IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii de acreditare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  1996
Fondatori
Universitatea de Stat din Moldova
Tirajul revistei   100
Vizibilitate internațională >
Caracteristica articolelor >
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2021-06-10 23:00
Colegiul de redacţie >
Vizibilitatea autorilor >

Numere înregistrate

  2021  (1 din 2)29
  2020  (3 din 2)97
  2019  (2 din 2)75
  2018  (2 din 2)104
  2017  (2 din 2)69
  2016  (2 din 2)68
  2015  (2 din 2)73
  2014  (2 din 2)73
  2013  (2 din 2)55
  2012  (2 din 2)77
  2011  (2 din 2)74
  2010  (2 din 2)87
  2009  (2 din 2)80
  2008  (2 din 2)93
  2007  (2 din 2)132
imagine

pISSN: 1857-2103
eISSN: 2345-1025
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Studia Universitatis Moldaviae: Educational Sciences
Categoria:
  • B (2017.07.18-2021.07.18)
  • B (2015.05.21-2017.07.17)
  • C (2013.06.27-2015.05.21)
  • C (2009.04.30-2013.06.26)

Bazele teoretico-metodologice ale educaţiei.Curriculumul de formare a cadrelor didactice.Teoria şi metodologia curriculumului educaţional.


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2007 - 2021
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZUDOI
Articole118670904718642585124
Volume30323641838
Total121674141120480

Vizualizări   1124Descărcări   58

Conţinutul numărului de revistă

Obiectivele educaţionale versus competenţe: abordare teleologică 5-13
Guţu Vladimir
Nevoia de pragmatizare a educaţiei 14-18
Munteanu Andrei
Învăţământul şi ştiinţa – domeniul principal al colaborării culturale dintre republica moldova şi românia (1991-2005) 19-23
Ţîbulac (-Ciobanu) Mariana
Absolventul universitar faţă în faţă cu piaţa muncii 21-25
Repida Tatiana, Lungu Viorelia
Pedagogia proiectului: actualitate şi perspective conceptual-funcţionale 24-30
Goraş-Postică Viorica
Evaluarea calităţii activităţii cadrelor didactice universitare 31-37
Baciu Sergiu
Recrutarea şi selectarea cadrelor didactice – funcţie centrală a managementului resurselor umane în învăţământ 38-45
Andriţchi Viorica
Studiul experimental privind formarea competenţelor profesionale la viitoarele cadre didactice 46-56
Repida Tatiana, Perciuleac Ianna
Dezvoltarea competenţei de comunicare din perspectiva integralităţii pedagogice 57-61
Afanas Aliona
Generalizarea accepţiunilor ştiinţifice moderne asupra tipologiei şi structurii competenţei profesional-didactice 62-68
Saranciuc-Gordea Liliana
Continuitatea în etapele de formare profesională (Aspecte ale formării tânărului specialist chimist) 69-70
Dragalina Galina, Velişco Nadejda, Guţu Vladimir
Инновационное образование и будущие преподаватели ВУЗА 71-76
Дарий Людмила
Мodernitate şi modernism în domeniul crriculumului 77-80
Prodan GianinaCătălina
Implicaţii ale viziunii moderne şi postmoderne în curriculumul internaţional 81-84
Prodan GianinaCătălina
Stimularea activităţilor de învăţare prin evaluare 85-88
Roga Victoria
Formarea competenţelor de autoevaluare la elevi(În baza studierii literaturii pedagogice franceze) 89-92
Zacuțelu Maria
Model al dezvoltării autoreglării academice pe dimensiunea strategică 93-102
Focşa-Semionov Svetlana
Modelul instruirii diferenţiate a studenţilor 103-109
Cabac Valeriu, Scutelnic-Galatan Oxana
Pedagogia italiană în contextul ştiinţelor educaţiei 110-114
Ispas Cristina
Reflecţii epistemice asupra pedagogiei postmoderne italiene 115-118
Ispas Cristina
Educaţia şi provocările lumii contemporane 119-122
Vlădescu Ionuţ
Noua pedagogie oferită de web 2.0 123-129
Bragaru Tudor, Marcauţan Dumitru
Abordarea integralistă a conştiinţei ecologice 130-133
Cojocaru Snejana
Abordarea cognitivă în configurarea educaţiei 134-138
Stanciuc Zinaida
Exitus-ul reprezentaţional: când, cum, de ce? 139-146
Şleahtiţchi Mihail
Aspecte clinice în problematica psihologică la adolescenţii din familiile temporar dezintegrate 147-149
Bolea Zinaida
Aspecte psihologice ale particularităţilor structurale şi funcţionale ale creierului 150-153
Cuhureanu Tatiana
Delimitări conceptuale ale nivelului de autoapreciere şi expectanţe la tineri 154-158
Moga Ecaterina
Dezvoltarea la studenţii economişti a competenţelor comunicativ-lingvistice din perspectiva cunoaşterii neologismelor 159-169
Sajin Angela
Managementul curriculumului opţional 170-179
Crocnan Daniel-Ovidiu
Opţionalitate versus curriculum de trunchi comun la fizică, diferenţe metodice 180-184
Crocnan Daniel-Ovidiu
Ponderea dictărilor de limbă română în curriculumul naţional 2010 185-190
Burlacu Natalia
Forme curente ale instruirii asistate de calculator în învăţământul superior 191-195
Croitor-Chiriac Tatiana
Căile de identificare şi promovare a copiilor dotaţi artistic 196-198
Bularga Tatiana
Tеоретический материал учебника как фактор развития коммуникативной компетенции учащихся (на материале предмета «Русский язык») 199-202
Горбачева Нина
Modelarea – metodă eficientă de formare a reprezentărilor geometrice la copiii de 6-8 ani 203-206
Pidleac-Pavlenco Mihaela
Adrian Neculau pe urmele lui VasilePpavelcu: un alt „scriitor de psihologie” (Un psiholog în agora, Iaşi, Polirom, 2010) 207-208
Cojocaru Natalia
Larisa Cuzneţov – bilanţuri aniversare 209-210