IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii de acreditare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  1996
Fondatori
Universitatea de Stat din Moldova
Tirajul revistei   100
Vizibilitate internațională >
Caracteristica articolelor >
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2021-09-15 04:19
Colegiul de redacţie >
Vizibilitatea autorilor >

Numere înregistrate

  2021  (1 din 2)29
  2020  (3 din 2)97
  2019  (2 din 2)75
  2018  (2 din 2)104
  2017  (2 din 2)69
  2016  (2 din 2)68
  2015  (2 din 2)73
  2014  (2 din 2)73
  2013  (2 din 2)55
  2012  (2 din 2)77
  2011  (2 din 2)74
  2010  (2 din 2)87
  2009  (2 din 2)80
  2008  (2 din 2)93
  2007  (2 din 2)132
imagine

pISSN: 1857-2103
eISSN: 2345-1025
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Studia Universitatis Moldaviae: Educational Sciences
Categoria:
  • B (2021.06.25-2025.06.25)
  • B (2017.07.18-2021.06.24)
  • B (2015.05.21-2017.07.17)
  • C (2013.06.27-2015.05.21)
  • C (2009.04.30-2013.06.26)

Bazele teoretico-metodologice ale educaţiei.Curriculumul de formare a cadrelor didactice.Teoria şi metodologia curriculumului educaţional.


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2007 - 2021
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZUDOI
Articole118682866420389585124
Volume30363162237
Total121686498022626

Vizualizări   1364Descărcări   55

Conţinutul numărului de revistă

Телеология компетентностного подхода в системе высшего образования: Традиции и инновации 5-13
Guţu Vladimir
Portofoliul proiectării universitare din perspectiva calităţii şi a centrării pe student 13-16
Goraş-Postică Viorica
Metodologia instruirii centrate pe student în contextul condiţiilor de optimizare a aplicării metodelor real-active în formarea iniţială a cadrelor didactice 17-36
Cuzneţov Larisa, Papuc Ludmila, Apostol-Bălan Ileana
Impactul ritmurilor schimbării asupra rolului universităţii în pregătirea specialiştilor de perspectivă 37-39
Lungu Viorelia
Reconsiderarea monitorizării din perspectiva calităţii educaţiei 40-43
Juc Nina
Некоторые аспекты академической успеваемости студентов 44-49
Дарий Людмила
Procrastinarea academică din perspectiva autoreglării învăţării 50-55
Focşa-Semionov Svetlana
Problematizarea în pedagogia universitară 56-58
Repida Tatiana
Structura şi legităţile formării atitudinilor la personalitate 59-62
Panico Vasile, Munteanu Tatiana
O problemă nouă şi stringentă privind formarea continuă a cadrelor didactice pentru învăţâmântul primar 63-66
Saranciuc-Gordea Liliana
Strategii didactice interactive – Repere metodologice de predare/învăţare prin cooperare 67-71
Vicol Marta-Iuliana
Aspecte istorice şi contemporane ale educaţiei copiilor supradotaţi 72-76
Teleucă Marcel
Unele aspecte teoretice şi etice ale conflictelor şi comunicării familiale adolescenţi–părinţi 77-81
Răduţ Daniela
Моделирование ситуаций общения в учебном процессе с учетом психодинамических свойств учащихся 82-86
Constantinova Svetlana
Relevanta manualului scolar in contextul ciberneticii pedagogice 87-90
Bîrnaz Nina
Informarea în procesul de inovare 91-96
Cojocaru Victoria
Paradigma holistică – Reper metodologic în studierea competenţei profesionale 97-100
Botnari Valentina
Psihologia sănătăţii ca domeniu ştiinţific de fundamentare şi valorificare a conduitelor pro-sănătate în contextul educaţiei pentru sănătate a liceenilor 101-121
Cuzneţov Larisa, Apostol-Stanica Liliana
Competenţe şi acţiuni parentale aplicate în educaţia familială a adolescenţilor cu accentuări de caractere 122-135
Cuzneţov Larisa, Răduţ Daniela
Condiţiile psihopedagogice de formare a competenţelor de autoevaluare la elevi 136-138
Zacuțelu Maria
Unele precizări asupra conceptului de competenţă şcolară 139-142
Ursu Ludmila, Teleman Angela
Abordări teoretice în contextul pedagogic al triadei relaţionale – Obiective /competenţe/ performanţe în procesul de învăţare 143-155
Roman Maria
Dirigenţia: Unele aspecte praxiologice cu privire la optimizarea activităţii şi perfecţionării competenţelor dirigintelui 156-162
Calaraş Carolina
Procese elementare ale comportamentului managerial 163-167
Tohătan Ana-Maria
Doctrinele – Paradigme ale managementului: Delimitări conceptuale, evoluţie, provocări din perspectiva Integrării Europene a Republicii Moldova 168-173
Grîu Elvira
Depăşirea conservatorismului reprezentaţional factorul practici sociale 174-179
Şleahtiţchi Mihail
Empatie şi creativitate 180-184
Potâng Angela, Bolocan Lilia
Удовлетворенность браком в период кризиса среднего возраста 185-189
Толстая Светлана, Topal Ludmila
Unele aspecte ale confortului psihologic la femeile casnice 190-194
Tolstaia Svetlana
Relaţia dintre stilul de ataşament şi atitudinea faţă de debutul vieţii sexuale la adolescenţii de 16-18 ani 195-200
Turchina Tatiana, Dumbrăveanu Nicolae
Influenţa imaginii de sine şi a nivelului de expectanţe în dezvoltarea personalităţii 201-205
Moga Ecaterina
Макиавеллизм личности 206-212
Анцибор Людмила
Particularităţile trăsăturilor de personalitate la persoanele cu migrenă 213-219
Sirbu Ana
Psihologia inteligenţei în viziunea lui jean piaget 220-224
Dodu Cristina-Viorica
Arderea emoţională la profesorii universitari 225-229
Gorincioi Veronica
Aspectul comunicativ al motivării intradidactice 230-235
Staricov Estela
Reevaluarea unor structuri curriculare ale fizicii în organizarea curriculumului opţional 236-242
Crocnan Ovidiu
Влияние развития профессионального вокального и театрального искусства на уровень вокальной и речевой подготовки учителя музыки 243-247
Sicur Piotr
Strategii algoritmice şi euristice de rezolvare a problemelor 248-254
Lupu Ilie, Zastînceanu Liubov
Unele aspecte ale „Învăţământului de dezvoltare” 255-258
Melnic Tamara
Eficienţa metodei hărţilor conceptuale în activităţile pe grupe – Argumentare statistico-matematică 259-263
Crocnan Elena
Formarea aptitudinilor matematice la elevii supradotaţi 264-268
Teleucă Marcel