IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii de acreditare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  1996
Fondatori
Universitatea de Stat din Moldova
Tirajul revistei   100
Vizibilitate internațională >
Caracteristica articolelor >
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2021-09-15 04:19
Colegiul de redacţie >
Vizibilitatea autorilor >

Numere înregistrate

  2021  (1 din 2)29
  2020  (3 din 2)97
  2019  (2 din 2)75
  2018  (2 din 2)104
  2017  (2 din 2)69
  2016  (2 din 2)68
  2015  (2 din 2)73
  2014  (2 din 2)73
  2013  (2 din 2)55
  2012  (2 din 2)77
  2011  (2 din 2)74
  2010  (2 din 2)87
  2009  (2 din 2)80
  2008  (2 din 2)93
  2007  (2 din 2)132
imagine

pISSN: 1857-2103
eISSN: 2345-1025
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Studia Universitatis Moldaviae: Educational Sciences
Categoria:
  • B (2021.06.25-2025.06.25)
  • B (2017.07.18-2021.06.24)
  • B (2015.05.21-2017.07.17)
  • C (2013.06.27-2015.05.21)
  • C (2009.04.30-2013.06.26)

Bazele teoretico-metodologice ale educaţiei.Curriculumul de formare a cadrelor didactice.Teoria şi metodologia curriculumului educaţional.


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2007 - 2021
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZUDOI
Articole118681410919821585124
Volume30355792200
Total121684968822021

Vizualizări   1019Descărcări   130

Conţinutul numărului de revistă

Adult and higher education as lifelong learning for sustainable development. Some biographical reflections on receiving the Doctor HonorisC causa title from the Moldova State University

3-9

CZU: 374.7.0+378.25

Hinzen Heribert

Retorica meritologiei în școală

10-16

CZU: 371.26:316.752

Callo Tatiana

Lucrul individual al studenților din perspectiva realizării interconexiunii și continuității între cicluri de învățământ superior

17-25

CZU: 378.147.111:374.1

Goraş-Postică Viorica

Dimensiunea experimentală a managementului timpului în învăţarea autoreglata a studenţilor

26-31

CZU: 378.14-057.875

Reaboi-Petrachi Viorica, Şevciuc Maia

Evaluarea formativă prin prisma abordărilor psihopedagogice în învățământul universitar

32-39

CZU: 378.126+378.015.3

Botezatu Valeria, Bîrnaz Nina

Particularitățile evaluării rezultatelor academice la studenți din perspectiva realizării continuității între cicluri în cadrul învățământului superior

40-44

CZU: 378.126+378.048

Bîrnaz Nina, Botezatu Valeria

Comunicarea managerială – factor al asigurării continuității între cicluri de învățământ superior

45-51

CZU: 005.57:378.046.16

Ţurcanu Carolina

Dimensiuni actuale ale comunicării pedagogice în mediul universitar

52-56

CZU: 378.015:316.77+378.124

Bîrsan Elena

Metode didactice – mijloc de realizare a continuității și interacțiunii între cicluri de învățământ superior

57-62

CZU: 378.147

Guţu Vladimir

Realizarea continuității între ciclurile de învățământ superior în stagiile de practică

63-70

CZU: 378.147.88

Repida Tatiana

Competența de management al carierei. Abordări psihopedagogice

71-78

CZU: 37.013.77:005.966

Spînu Lilia

Tendințe și particularități ale angajării absolvenților în activitatea educațională/didactică

79-85

CZU: 371.132:331.102.1

Spînu Lilia

Evaluarea criterială prin descriptori – o nouă viziune asupra evaluării din învăţământul primar din Republica Moldova

86-89

CZU: 371.26:373.3(478)

Dabija Ana

Cadrul metodologic de dezvoltare a motivaţiei pentru autoformare la cadrele didactice

