IBN
Închide

61Publicaţii

2044Descărcări

39676Vizualizări

Cojocaru Natalia
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(2)
Google Scholar ID
ORCiD

Articole în reviste din RM - 26. Publicaţii la conferinţe din RM - 23. Publicaţii peste hotare - 9.
Teze/Rezumate în culegeri - 3.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
 • 3. Articole în reviste din RM
 • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
 • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 12
 • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 10
 • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 2
 • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 2
 • 5. Publicaţii la manifestări din RM
 • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 3
 • 5.2.Teze / rezumate în culegerile manifestărilor din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 2
 • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 20
 • 5.4.Teze / rezumate în culegerile de la alte manifestări din RM - 1
 • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
 • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 9

2024 - 1

Manifestări ale cinismului organizaţional în instituţiile educaţionale
Cojocaru Natalia
Universitatea de Stat din Moldova
Univers Pedagogic
Nr. 1(81) / 2024 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 29 April, 2024. Descarcări-7. Vizualizări-74
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 9

Clasificarea reprezentărilor sociale: câteva reflecții și dezbateri teoretice
Cojocaru Natalia
Universitatea de Stat din Moldova
Current Affairs and Perspectives in Psychological Research. International conference of applied psychology
Ediția 2. 2022. Chișinău, Republic of Moldova. .
Disponibil online 10 January, 2023. Descarcări-11. Vizualizări-314
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Clasificarea reprezentărilor sociale: câteva reflecții și dezbateri teoretice.
Cojocaru Natalia
Current Affairs and Perspectives in Psychological Research. International conference of applied psychology
Ediția 2. 2022. Chișinău, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-159-97-5.
Disponibil online 6 January, 2023. Descarcări-7. Vizualizări-273
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Despre un tip specific de obiecte de reprezentare (câteva reflecții privind obiectele sociale sensibile)
Cojocaru Natalia
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare și inovare.Științe ale educației
SE. 2022. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-152-48-8.
Disponibil online 20 February, 2023. Descarcări-13. Vizualizări-220
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea psihologică a capacităţii de schimbare organizaţională
Cojocaru Natalia
Universitatea de Stat din Moldova
Univers Pedagogic
Nr. 4(76) / 2022 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 27 December, 2022. Descarcări-16. Vizualizări-458
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Perspectiva reprezentărilor sociale în studiul schimbărilor organizaționale din instituțiile educaționale
Cojocaru Natalia
Universitatea de Stat din Moldova
Şcoala internaţională de metodologie în ştiinţele socioumane Educație și gândire critică
Ediția a 5-a. 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-159-95-1.
Disponibil online 25 July, 2023. Descarcări-4. Vizualizări-172
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Redescoperirea unui concept: reprezentările sociale polemice. (câteva sinteze teoretice: 1988-2008)
Cojocaru Natalia
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educației)
Nr. 9(159) / 2022 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 13 December, 2022. Descarcări-21. Vizualizări-376
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reprezentări sociale, practici profesionale și schimbări organizaţionale
Cojocaru Natalia1 , Guţu Olga2
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Școala doctorală de Știinţe Sociale și ale Educației
Univers Pedagogic
Nr. 4(76) / 2022 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 27 December, 2022. Descarcări-9. Vizualizări-377
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Riscuri psihosociale la locul de muncă: afecțiunile musculoscheletice (constatări empirice și repere privind asistența psihologică)
Cojocaru Natalia , Zubco Luminiţa , Şeremet Aurelia
Universitatea de Stat din Moldova
Asistența psihologică la etapa contemporană: realități și perspective
2022. Bălți, Republica Moldova. ISBN (pdf) 978-9975-50-295-5(PDF).
Disponibil online 19 December, 2022. Descarcări-32. Vizualizări-333
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Strategii de intervenție psihosocială din perspectiva școlii ca organizație (actualizări și ilustrări de caz)
Cojocaru Natalia
Universitatea de Stat din Moldova
Asistența psihologică la etapa contemporană: realități și perspective
2022. Bălți, Republica Moldova. ISBN (pdf) 978-9975-50-295-5(PDF).
Disponibil online 20 December, 2022. Descarcări-20. Vizualizări-318
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 8

