cojocaru Victoria
Universitatea de Stat din Tiraspol
Educația în fața noilor provocări
Vol.1. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-76-371-4..
Disponibil online 27 January, 2022. Descarcări-6. Vizualizări-164
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Managementul cercetării științifice în societatea bazată pe cunoaștere
Cojocaru Victoria
Universitatea de Stat din Tiraspol
Cultura cercetării pedagogice: provocări şi tendinţe contemporane
Ediția 1, Vol.1. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-76-345-5..
Disponibil online 4 November, 2021. Descarcări-8. Vizualizări-134
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 4

Activitatea de inovare în învățământ
Cojocaru Victoria
Universitatea de Stat din Tiraspol
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective Pedagogia Școlii Superioare și Psihopedagogie și Pedagogie în Învățământul Preșcolar și Primar
Vol. 2. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-311-0, 978-9975- 76-313-4.
Disponibil online 21 November, 2020. Descarcări-38. Vizualizări-330
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea performanţelor cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar.
Cojocaru Victoria
Universitatea de Stat din Tiraspol
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 3(21) / 2020 / ISSN 1857-0623 / ISSNe 2587-3636
Disponibil online 4 November, 2020. Descarcări-11. Vizualizări-398
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Referențialul competențelor profesionale ale managerilor din învățământul general
Cojocaru Victoria
Universitatea de Stat din Tiraspol
Management educațional la nivel european.Volum internațional de studii de specialitate în domeniul managementului educațional
Ediția 2. 2020. Bacău. .
Disponibil online 25 October, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-146
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Relevanța atitudinii cadrelor didactice vis-a-vis de inovații
Cojocaru Victoria
Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Psihopedagogie şi management educaţional
Vol. 5. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-302-8.
Disponibil online 2 March, 2020. Descarcări-10. Vizualizări-551
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 2

Aspecte contemporane ale activității metodice în instituțiile de învățământ preuniversitar
Cojocaru Victoria1 , Istrate-Stefanescu Adriana2
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 Colegiul Naţional „Ferdinand I”, Bacău
Tradiţie şi inovaţie în educaţie Învățământul general: tradiție și inovație
Vol. I. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-289-2.
Disponibil online 12 February, 2020. Descarcări-32. Vizualizări-761
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Proiectele educaţionale în sprijinul dezvoltării resurselor umane o provocare în epoca transformărilor prin care trece societatea modernă
Cojocaru Victoria1 , Nastasă Anca-Mihaela2
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 Grădiniţa Roza Venerini, Bacău
Tradiţie şi inovaţie în educaţie Învățământul superior: clasic versus modern
Vol. II. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-290-8.
Disponibil online 12 February, 2020. Descarcări-60. Vizualizări-718
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 6

Cadrul didactic inovator-premisă a calității în educație
Cojocaru Victoria1 , Cebanu (Slutu) Lilia2 , Vladu Mariana3
1 Tiraspol State University (TSU),
2 Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei,
3 University of Pitesti
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective Pedagogia Şcolii Superioare şi Psihopedagogice
Vol. 3. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-250-2.
Disponibil online 27 January, 2020. Descarcări-33. Vizualizări-635
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Formarea competenţei de inovare prin cercetare a viitorilor pedagogi
Cojocaru Victoria
Universitatea de Stat din Tiraspol
Traditie şi inovare în cercetarea ştiinţifică
Ediția 8. 2018. Bălți. ISBN 978-9975-50-235-1.
Disponibil online 20 December, 2019. Descarcări-11. Vizualizări-494
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Formarea competenţelor antreprenoriale ale studenţilor pedagogi
Cojocaru Victoria , Săndulescu Liliana , Ticuţa Elena-Roxana
Universitatea de Stat din Tiraspol
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective
Vol. 1. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-252-6.
Disponibil online 3 January, 2020. Descarcări-38. Vizualizări-490
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Interpretarea neuropsihologica a viselor
Cojocaru Victoria
Universitatea de Stat din Moldova
Sesiune naţională de comunicări ştiinţifice studenţeşti: Ştiinţe sociale, juridice și economice
2018. Chişinău, 2018. .
Disponibil online 3 July, 2019. Descarcări-22. Vizualizări-429
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Managementul proceselor inovaționale în sistemul educațional
Cojocaru Victoria
Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Psihopedagogie şi managementul educaţiei
Vol. 5. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-233-5.
Disponibil online 19 February, 2020. Descarcări-9. Vizualizări-397
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O tipologie a „trădărilor” politice în Moldova secolelor XIV-XVI
Cojocaru Victoria
Universitatea de Stat din Moldova
Sesiunea ştiinţifică a departamentului Istoria românilor, universală şi arheologie
Ediţia V. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-71-995-7.
Disponibil online 6 June, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-213
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 4

 Rolul educaţiei in societatea cunoaşterii
Cojocaru Victoria , Chirică Galina
Universitatea de Stat din Tiraspol
Reconceptualizarea formării iniţiale şi continue a cadrelor didactice din perspectiva interconexiunii învăţământului modern general şi universitar
Vol. I. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-214-4.
Disponibil online 24 November, 2018. Descarcări-66. Vizualizări-922
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Determinanți ai fericirii sintetice
Cojocaru Victoria
Universitatea de Stat din Moldova
Sesiune naţională de comunicări ştiinţifice studenţeşti:Ştiinţe sociale. Științe juridice și economice
R. 2017. Chişinău. ISBN 978-9975-71-897-4..
Disponibil online 3 January, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-136
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 40