IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii de acreditare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  1996
Fondatori
Universitatea de Stat din Moldova
Tirajul revistei   100
Vizibilitate internațională
Caracteristica articolelor
Limba de publicare
Ultima descărcare din IBN:
2023-06-06 11:56
Colegiul de redacţie
Vizibilitatea autorilor

Numărul curent

  Nr. 5 / 2023  (1 din 2)48    CZU
 2023  (1 din 2)48    
Nr. 5(165) 48CZU
 2022  (2 din 2)54    
Nr. 9(159) 29CZU
Nr. 5(155) 25CZU
 2021  (2 din 2)54    
Nr. 9(149) 24CZU
Nr. 5(145) 30CZU
 2020  (3 din 2)97    
Nr. 9(139) 33CZU
Nr. 5(135) 31CZU
Nr. 11 33CZU
 2019  (2 din 2)75    
Nr. 9(129) 41CZU
Nr. 5(125) 34CZU
 2018  (2 din 2)104    
Nr. 9(119) 71CZU
Nr. 5(115) 33CZU
 2017  (2 din 2)69    
Nr. 9(109) 36CZU
Nr. 5(105) 33CZU
 2016  (2 din 2)68    
Nr. 9(99) 33CZU
Nr. 5(95) 35CZU
 2015  (2 din 2)73    
Nr. 9(89) 38CZU
Nr. 5(85) 35CZU
 2014  (2 din 2)73    
Nr. 9(79) 43CZU
Nr. 5(75) 30CZU
 2013  (2 din 2)55    
Nr. 9(69) 28
Nr. 5(65) 27
 2012  (2 din 2)77    
Nr. 9(59) 47
Nr. 5(55) 30
 2011  (2 din 2)74    
Nr. 9(49) 36
Nr. 5(45) 38
 2010  (2 din 2)87    
Nr. 9(39) 37
Nr. 5(35) 50
 2009  (2 din 2)95    
Nr. 9(29) 57
Nr. 5(25) 38
 2008  (2 din 2)93    
Nr. 9(19) 49
Nr. 5(15) 44
 2007  (2 din 2)132    
Nr. 9(0) 69
Nr. 5(0) 63
imagine

pISSN: 1857-2103
eISSN: 2345-1025
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educației)
Studia Universitatis Moldaviae: Educational Sciences
Categoria:
  • B (2021.06.25-2025.06.25)
  • B (2017.07.18-2021.06.24)
  • B (2015.05.21-2017.07.17)
  • C (2013.06.27-2015.05.21)
  • C (2009.04.30-2013.06.26)

Bazele teoretico-metodologice ale educaţiei.Curriculumul de formare a cadrelor didactice.Teoria şi metodologia curriculumului educaţional.


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2007 - 2023
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZUDOI
Articole1328138490149510712250
Volume34569893632
Total1362144189053142

Vizualizări   2485Descărcări   183

Conţinutul numărului de revistă

Adult and higher education as lifelong learning for sustainable development. Some biographical reflections on receiving the Doctor HonorisC causa title from the Moldova State University 3-9

CZU: 374.7.0+378.25

Hinzen Heribert
Retorica meritologiei în școală 10-16

CZU: 371.26:316.752

Callo Tatiana
Lucrul individual al studenților din perspectiva realizării interconexiunii și continuității între cicluri de învățământ superior 17-25

CZU: 378.147.111:374.1

Goraş-Postică Viorica
Dimensiunea experimentală a managementului timpului în învăţarea autoreglata a studenţilor 26-31

CZU: 378.14-057.875

Reaboi-Petrachi Viorica , Şevciuc Maia
Evaluarea formativă prin prisma abordărilor psihopedagogice în învățământul universitar 32-39

CZU: 378.126+378.015.3

Botezatu Valeria , Bîrnaz Nina
Particularitățile evaluării rezultatelor academice la studenți din perspectiva realizării continuității între cicluri în cadrul învățământului superior 40-44

CZU: 378.126+378.048

Bîrnaz Nina , Botezatu Valeria
Comunicarea managerială – factor al asigurării continuității între cicluri de învățământ superior 45-51

CZU: 005.57:378.046.16

Ţurcanu Carolina
Dimensiuni actuale ale comunicării pedagogice în mediul universitar 52-56

CZU: 378.015:316.77+378.124

Bîrsan Elena
Metode didactice – mijloc de realizare a continuității și interacțiunii între cicluri de învățământ superior 57-62

CZU: 378.147

Guţu Vladimir
Realizarea continuității între ciclurile de învățământ superior în stagiile de practică 63-70

CZU: 378.147.88

Repida Tatiana
Competența de management al carierei. Abordări psihopedagogice 71-78

