IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii de acreditare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  1996
Fondatori
Universitatea de Stat din Moldova
Tirajul revistei   100
Vizibilitate internațională >
Caracteristica articolelor >
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2021-05-12 12:32
Colegiul de redacţie >
Vizibilitatea autorilor >

Numere înregistrate

  2021  (1 din 2)29
  2020  (3 din 2)97
  2019  (2 din 2)75
  2018  (2 din 2)104
  2017  (2 din 2)69
  2016  (2 din 2)68
  2015  (2 din 2)73
  2014  (2 din 2)73
  2013  (2 din 2)55
  2012  (2 din 2)77
  2011  (2 din 2)74
  2010  (2 din 2)87
  2009  (2 din 2)80
  2008  (2 din 2)93
  2007  (2 din 2)132
imagine

pISSN: 1857-2103
eISSN: 2345-1025
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Studia Universitatis Moldaviae: Educational Sciences
Categoria:
  • B (2017.07.18-2021.07.18)
  • B (2015.05.21-2017.07.17)
  • C (2013.06.27-2015.05.21)
  • C (2009.04.30-2013.06.26)

Bazele teoretico-metodologice ale educaţiei.Curriculumul de formare a cadrelor didactice.Teoria şi metodologia curriculumului educaţional.


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2007 - 2021
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZUDOI
Articole118670385718524585124
Volume30321631834
Total121673602020358

Vizualizări   3070Descărcări   78

Conţinutul numărului de revistă

Autonomia universitară: declaraţie, deziderat sau realitate 5-8
Ciocanu Gheorghe
Dimensiunea de gen în domeniul educaţiei 9-16
Handrabura Loretta, Bodrug-Lungu Valentina
Secularizarea ştiinţei pedagogice într-un proces de ue-izare 17-22
Callo Tatiana
Evoluţia schimbărilor în sistemul de învăţământ şi cercetare ştiinţifică 23-24
Martea Galina
Fundamente şi strategii de valorificare a relaţiei şcoală–familie–comunitate în contextul formării imaginii instituţiei de învăţământ în mediul rural 25-29
Cuzneţov Larisa, Zaharia Mariana-Geanina
Interculturalitatea ca dimensiune actuală a curriculumului pedagogic universitar 30-35
Goraş-Postică Viorica
Proiectarea cross-curriculumului educaţiei interculturale 36-40
Chiriac Argentina
Postmodernismul – cadru al diversităţii educaţionale 41-46
Duhlicher Olga
Profiluri de autoreglare a învăţării la studenţii psihopedagogi 47-52
Focşa-Semionov Svetlana
Semnificaţiile stilului de conducere în procesul implementării de calitate a curriculumului şcolar 53-59
Grîu Elvira
Modalităţi de formare a competenţelor pedagogice la cadrele didactice din ciclul primar 60-63
Socoliuc Nina
Aspecte teoretice privind structura şi conţinutul sistemului competenţelor de rezolvare a problemelor pentru clasele primare 64-68
Rusuleac Tatiana
Educaţia prospectivă – o noua înţelegere a raportului: trecut–prezent–viitor 69-74
Lungu Viorelia, Repida Tatiana
Calitatea şi performanţa resurselor umane – obiective ale educaţiei prospective în cadrul universitar 75-84
Lungu Viorelia
Caracterizarea psihocomportamentală a copiilor dotaţi din ciclul primar 85-90
Darii Ludmila, Ozerova Elena
Factorii ce condiţionează succesul şcolar 91-95
Darii Ludmila, Dabija Ana
Oрганизация методической работы в школе на основе инновационного проекта 96-100
Varban Irina
Problematizarea în predarea–învăţarea ştiinţelor educaţiei (cadru teoretico-aplicativ) 101-105
Repida Tatiana
Conceptualizarea învăţării situative din perspectiva comunicării didactice 106-111
Vlădescu Ionuţ
Întrebarea – element de bază al comunicării 112-119
Ciobanu-Mocanu Liuba
Formarea iniţială a profesorului de informatică: aspecte didactice 120-126
Negara Corina
Prevederi privind formarea iniţială a cadrelor didactice ca transmiţători ai valorilor ecologice societăţii 127-130
Saranciuc-Gordea Liliana
Competenţa de a lua decizii manageriale 131-138
Prodan Rodica
Impactul competenţelor de comunicare asupra activităţii de consiliere psihopedagogică 139-142
Pascaru-Goncear Valeria
K вопросу о стратегии оценивания учебной деятельности студентов 143-151
Дарий Людмила
O viziune asupra sistemului de valori 152-156
Afanas Aliona
Practici de optimizare a parteneriatului educaţional la treapta învăţământului primar 157-164
Braghiş Maria
Media şi educaţia tinerilor 165-171
Bolboceanu Vitalie
Accepţiuni ştiinţifice ale interferenţei educaţiei ecologice şi ştiinţelor naturii în clasele primare 172-178
Teleman Angela
Problema antreprenoriatului din perspectiva experienţelor educaţionale 179-186
Cojocaru Victoria, Ticuţa Elena-Roxana
Cadrul conceptual al acţiunii educaţionale de formare a competenţelor antreprenoriale 187-192
Ticuţa Elena-Roxana
Coordonate epistemologice în viziunea lui Piaget 193-198
Dodu Cristina-Viorica
Relaţia dintre stresul psihic şi mecanismele de apărare la adolescenţi din perspectiva de gen 199-202
Sirbu Ana
Psihologia maselor: de la Gustave Le Bon la Serge Moscovici 203-206
Cojocaru Natalia
Pоль субъективного благополучия в процессе самоактуализации работающих женщин 207-211
Толстая Светлана
Bзаимосвязь особенностей самоотношения и уровня нравственного развития личности в юношеском возрасте 212-218
Анцибор Людмила, Constantinova Svetlana, Measnicova Tatiana
Androginia psihică şi starea subiectivă de bine la celibatari 219-224
Turchina Tatiana, Lica Irina
Perspective europene în selecţia de personal 225-231
Negru Mihaela
Dimensiuni ale inteligenţei apreciative: stilul apreciativ 232-235
Paladi Aliona
Dimensiunea afectivă a comunicării în diada conjugală 236-241
Rusu Inga
Aspecte psihologice ale îngrijirii paliative 242-247
Praviţchi Galina
Un nou model de diagnosticare a tulburărilor specifice de personalitate 248-256
Ţopa Diana
Impactul instruirii asistate de calculator asupra calităţii învăţământului matematic 257-259
Lupu Ilie, Zastînceanu Liubov
Aspecte psihopedagogice ale procesului de învăţare eficientă a matematicii în liceu 260-262
Brăduleac Iraida
Bazele metodologice de utilizare a sistemului electronic integrat maple la studierea matematicii 263-267
Osipov Violeta
Particularităţi psihologice ale dezvoltării vorbirii dialogate la studenţi în procesul de predare a limbii franceze 268-271
Duca Valeria
Conţinutul de învăţământ la limba română pentru alolingvi şi motivarea comunicativă 272-276
Staricov Estela
Eludarea conceptelor eronate în fizică în cadrul cursurilor opţionale 277-282
Crocnan Daniel-Ovidiu
Note metodice: transpunerea scenică a unui obicei popular 283-285
Bunea Diana
Hепрерывное обучение взрослых в контексте социальных перемен в обществе 286-289
Varban Irina