Implicații ale relației ego-alter in cadrul cercetărilor sensibile: riscuri și dileme etice
Cojocaru Natalia
Universitatea de Stat din Moldova
Cercetarea în ştiinţe ale educaţiei şi în psihologie: provocări, perspective”, conferinţă ştiinţifică naţională
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-56-934-7.
Disponibil online 10 February, 2022. Descarcări-24. Vizualizări-854
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influența europenizării asupra dezvoltării mișcării de auto-reprezentare a persoanelor cu dizabilități din Republica Moldova
Cojocaru Natalia
Universitatea de Stat din Moldova
Ştiinţa politică şi administrativă: provocări globale, soluţii locale
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-3459-7-2.
Disponibil online 7 December, 2021. Descarcări-6. Vizualizări-479
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modalități de evaluare a programelor de intervenție psihosocială în instituțiile educaționale
Cojocaru Natalia
Universitatea de Stat din Moldova
Profesionalizarea cadrelor didactice: tendințe și realități socio-psiho-pedagogice
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-3336-2-7.
Disponibil online 18 May, 2021. Descarcări-28. Vizualizări-487
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Narațiuni despre COVID-19: experiența bolii, schimbări valorice și dinamici reprezentaționale
Cojocaru Natalia , Zara Ana
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare și inovare.Științe sociale
SS. 2021. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978- 9975-152-48-8.
Disponibil online 11 January, 2022. Descarcări-11. Vizualizări-408
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Narratives about Covid-19: the experience of the disease and representational dynamics
Cojocaru Natalia , Zara Ana
Moldova State University
Political and economic self-constitution Education for digital citizenship in post-pandemic times
Ediţia a 9-a. 2021. Florianópolis, Brazil. ISBN 978-65-994142-8-2.
Disponibil online 19 July, 2022. Descarcări-7. Vizualizări-440
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Preocupări privind schimbările climatice și problemele de mediu în contextul pandemiei: aspecte psihosociale
Cojocaru Natalia
Universitatea de Stat din Moldova
Psihologia aplicativă din perspectiva abordărilor societale contemporane
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-159-01-2.
Disponibil online 21 July, 2023. Descarcări-7. Vizualizări-197
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Riscuri psihosociale în organizații. studiu de caz în cadrul unei companii cu profil farmaceutic
Bolocan Ina , Cojocaru Natalia
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educației)
Nr. 9(149) / 2021 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 25 December, 2021. Descarcări-90. Vizualizări-640
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul psihologului în implementarea schimbărilor organizaționale din instituțiile educaționale
Cojocaru Natalia
Universitatea de Stat din Moldova
Institutul de Ştiințe ale Educației: ascensiune, performanțe, personalități
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-56-952-1.
Disponibil online 8 February, 2022. Descarcări-27. Vizualizări-451
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 6

Impactul pandemiei COVID-19 asupra persoanelor cu dizabilități
Cojocaru Natalia
Universitatea de Stat din Moldova
Implicațiile economice și sociale ale pandemiei COVID-19:analize, prognoze și strategii de atenuare a consecințelor
2020. Chişinău. ISBN 978-9975-3463-3-7.
Disponibil online 24 December, 2020. Descarcări-29. Vizualizări-520
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
New challenges for training system of school psychologists (Czech and Slovak experiences)
Cojocaru Natalia
Moldova State University
Communication, Context and Interdisciplinarity Paths of Communication in Postmodernity Section: Communication, Journalism, Education Sciences, Psychology and Sociology
Ediția a 6-a, Comm-a. 2020. Tîrgu Mureş, România. ISBN 978-606-8624-00-6.
Disponibil online 10 December, 2020. Descarcări-20. Vizualizări-507
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Note despre o reprezentare polemică în germene: reprezentarea pandemiei COVID-19
Cojocaru Natalia
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare si inovare.Științe sociale
R, SS. 2020. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-152-53-2.
Disponibil online 2 December, 2020. Descarcări-57. Vizualizări-539
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Politici şi provocări actuale privind activitatea psihologului şcolar (experienţe slovace)
Cojocaru Natalia
Universitatea de Stat din Moldova
Educația: factor primordial în dezvoltarea societății
2020. Chişinău. ISBN 978-9975-48-178-6.
Disponibil online 9 October, 2020. Descarcări-142. Vizualizări-747
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Practici sociale și implicații ale reprezentării „celuilalt” în construcția reprezentării sociale a pandemiei COVID-19
Cojocaru Natalia
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educației)
Nr. 11 / 2020 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 1 March, 2021. Descarcări-51. Vizualizări-573
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The rise of a polemic representation in the context of Glasnost reform
Cojocaru Natalia
Moldova State University
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educației)
Nr. 11 / 2020 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 28 February, 2021. Descarcări-14. Vizualizări-515
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 4

