IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii de acreditare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  1996
Fondatori
Universitatea de Stat din Moldova
Tirajul revistei   100
Vizibilitate internațională >
Caracteristica articolelor >
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2021-11-19 10:25
Colegiul de redacţie >
Vizibilitatea autorilor >

Numere înregistrate

  2021  (1 din 2)29
  2020  (3 din 2)97
  2019  (2 din 2)75
  2018  (2 din 2)104
  2017  (2 din 2)69
  2016  (2 din 2)68
  2015  (2 din 2)73
  2014  (2 din 2)73
  2013  (2 din 2)55
  2012  (2 din 2)77
  2011  (2 din 2)74
  2010  (2 din 2)87
  2009  (2 din 2)80
  2008  (2 din 2)93
  2007  (2 din 2)132
imagine

pISSN: 1857-2103
eISSN: 2345-1025
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Studia Universitatis Moldaviae: Educational Sciences
Categoria:
  • B (2021.06.25-2025.06.25)
  • B (2017.07.18-2021.06.24)
  • B (2015.05.21-2017.07.17)
  • C (2013.06.27-2015.05.21)
  • C (2009.04.30-2013.06.26)

Bazele teoretico-metodologice ale educaţiei.Curriculumul de formare a cadrelor didactice.Teoria şi metodologia curriculumului educaţional.


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2007 - 2021
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZUDOI
Articole118685365321908585124
Volume30373972488
Total121689105024396

Vizualizări   1319Descărcări   200

Conţinutul numărului de revistă

Особенности жизнестойкости, эмоционального интеллекта и поисковой активности как факторов совладающего поведения

5-9

CZU: 159.923.2:316.6

Донченко Игорь , Анцибор Людмила

Modificări ale realităților psihopatologice: dinamici și provocări

10-13

CZU: 616.89

Bolea Zinaida

Особенности воспитания наркозависимых детей родителями с межличностной зависимостью

14-18

CZU: 159.924.7:(615.015.6+613.83)

Бурага Наталья , Иванова Анастасия

Identity versus identity confusion in adolescent life

19-22

CZU: 159.92:316.62-053.6

Ciobanu Iana

Проблема исследования личности «жертвы» в психологии

23-26

CZU: 159.9:343.988

Коврова Анастасия , Анцибор Людмила

Perspective psihologice privind profilul psihologic al deținutului

27-31

CZU: 159.9:343.971

Curea Ion

Psychological structure of decision making process of individuals with substance addiction

32-35

CZU: 159.9:(615.015.6+613.83)

Darvishov Nariman

Relaţia dintre satisfacţia faţă de schema corporală, anxietatea somatică, cognitivă, comportamentală şi problemele interpersonale la tinerele femei care au intervenţii estetice

36-40

CZU: 159.923.31:617.5-089.844-055.2

Dumitru Ioana , Cotel Adriana

Stigmatizarea persoanelor cu depresie

41-44

CZU: 159.9:616.89-008.454

Eşanu Andrei , Chihai Jana

Причины Интернет-зависимости у подростков: обзор психологических исследований

45-48

CZU: 159.9.07:004.738.5

Граур Татьяна

Психодрама. Акциональный голод

49-53

CZU: 159.9.019

Мокану Виорика

Învățarea incidentală în analiza aplicată a comportamentului pentru copiii cu tulburări din spectrul autist

54-57

CZU: 150.9.016.4:159.922.76

Negru Sabina

Identitatea virtuală la adolescenți

58-61

CZU: 316.6:004.738:159.923.2-053.6

Paladi Aliona

Consilierea psihologică a femeilor cu comportament antisocial aflate în detenție

62-65

CZU: [159.9.072.5-055.2:178]:343.24

Pascaru-Goncear Valeria

Evaluarea dimensională a personalității: dimensiuni secundare specifice

66-70

CZU: 159.9.07:[159.923:616.89]

Platon Carolina

Reziliența și robustețea la persoanele seropozitive

71-75

CZU: 159.923:[616.98:578]

Praviţchi Galina , Florința Mariana

Implicații psihologice și juridice ale reușitei adopției în Republica Moldova

76-80

CZU: 159.9:347.633(478)

