IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii de acreditare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  1996
Fondatori
Universitatea de Stat din Moldova
Tirajul revistei   100
Vizibilitate internațională >
Caracteristica articolelor >
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2021-11-28 14:25
Colegiul de redacţie >
Vizibilitatea autorilor >

Numere înregistrate

  2021  (1 din 2)29
  2020  (3 din 2)97
  2019  (2 din 2)75
  2018  (2 din 2)104
  2017  (2 din 2)69
  2016  (2 din 2)68
  2015  (2 din 2)73
  2014  (2 din 2)73
  2013  (2 din 2)55
  2012  (2 din 2)77
  2011  (2 din 2)74
  2010  (2 din 2)87
  2009  (2 din 2)80
  2008  (2 din 2)93
  2007  (2 din 2)132
imagine

pISSN: 1857-2103
eISSN: 2345-1025
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Studia Universitatis Moldaviae: Educational Sciences
Categoria:
  • B (2021.06.25-2025.06.25)
  • B (2017.07.18-2021.06.24)
  • B (2015.05.21-2017.07.17)
  • C (2013.06.27-2015.05.21)
  • C (2009.04.30-2013.06.26)

Bazele teoretico-metodologice ale educaţiei.Curriculumul de formare a cadrelor didactice.Teoria şi metodologia curriculumului educaţional.


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2007 - 2021
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZUDOI
Articole118685754122328585124
Volume30375472516
Total121689508824844

Vizualizări   1502Descărcări   237

Conţinutul numărului de revistă

Competenţa – abordare situaţională, structurală şi metodologică

3-12

CZU: 371.3:37.04

Guţu Vladimir

Educația incluzivă în Republica Moldova: repere legislativ-reglatorii actualizate și inegalități perpetuate

13-17

CZU: 376:[34.04:342.733](478)

Goraş-Postică Viorica , Guţu Svetlana

Formarea elevilor ca interpreți ai operei literare  în procesul studierii trăsătuilor ei de gen și specie

18-23

CZU: 371.322.043.2:[37.036.5+82]

Şchiopu Constantin , Popova Valentina

Analiza contextului și oportunități de integrare a educației de gen în învățământul profesional tehnic din Republica Moldova

24-27

CZU: 377:371.315.6(478)

Ganea Eugenia

Conexiune și continuitate în organizarea procesului de instruire în școala superioară

28-37

CZU: 378.14

Repida Tatiana , Paiu Mihai , Ţurcanu Carolina

Evaluarea – componentă a procesului de instruire în contextul asigurării conexiunii și continuității în învățământul superior

38-45

CZU: 378.146

Repida Tatiana , Paiu Mihai , Ţurcanu Carolina , Vasilache Corina

Evaluarea formativă a competenței digitale la studenții filologi

46-56

CZU: 378.146:004

Veveriță Tatiana

Paradigme, teorii, modele de intervenție ale consilierii pentru carieră

57-60

CZU: 37.01:37.048

Axinte Roxana

Competența de proiectare a carierei: premisă pentru integrarea socioprofesională.

61-66

CZU: 37.048.4

Cotruța Aida

Specificul structurii personalităţii cadrului didactic: abordări teoretice

67-76

CZU: 37.1:371.123

Savva Mariana

Conceptualizarea formării orientărilor valorice la studenți prin arta coregrafică: abordare filosofică, culturologică și sociologică

77-82

CZU: 316.752:792.8-057.875

Dohotaru Maia

Competenţe de lucru cu persoanele vârstnice

83-87

CZU: 364.446-053.9

Bodrug-Lungu Valentina , Şevciuc Maia

Demersuri psihopedagogice ale învăţării la adulţi

88-93

CZU: 37.05.3:37.013.83

Sîrghi Angela

Stagiul de practică –element important pentru experiența de învățare academică a studenților

94-97

CZU: 378.147.88

Carauș Irina

Valorificarea instrumentelor TIC în dezvoltarea competenței de investigare a proceselor biologice la liceeni

98-106

CZU: 371.388-057.874(004.9:57)

Placinta Daniela , Coropceanu Eduard

Particularități de constituire și organizare a primelor universități în Europa sub influența condițiilor socioculturale ale epocii medievale

107-112

CZU: 378.4(4)„11”/”13”

Parhomenco Lilia

Census data concerning gender in Georgia

113-118

CZU: 314.96(479.22)

Charekishvili Lia

Особенности систематизации групп взрослого населения как целевой аудитории неформального образования

119-124

CZU: 37.013.83-053.8

Рассказова Елена

Teorii explicative ale agresivității

125-128

CZU: 159.942.5:656

Potâng Angela , Botnari Ina

Relația dintre angajamentul profesional și percepția stresului ocupațional la diferite categorii profesionale  (Studiu comparativ).  

129-135

CZU: 159.944.4:37.015.3

Potâng Angela , Bevziuc Victoria

Repere privind procesul de implementare a politicilor organizaționale „prietenoase familiei”

136-144

CZU: 159.9-052

Cojocaru Natalia

Integrarea copiilor cu autism în școlile de masă

145-148

CZU: 376.4-053.2

Lupușor Roxana-Monica

Adaptarea social-psihologică a cadrelor didactice stabile/instabile emoțional

149-156

CZU: 371.12:159.9

Cerlat Raisa

Particularități de dezvoltare a memoriei la vârsta școlară mică

157-159

CZU: 373.3:[37.025.6+159.953]

Grosu Oxana

Aspecte ale intervenției în sectorul public și privat

160-165

CZU: 334.7:005.7

Pascari Rodica , Nistrean Elena

Demers teoretic privind managementul impresiilor. Prezentarea sinelui în viaţa socială

166-174

CZU: 159.923.2

Gabatiuc Natalia

Причины интернет-зависимости у подростков: обзор психологических исследований. 

175-178

CZU: 159.9.07:004[159.922.7-053.6]

Граур Татьяна

Психологический пол в формировании личностной  и социальной идентичности в молодости

179-185

CZU: 316.6:159.923.2

Толстая Светлана

Этические аспекты психологической работы с феноменом «жертва»

186-189

CZU: 159.923:[174:343.988]

Коврова Анастасия

Особенности родительских (материнских) установок у девушек и молодых женщин

190-194

CZU: 159.923.5

Толмач Ирина , Раку Жанна

Психологический климат в организации и уровень стресса у сотрудников

195-200

CZU: 331.44:159.944.4

Раку Жанна

Феномен одиночества как позитивное условие личностного развития

201-203

CZU: 159.923.2:159.942.5

Бондаренко Ольга , Толстая Светлана

Идентичность и восприятие неравенства доходов  пользователями Интернета

204-211

CZU: 159.923.2:[316.472.4:004.738.52]

Анцибор Людмила , Донченко Игорь