CZU: 37.013.77:005.966

Spînu Lilia
Tendințe și particularități ale angajării absolvenților în activitatea educațională/didactică 79-85

CZU: 371.132:331.102.1

Spînu Lilia
Evaluarea criterială prin descriptori – o nouă viziune asupra evaluării din învăţământul primar din Republica Moldova 86-89

CZU: 371.26:373.3(478)

Dabija Ana
Cadrul metodologic de dezvoltare a motivaţiei pentru autoformare la cadrele didactice 90-95

CZU: 371.13:159.947.5

Eremei-Berezovschi Ana
Instituții și organizații în sistemul de învățămant liceal 96-99

CZU: 373.5:316.77

Borș Andra Ramona
Comunicarea managerială și semnificațiile acesteia în conducerea școlii 100-105

CZU: 371.11:316.77

Bivol Teodor
Reconceptualizarea inspecției școlare în perspectiva modernizării învățământului 106-108

CZU: 37.014.6(478+498)

Ştefan Mariana
Inteligența socială în soluționarea conflictelor pedagogice 109-113

CZU: 316.77:371.12

Buzenco Valeria
Formarea competențelor de soluționare a conflictelor intergeneraționale la diriginți 114-118

CZU: 371.213.1:316.48

Uzicov Nina , Bodrug-Lungu Valentina
Opiniile studenților cu referire la valorile morale în contextul pregătirii profesionale și angajării în câmpul muncii 119-128

CZU: [316.65-057.875:17.022.1]:378.126

Repida Tatiana
Aspecte ale formării culturii morale la preşcolari 129-133

CZU: 373.2.034

Postica Larisa
Educația intelectuală din perspectivă etnopedagogică 134-137

CZU: 37.037:39

Baciu Sergiu
Reprezentarea socială a nașterii în context românesc 138-146

CZU: 316.644:618.4(498)

Darcaci Ionela-Mariana , Marian Andrei-Lucian , Soponaru Camelia
Măsurarea atitudinilor versus comportamentul etic 147-151

CZU: 37.034

Lungu Corina
Importanța rolurilor familiale în contextul educației parentale pozitive 152-155

CZU: 37.018.1+37.064.1

Ceban Veronica
Coordonata praxiologică de formare a eficienței personale la membrii adulți ai familiei 156-163

CZU: 37.018.1

Pereu Tatiana
Educația părinților: strategii de armonizare a relațiilor familie-preadolescenți prin intermediul consilierii educaționale 164-169

CZU: 37.018.262

Raileanu Olga
Coordonata praxiologică a formării culturii economice în familie 170-174

CZU: 37.018.1:37.035.3

Oloieru Anastasia
Blogul – tehnologie inovațională în formarea stilului existenţial al adolescenţilor 175-177

CZU: 37.03:004.738.5

Bețivu Aurelia
Textul literar – factor reper în formarea atitudinilor interpretative 178-182

CZU: 37.036:801.73

Oboroceanu Viorica
School-family partnership on the development of primary school students’ personality in terms of values 183-189

CZU: 37.064.1:373.32

Darii Ludmila
Methodological approach to forming teachers’ efficient communication with students at risk of school dropout 190-195

CZU: 37.064.02:376.5

Kakoon Katy
Communication: functions of communication from the perspective of studying foreign languages 196-203

CZU: 378.147:811.1/.2+316.77

Boliev Veaceslav
Usage of ICT in developing adult’s communicative competence in a foreign language 204-209

CZU: 37.016:81’243:004

Sîrghi Angela
Открытый учебник в контексте глобальных возможностей, проблем и рисков 210-216

CZU: 378.147.315:004.738.5

Railean Elena , Катышев Павел , Оленев Станислав
Influența raportului leadership – creativitate asupra climatului organizațional 217-222

CZU: 159.954.4:005.322+316.46

Potâng Angela , Tâmbur Nona
Percepția suportului organizațional: manageri versus angajați (studiu de caz) 223-227

CZU: 159.9.072.4:[005.73:004]

Tolstaia Svetlana
Stilurile de luare a deciziei și toleranța la incertitudine la studenți 228-235

CZU: 159.947.2:378.048.4

Praviţchi Galina , Botnaru Arcadie
Simboluri mitologice inconștiente în uciderea mamei. Studiu de caz psihanalitic 236-242

CZU: 159.942.6:343.61-055.52-055.2

Tănase Daniela
Comorbidități psihiatrice asociate tulburărilor din spectrul autist 243-246

CZU: 616.89:159.95-053.2

Lupușor Roxana-Monica
Взаимосвязь иррациональных убеждений и защитных механизмов у женщин, страдающих мигренью 247-253

CZU: 159.922.1:616.857

Толстая Светлана