Russu Inga

Criza vârstei a treia: probleme și soluții

81-84

CZU: 159.938.363.1:159.923

Salcuţan Liliana

Adaptarea socială şi sistemul de valori al persoanelor cu boală ulceroasă

85-88

CZU: 316.61:616.33-008.1

Tarnovschi Ana

Metaphorical associative cards in the situation of choice

89-93

CZU: 159.9.019.3

Tolstaia Svetlana

Structural-strategic approaches to couple and family therapy struguling with abuse and domestic violence

94-98

CZU: 343.54:159.9

Toma Sergiu , Captari Victoria , Toma Natalia

Relația dintre autoapreciere și manifestarea agresivității la adolescenți

99-103

CZU: 159.923.2-053.6

Vasilache Dorina , Susanu Mihai Claudiu

Гражданская идентичность личности в новостном медиапространстве

104-108

CZU: 159.923.2:[659:070]

Бондаревская Ирина

Atitudinea și comportamentul studenților față de valorile de mediu: o perspectivă psihosocială

109-113

CZU: 574:316.62-057.875

Borza Mioara , Soponaru Camelia

Factorii individuali și sociali în manifestarea agresivității la conducătorii auto

114-118

CZU: 159.942.5:656.05

Botnari Ina , Potâng Angela

Examinarea psihologică a conducătorilor auto: sens şi necesitate

119-123

CZU: 159.9:616.071:656.1

Buimestru Lilia

Interferențe ale sindromului burnout și satisfacției în muncă în mediul educațional

124-129

CZU: 37:(159.944:331.101.32)

Cerlat Raisa

Managing multiple challenging roles: family, work and professional development

130-133

CZU: 378.14:316.48

Cojocaru Natalia , Şaitan Viorica , Hodonoagă Tatiana

Miturile căsniciei în relațiile maritale – un studiu empiric în Republica Moldova

134-138

CZU: 159.9.07:159.924.7(478)

Dolinschi Cristina

The prezentation of self in everyday life –  impression management strategies within employment interview

139-143

CZU: [159.9.018:005]:349.222

Gabatiuc Natalia , Cojocaru Natalia

Grupul virtual – o nouă formă de organizare

144-148

CZU: 004.738.5:[316.772.3+316.454.52]

Gorincioi Veronica

Cercetarea psihologică a interesului electoral la vârsta tinereții

149-151

CZU: 159.9.07:[316.62:324-053.6]

Jelescu Petru , Zatușevschi Ana

Гендерные особенности ролевого конфликта личности: теоретическое обоснование

152-156

CZU: 159.9.01:[316.663.5:316.483]

Касьян Анжела

Особенности личностных характеристик предпринимательской активности руководителей учреждений профессионально-технического образования

157-160

CZU: 338.22:[159.9:377.112.4]

Казакова Светлана

Features of the social identity of ukrainians

161-165

CZU: 159.923.2(477)

Kovalenko Alla , Bezverkha Kateryna

Adaptarea social-psihologică: delimitări conceptuale

173-176

CZU: 316.61:159.923

Paladi Oxana

Psychological wellbeing of elderly people in Indonesia: javanese psychological wellbeing perspective

177-180

CZU: 159.923.2-053.9(954.53)

Palupi Listyati Setyo

Aspecte metodologice în evaluarea muncii emoționale

181-184

CZU: 159.944:331.101.39

Pascari Rodica

Scenarii ale intervenției în cadrul conflictului muncă-familie

185-188

CZU: 316.48(331:316.356.2)

Pascari Rodica

Conflictul muncă-familie, angajamentul de rol și suportul organizațional la angajații din Republica Moldova

189-193

CZU: 316.48(331:316.356.2)

Şaitan Viorica

Work – life balance of personnel in ukrainian organizations: background and context

194-199

CZU: 159.9.01:331.5.024.52(477)

Tkalych Marianna

Медиатизированный социальный оптимизм молодежи: исследования в контексте медиатравматизации

200-206

CZU: 159.9.07:[141.21-053.6]

Voznesenskaia Elena

Percepții ale elevilor privind violența în școală

207-211

CZU: 159.9:37.015.3

Aburia Ali

 Stima de sine și motivația pentru succes la adolescenți

212-215

CZU: 159.922.8:159.947.5

Asla Ibrahem

Psychological safety of the educational environment in secondary schools as a factor of innovative activities motivation for the ukrainian teachers

