IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii de acreditare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  1996
Fondatori
Universitatea de Stat din Moldova
Tirajul revistei   100
Vizibilitate internațională >
Caracteristica articolelor >
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2021-05-15 14:53
Colegiul de redacţie >
Vizibilitatea autorilor >

Numere înregistrate

  2021  (1 din 2)29
  2020  (3 din 2)97
  2019  (2 din 2)75
  2018  (2 din 2)104
  2017  (2 din 2)69
  2016  (2 din 2)68
  2015  (2 din 2)73
  2014  (2 din 2)73
  2013  (2 din 2)55
  2012  (2 din 2)77
  2011  (2 din 2)74
  2010  (2 din 2)87
  2009  (2 din 2)80
  2008  (2 din 2)93
  2007  (2 din 2)132
imagine

pISSN: 1857-2103
eISSN: 2345-1025
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Studia Universitatis Moldaviae: Educational Sciences
Categoria:
  • B (2017.07.18-2021.07.18)
  • B (2015.05.21-2017.07.17)
  • C (2013.06.27-2015.05.21)
  • C (2009.04.30-2013.06.26)

Bazele teoretico-metodologice ale educaţiei.Curriculumul de formare a cadrelor didactice.Teoria şi metodologia curriculumului educaţional.


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2007 - 2021
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZUDOI
Articole118671029218657585124
Volume30324091838
Total121674270120495

Vizualizări   1069Descărcări   13

Conţinutul numărului de revistă

Concepţia educaţiei în Republica Moldova 5-16
Guţu Vladimir, Bucun Nicolae, Cemortan Stela, Pâslaru Vladimir, Mija Violeta, Velişco Nadejda, Ghicov Adrian, Parlicov Eugenia, Volcov Valeriu
Politici Europene şi Româneşti privind educaţia nonformală 17-19
Blândul Valentin Cosmin
Педагогическая наука и реалии метасистемный науковедческий анализ 20-23
Rudic Gheorghe
Tendinţe moderne în formarea iniţială a cadrelor didactice 24-26
Cebanu (Slutu) Lilia
Evaluarea programelor/proiectelor de cercetare 27-29
Cojocaru Victoria
Învăţarea Academică Independentă – Modalitate de formare a competenţelor profesionale 30-33
Dandara Otilia
Reglarea predării în baza stilului de învăţare al studenţilor 34-41
Focşa-Semionov Svetlana
Managementul proiectului – O inovaţie în curriculumul psihopedagogic universitar 42-46
Goraş-Postică Viorica
Aspecte metodologice de pregătire a copiilor pentru şcoală prin formarea competenţelor elementare de învăţare şi a atitudinilor 47-49
Cemortan Stela
Tendinţe educaţionale privind prevenirea şi depăşirea insuccesului şcolar 50-55
Şevciuc Maia
Violenţa şcolară 56-60
Repida Tatiana, Perciuleac Ianna
Descriptorii de performanţe academice prin prisma cadrului european al calificărilor 61-62
Dabija Ana
Competenţele profesionale: Aspecte teoretice 63-65
Puşcă Tatiana
Rolul universităţii în pregătirea specialiştilor de perspectivă 66-71
Lungu Viorelia
Rolul consilierii educaţionale în instituţia preuniversitară 72-74
Pascaru-Goncear Valeria
Mediul multietnic – Solicitant al competenţei de comunicare asertivă 75-81
Botnari Valentina, Ianioglo Maria
Situaţii de învăţare în echipă 82-85
Scutelnic-Galatan Oxana
Indicele de calitate a manualului electronic 86-93
Railean Elena
Construirea spaţiului educaţional– Componentă a managementului procesului educaţional 94-98
Dumitrana Magdalena
Principiul graţierii: Posibilitatea de reîntoarcere la esenţă 99-103
Botezatu Liuba
Politicile educaţionale prin prisma de gen – Repere fundamentale ale politicii naţionale de asigurare a egalităţii de gen 104-107
Bodrug-Lungu Valentina
Rolul mijloacelor de învăţământ în comunicarea educaţională 108-113
Vlădescu Ionuţ
Formarea competenţelor antreprenoriale din perspectiva asigurării calităţii educaţiei 114-118
Grigor Ina
Об антропологическом измерении политики: «Спор древних и новых» и некоторые его итоги на рубеже XX-XXI вв. 119-124
Гуторов Владимир, Анцибор Людмила
Макиавеллизм как фактор, препятствующий самоактуализации личности 125-131
Анцибор Людмила, Childescu O.
Эмоциональное благополучие работающих женщин в семье 132-135
Толстая Светлана
Aspecte privind formarea iniţială a tinerilor pedagogi de chimie în contextul reformelor educaţionale 136-138
Velişco Nadejda, Dragalina Galina, Kudriţkaia Svetlana, Revenco Mihail, Chetruş Petru
Principalele tendinţe diagnostice în instruirea elevilor supradotaţi la matematică 139-140
Teleucă Marcel, Lupu Ilie
Educaţia muzical-artistică a elevilor: O vedere praxiologică 141-144
Babii Vladimir
Competenţa de receptare literar-artistică, evaluarea ei prin jocul-dramatizare 145-147
Baraliuc Nadejda
Utilizarea aplicaţiei Moodle la evaluarea nivelului de pregătire a studenţilor la disciplina Bazele programării 148-152
Deinego Nona
Dimension Europeenne dans l'enseignement de l'histoire et dans la culture. Objectifs de l'enseignement de l'histoire au XXIe siecle 153-155
Ţîbulac (-Ciobanu) Mariana
Funcţiile interesului artistic în procesul educaţional 156-158
Bularga Tatiana
Educaţia muzicală în instituţiile preuniversitare 159-166
Costriţchi Marta
Технология постановки детского голоса 167-171
Sicur Piotr
Совершенствование разговорного и певческого голоса учителя музыки с помощью интонационно-речевого метода 172-176
Sicur Piotr
Европейское образование взрослых за пределами европейского союза: Краткий обзор ситуации обучения взрослых в Молдове 177-185
Posţan Liliana
Carolina Platon – Profil jubiliar 186-186