90-95

CZU: 371.13:159.947.5

Eremei-Berezovschi Ana

Instituții și organizații în sistemul de învățămant liceal

96-99

CZU: 373.5:316.77

Borș Andra Ramona

Comunicarea managerială și semnificațiile acesteia în conducerea școlii

100-105

CZU: 371.11:316.77

Bivol Teodor

Reconceptualizarea inspecției școlare în perspectiva modernizării învățământului

106-108

CZU: 37.014.6(478+498)

Ştefan Mariana

Inteligența socială în soluționarea conflictelor pedagogice

109-113

CZU: 316.77:371.12

Buzenco Valeria

Formarea competențelor de soluționare a conflictelor intergeneraționale la diriginți

114-118

CZU: 371.213.1:316.48

Uzicov Nina, Bodrug-Lungu Valentina

Opiniile studenților cu referire la valorile morale în contextul pregătirii profesionale și angajării în câmpul muncii

119-128

CZU: [316.65-057.875:17.022.1]:378.126

Repida Tatiana

Aspecte ale formării culturii morale la preşcolari

129-133

CZU: 373.2.034

Postica Larisa

Educația intelectuală din perspectivă etnopedagogică

134-137

CZU: 37.037:39

Baciu Sergiu

Reprezentarea socială a nașterii în context românesc

138-146

CZU: 316.644:618.4(498)

Darcaci Ionela-Mariana, Marian Andrei-Lucian, Soponaru Camelia

Măsurarea atitudinilor versus comportamentul etic

147-151

CZU: 37.034

Lungu Corina

Importanța rolurilor familiale în contextul educației parentale pozitive

152-155

CZU: 37.018.1+37.064.1

Ceban Veronica

Coordonata praxiologică de formare a eficienței personale la membrii adulți ai familiei

156-163

CZU: 37.018.1

Pereu Tatiana

Educația părinților: strategii de armonizare a relațiilor familie-preadolescenți prin intermediul consilierii educaționale

164-169

CZU: 37.018.262

Raileanu Olga

Coordonata praxiologică a formării culturii economice în familie

170-174

CZU: 37.018.1:37.035.3

Oloieru Anastasia

Blogul – tehnologie inovațională în formarea stilului existenţial al adolescenţilor

175-177

CZU: 37.03:004.738.5

Bețivu Aurelia

Textul literar – factor reper în formarea atitudinilor interpretative

178-182

CZU: 37.036:801.73

Oboroceanu Viorica

School-family partnership on the development of primary school students’ personality in terms of values

183-189

CZU: 37.064.1:373.32

Darii Ludmila

Methodological approach to forming teachers’ efficient communication with students at risk of school dropout

190-195

CZU: 37.064.02:376.5

Kakoon Katy

Communication: functions of communication from the perspective of studying foreign languages

196-203

CZU: 378.147:811.1/.2+316.77

Boliev Veaceslav

Usage of ICT in developing adult’s communicative competence in a foreign language

204-209

CZU: 37.016:81’243:004

Sîrghi Angela

Открытый учебник в контексте глобальных возможностей, проблем и рисков

210-216

CZU: 378.147.315:004.738.5

Railean Elena, Катышев Павел, Оленев Станислав

Influența raportului leadership – creativitate asupra climatului organizațional

217-222

CZU: 159.954.4:005.322+316.46

Potâng Angela, Tâmbur Nona

Percepția suportului organizațional: manageri versus angajați (studiu de caz)

223-227

CZU: 159.9.072.4:[005.73:004]

Tolstaia Svetlana

Stilurile de luare a deciziei și toleranța la incertitudine la studenți

228-235

CZU: 159.947.2:378.048.4

Praviţchi Galina, Botnaru Arcadie

Simboluri mitologice inconștiente în uciderea mamei. Studiu de caz psihanalitic

236-242

CZU: 159.942.6:343.61-055.52-055.2

Tănase Daniela

Comorbidități psihiatrice asociate tulburărilor din spectrul autist

243-246

CZU: 616.89:159.95-053.2

Lupușor Roxana-Monica

Взаимосвязь иррациональных убеждений и защитных механизмов у женщин, страдающих мигренью

247-253

CZU: 159.922.1:616.857

Толстая Светлана