Abordări conceptuale ale auto-reprezentării persoanelor cu dizabilități
Cojocaru Natalia
Universitatea de Stat din Moldova
Moldoscopie
Nr. 4(87) / 2019 / ISSN 1812-2566 / ISSNe 2587-4063
Disponibil online 9 February, 2020. Descarcări-17. Vizualizări-776
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Intergroup polarization and polemic representations in the context of adopting the language law in Moldova
Cojocaru Natalia
Moldova State University
Political and Economic Self-Constitution Media, Citizenship Activity and Political Polarization
Ediţia a 7-a. 2019. Padua, Italy. .
Disponibil online 19 July, 2022. Descarcări-7. Vizualizări-259
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Percepții privind serviciile psihologice în organizații (studiu de caz în cadrul unei instituții de alimentație publică)
Autor Nou , Cojocaru Natalia
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare si inovare.Științe sociale
Vol.1, SS. 2019. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-149-50-1.
Disponibil online 27 November, 2019. Descarcări-16. Vizualizări-650
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Principii generale în evaluarea programelor de intervenție psihosocială în organizații
Cojocaru Natalia
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educației)
Nr. 5(125) / 2019 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 1 October, 2019. Descarcări-28. Vizualizări-720
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 8

Challenges and role demands in universities: work-family-education conflict amongst academics
Cojocaru Natalia , Şaitan Viorica
Moldova State University
Political and Economic Self-Constitution Citizenship Activity and Education
Ediţia a 6-a. 2018. Olsztyn, Poland. .
Disponibil online 20 July, 2022. Descarcări-4. Vizualizări-331
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Managing multiple challenging roles: family, work and professional development
Cojocaru Natalia , Şaitan Viorica , Hodonoagă Tatiana
Moldova State University
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educației)
Nr. 9(119) / 2018 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 27 November, 2018. Descarcări-12. Vizualizări-981
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Managing multiple challenging roles: family, work and professional development
Cojocaru Natalia , Şaitan Viorica , Hodonoagă Tatiana
Moldova State University
Current Affairs and Perspectives in Psychological ResearchInternational conference of applied psychology
2018. Chișinău, Republic of Moldova. .
Disponibil online 4 June, 2019. Descarcări-8. Vizualizări-774
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Repere privind evaluarea programelor de intervenție psihosocială în organizații
Cojocaru Natalia
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare si inovare.Științe sociale
SS. 2018. Chisinau, Republica Moldova. .
Disponibil online 27 June, 2019. Descarcări-55. Vizualizări-798
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Repere privind procesul de implementare a politicilor organizaționale „prietenoase familiei”
Cojocaru Natalia
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educației)
Nr. 5(115) / 2018 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 17 October, 2018. Descarcări-8. Vizualizări-732
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The prezentation of self in everyday life –  impression management strategies within employment interview
Gabatiuc Natalia , Cojocaru Natalia
Moldova State University
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educației)
Nr. 9(119) / 2018 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 27 November, 2018. Descarcări-16. Vizualizări-1286
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The prezentation of self in everyday life – impression management strategies within employment interview
Gabatiuc Natalia , Cojocaru Natalia
Moldova State University
Current Affairs and Perspectives in Psychological ResearchInternational conference of applied psychology
2018. Chișinău, Republic of Moldova. .
Disponibil online 5 June, 2019. Descarcări-13. Vizualizări-951
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Work-family conflict and strategies of conciliation among school teachers
Cojocaru Natalia1 , Curtean Cristina2
1 Moldova State University,
2 PITL “V. Vasilache”, Chișinău
Political and Economic Self-Constitution Citizenship Activity and Education
Ediţia a 6-a. 2018. Olsztyn, Poland. .
Disponibil online 20 July, 2022. Descarcări-4. Vizualizări-317
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 3

Repere privind procesul de implementare a politicilor organizaționale „Prietenoase” familiei
Cojocaru Natalia
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe sociale
R, SS. 2017. Chisinau, Republica Moldova. .
Disponibil online 13 May, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-302
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sources of work-family conflict in a telecom company: a case study within the customer service department
Cojocaru Natalia , Balan Irina
Moldova State University
Political and Economic Self-Constitution Citizenship Identity and Education
Ediţia a 5-a. 2017. Corinth, Greece. ISBN 978-617-7250-95-0.
Disponibil online 20 July, 2022. Descarcări-5. Vizualizări-253
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The implications of sensitive objects and intergroup dynamics in the genesis of polemic social representations
Cojocaru Natalia
Moldova State University
Political and Economic Self-Constitution Citizenship Identity and Education
Ediţia a 5-a. 2017. Corinth, Greece. ISBN 978-617-7250-95-0.
Disponibil online 20 July, 2022. Descarcări-6. Vizualizări-256
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 4

