IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii de acreditare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  1996
Fondatori
Universitatea de Stat din Moldova
Tirajul revistei   100
Vizibilitate internațională
Caracteristica articolelor
Limba de publicare
Ultima descărcare din IBN:
2023-01-31 02:08
Colegiul de redacţie
Vizibilitatea autorilor

Numere înregistrate

  2022  (2 din 2)54
  2021  (2 din 2)54
  2020  (3 din 2)97
  2019  (2 din 2)75
  2018  (2 din 2)104
  2017  (2 din 2)69
  2016  (2 din 2)68
  2015  (2 din 2)73
  2014  (2 din 2)73
  2013  (2 din 2)55
  2012  (2 din 2)77
  2011  (2 din 2)74
  2010  (2 din 2)87
  2009  (2 din 2)80
  2008  (2 din 2)93
  2007  (2 din 2)132
imagine

pISSN: 1857-2103
eISSN: 2345-1025
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Studia Universitatis Moldaviae: Educational Sciences
Categoria:
  • B (2021.06.25-2025.06.25)
  • B (2017.07.18-2021.06.24)
  • B (2015.05.21-2017.07.17)
  • C (2013.06.27-2015.05.21)
  • C (2009.04.30-2013.06.26)

Bazele teoretico-metodologice ale educaţiei.Curriculumul de formare a cadrelor didactice.Teoria şi metodologia curriculumului educaţional.


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2007 - 2022
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZUDOI
Articole1265113619337753664203
Volume33475823358
Total1298118377541111

Vizualizări   1339Descărcări   97

Conţinutul numărului de revistă

Curriculumul universitar – factor determinant în realizarea continuității și interconexiunii între cicluri de învățământ superior

3-9

CZU: 378(073.8):374.71

Guţu Vladimir

Proiectul existențial de edificare și menținere a familiei fericite: armonizarea relațiilor familiale, eficiența personală și reziliența partenerilor conjugali

10-17

CZU: 37.018.1+316.356.2

Cuzneţov Larisa , Calaraş Carolina

Educația nonformală în cadrul universitar din perspectiva realizării interconexiunii și  continuității  între cicluri de învățământ superior

18-25

CZU: 374.1:378.14

Repida Tatiana , Ţurcanu Carolina

Implicații formative în interiorizarea valorilor profesionale

26-32

CZU: 378.126

Gîncu Irina

Valorificarea modelului de tranziţie  de la treapta primară la treapta secundară în şcoala din israel

33-39

CZU: 373.41:159.923.2(569.4)

Jaramna Raid

Demers teoretic privind funcționalitatea evaluării formative prin prisma abordărilor filosofice

40-48

CZU: 378.141.26

Botezatu Valeria , Bîrnaz Nina

Organizational culture & managerial communication – factors of assuring continuity between  higher education cycles

49-58

CZU: 378.11:374

Ţurcanu Carolina , Guţu Vladimir

Management of the internships – strenghts and weakness

59-64

CZU: 378.02

Carauș Irina

Psycho-pedagogical conditions  of intercultural student competence development

65-71

CZU: 37.017:62-057.875

Darii Ludmila

Providing effective feedback and correcting errors  in the EFL classroom

72-78

CZU: 378.146:811.111

Duhlicher Olga

The effects of ICT integrated learning on motivation  and self-efficacy to learn biolog

79-86

CZU: 378.147.333:57

Badarne Ghalib

Methodological guidelines for teaching intercultural education

87-93

CZU: 37.017

Boghian Ioana

Particularitățile profilaxiei deficiențelor  coloanei vertebrale la preșcolarii de 6-7 ani

94-101

CZU: 371.72:616.711+378.853

Ciorbă Constantin , Buciu Daniela

Impactul utilizării tablei interactive la studierea cursului universitar tehnologii informaţionale şi comunicaţionale. avantaje şi dezavantaje

102-107

CZU: 378.147:004

Popov Lidia

Experiențe internaționale privind abordarea absenteismului elevilor (școlar)

108-112

CZU: 371.52(100)

Decean Monica , Şevciuc Maia

Paradigma managementului inspecției școlare  în context european

113-117

CZU: 37.014.6:005

Cojocaru Vasile , Ştefan Mariana

Анализ качественных показателей обученности математике в системе среднего профобразования

118-122

CZU: 377.26:51

Деткова Анна

Muzeul ca instituție fundamentală de realizare  a educației muzeale: delimitări conceptuale

123-129

CZU: 37.013.43

Filipski Tatiana

Aspecte teoretice privind competențele și competențele de comunicare specifice elevilor claselor primare

130-133

CZU: 37.016:373.31

Banu Vasilica Carina

Interpretări psihologice ale creativității și stimularea creativității în clasele primare

134-138

CZU: 159.954.4:373.3

Rotaru Ramona Elena

Aspecte ale ghidării elevilor în cariera didactică: viziuni ale cadrelor didactice

139-144

CZU: 37.048.4:371.12

Savva Mariana

 Repere epistemologice de definire a valorilor

145-151

CZU: 37.011:165

Tulei Angela

 Tehnologii de pedagogizare a părinților

152-157

CZU: 37.018.262

Munteanu Tamara

Tendințe integrative în educația parentală din perspectiva valorificării teoriilor învățării și consilierii adulților

158-162

CZU: 37.018.262

Ceban Veronica

Principii generale în evaluarea programelor de intervenție psihosocială în organizații

163-169

CZU: 159.9.018:316.6

Cojocaru Natalia

Trăirea depresivă ca indiciu al capacității persoanei deținute  de recuperare psihosocială

170-174

CZU: 159.9.07:316.6-058.56

Bolea Zinaida , Curea Ion

Self-esteem of children of primary school age. A comparative analysis

175-181

CZU: 159.922.7:371.26

Tolstaia Svetlana , Roșca Maria

Factorii protectivi ai abuzului sexual din copilărie asupra vieţii de adult

182-188

CZU: 159.9.07:343.541-053

Cheianu-Andrei Diana , Sîmboteanu Daniela

Etiologia perfecționismului. Abordare teoretică

189-193

CZU: 159.923:616-02

Miron Valentina

Самоактуализация у молодых людей, занятых профессиональной и учебной деятельностью

194-199

CZU: 159.923.2:316.62-053.6

Бондаренко Ольга

Психологические аспекты влияния стажа работы  на эмоциональное выгорание педагога

200-207

CZU: 159.942:371.12

Раку Жанна , Раку Юлия

Relația dintre dezirabilitatea socială și motivația  spre succes la studenți

208-213

CZU: 159.943:316.477-057.87

Praviţchi Galina , Berlinski Armand

Оценка эффективности тренинга  «повышение стрессоустойчивости у военнослужащих»

214-219

CZU: 159.9.072:616.89:159.964.2-057.36

Kraskovskaia Valeria

Profiluri psihosociale ale cadrelor didactice stabile/instabile emoțional

220-226

CZU: 159.942:373.31:316.6

Cerlat Raisa