216-220

CZU: 159.9.07[371.12+373.5]:001.895(477)

Bondarchuk Olena

Învățarea studenților ca proces: configurații actuale

221-224

CZU: 378.14

Botnari Valentina

Отношение детей к культурам ближайшего окружения в интеркультурном пространстве: психологическая концептуализация

225-228

CZU: 159.923.2-053.2

Кинчева Наталья

Impact of non-formal education on the efficacy of school learning

229-233

CZU: 371.39:159.95

Dumitru Tăbăcaru Cristina

Valorificarea egalității de gen în învățământul profesional tehnic în Republica Moldova: realități şi perspective

234-239

CZU: 377.35:316.346.2(478)

Ganea Eugenia , Bodrug-Lungu Valentina

Implicarea memoriei în procesul de învățare  la elevii de vârstă școlară mică

240-242

CZU: 612.821:373.3-053.5

Grosu Oxana

Efecte formative ale modelului pedagogic de formare a competenţei de self-management al activităţii de învăţare la studenţi

243-249

CZU: 378.147

Laşcu Lilia

Dezvoltarea aptitudinilor antreprenoriale la elevii claselor gimnaziale

250-252

CZU: 159.9:334

Lupașcu Gabriela

Гендерные аспекты развития технически одаренной личности в подростковом возрасте

253-258

CZU: 159.922.8:62

Пинчук Наталья

Studiul încrederii în sine la adolescenți

259-263

CZU: 159.922.8:316.614

Racu Jana , Racu Iulia

Dezvoltarea capacităților antreprenoriale la elevii claselor primare

264-266

CZU: 159.922.7:334.7

Răţoi Raluca

Condițiile realizării managementului timpului în învățarea autoreglată a studenților

267-270

CZU: 005:378.14-057.875

Reaboi-Petrachi Viorica

Condiţii psihopеdagogicе dе dеzvoltarе a angajamеntului profеsional la cadrеlе didacticе

271-276

CZU: 371.12/.13:159.923.2

Şevciuc Maia , Mereuţă Renata

Autoaprecierea şi comunicarea la şcolarii de vârstă mică: analiză comparativă

277-281

CZU: 159.922.74:316.472.4-053.5

Tolstaia Svetlana , Roșca Maria

Psihanaliză și cercetare Eseu despre cercetarea în psihanaliză 

282-285

CZU: 001.891:159.964.2

Şandor Veronica

Specificul și istoricul cercetării în psihanaliză

286-289

CZU: 159.9.07:159.964.2

Nacu Anatolie

Reflecții psihanalitice privind diagnosticul diferențial. Cazul Dostoievski: isterie versus epilepsie

290-293

CZU: 616-079.4:(616.891.2:616.853)

Bolea Zinaida , Nacu Anatolie , Condratiuc Elena

Imaginea figurilor parentale în consultația psihanalitică: cercetare și psihoterapie. 

294-297

CZU: (159.9.07+615.851):159.964.2

Bolea Zinaida , Podubnîi Constanţa

Impactul abuzului sexual asupra organizării sinelui copilului

298-301

CZU: 343.541:159.923.2

Topada Parascovia

Perspective psihanalitice asupra fenomenului periculozității și agresivității umane

302-305

CZU: 159.964.2:159.942

Bolea Zinaida , Curea Ion

Early identification of autism spectrum disorders: clinical utility of ADOS – 2 for early intervention services

306-309

CZU: 159.97:616-078

Calac Marina , Toma Sergiu

Profilul psihologic al școlarului de vârstă mică care comunică eficient

310-318

CZU: 159.922.7

Roșca Maria

Концептуальные подходы к проблеме одиночества

319-322

CZU: 159.9.01:364.274

Бондаренко Ольга

Abordări conceptuale ale comunicării. Definiții și identitate

323-330

CZU: 159.9.01:316.77

Nastasiu Silvia

Repere psihopedagogice de formare a atitudinilor de învățare la elevi

331-334

CZU: 159.922.7:37.015.3

Nour Alexandra

Proiectarea didactică – o condiție esențială în eficientizarea procesului educațional în instituția extrașcolară

335-340

CZU: 37.02:371.314.6

Florea Viorica

Semnificația comunicării didactice în formarea competenței didactice la studenții pedagogi

341-346

CZU: 378.6:371.132

Gorea Svetlana