Manifestări ale conflictului muncă–familie și strategii de diminuare a acestuia la angajații din domeniul educațional
Curtean Cristina , Cojocaru Natalia
Moldova State University
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe socioumanistice
Vol.2, R, SSU. 2016. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-71-818-9.
Disponibil online 22 April, 2019. Descarcări-91. Vizualizări-1057
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Percepţii privind angajamentul de rol si conflictul munca-familie la angajaţii din Republica Moldova: studiu explorativ
Platon Carolina1 , Cojocaru Natalia1 , Bâzgu Eugenia1 , Borş Angela1 , Graur Veronica1 , Mîrleanu Aliona1 , Mârza Lidia1 , Nicorici Iulia1 , Pruteanu Anastasia1 , Zaharia Daniela2
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educației)
Nr. 9(99) / 2016 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 26 March, 2017. Descarcări-32. Vizualizări-1117
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Provocări și solicitări de rol în mediul universitar: conflictul studii-muncă-familie
Cojocaru Natalia , Şaitan Viorica
Universitatea de Stat din Moldova
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.2. 2016. Cahul. ISBN 978-9975-914-90-1.
Disponibil online 31 March, 2021. Descarcări-68. Vizualizări-562
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Psihologia protestelor colective: aspecte introductive
Cojocaru Natalia
Universitatea de Stat din Moldova
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Nr. 4(45) / 2016 / ISSN 1857-0224 / ISSNe 1857-4432
Disponibil online 19 December, 2016. Descarcări-26. Vizualizări-985
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 3

Dinamica şi rolul grupului de studenţi în formarea profesională (preliminarii pentru un studiu calitativ elaborat)
Repida Tatiana , Cojocaru Natalia
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educației)
Nr. 5(85) / 2015 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 5 August, 2015. Descarcări-63. Vizualizări-1157
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reprezentarea socială a hemofiliei: o abordare narativă
Emiliani Francesca1 , Palareti Laura1 , Cojocaru Natalia2 , Cassis Frederica3 , Iorio Alfonso4
1 Universitatea din Bologna,
2 Universitatea de Stat din Moldova,
3 Hospital das Clinicas, Hemophilia Center, Sao Paul,
4 Clinical Epidemiology and Biostatistics
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Nr. 3(40) / 2015 / ISSN 1857-0224 / ISSNe 1857-4432
Disponibil online 29 September, 2015. Descarcări-26. Vizualizări-1107
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Strategii de motivare non-financiară la angajaţii din sectorul financiar bancar
Popov Valeriu , Cojocaru Natalia
Universitatea de Stat din Moldova
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.2. 2015. Cahul, Republica Moldova. ISBN 978-9975-914-98-7.
Disponibil online 21 June, 2021. Descarcări-36. Vizualizări-506
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 3

Când şi de ce se plictisesc angajaţii la locul de muncă? fenomenul „boreout” sau despre o nouă dimensiune a demotivării în organizaţiI
Cojocaru Natalia
Universitatea Slavonă
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educației)
Nr. 5(75) / 2014 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 27 August, 2015. Descarcări-220. Vizualizări-1534
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Conflictul muncă–familie. Aspecte introductive
Platon Carolina , Cojocaru Natalia
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare şi inovare.Ştiinţe sociale
Vol.1, R, SS. 2014. Chisinau, Republica Moldova. .
Disponibil online 2 April, 2020. Descarcări-141. Vizualizări-1170
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Obiecte sensibile de reprezentare: ilustrări empirice şi premise pentru conceptualizare
Cojocaru Natalia
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare şi inovare.Ştiinţe sociale
Vol.1, R, SS. 2014. Chisinau, Republica Moldova. .
Disponibil online 2 April, 2020. Descarcări-10. Vizualizări-582
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 2

Culpabilitate colectivă vs recunoaştere socială. Reprezentări şi implicaţii psihosociale la nivelul relaţiilor intergrupuri
Cojocaru Natalia
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe sociale
R, SS. 2013. Chisinau, Republica Moldova. .
Disponibil online 9 June, 2020. Descarcări-24. Vizualizări-647
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 50 of 61