IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii de acreditare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  1996
Fondatori
Universitatea de Stat din Moldova
Tirajul revistei   100
Vizibilitate internațională >
Caracteristica articolelor >
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2021-11-30 12:51
Colegiul de redacţie >
Vizibilitatea autorilor >

Numere înregistrate

  2021  (1 din 2)29
  2020  (3 din 2)97
  2019  (2 din 2)75
  2018  (2 din 2)104
  2017  (2 din 2)69
  2016  (2 din 2)68
  2015  (2 din 2)73
  2014  (2 din 2)73
  2013  (2 din 2)55
  2012  (2 din 2)77
  2011  (2 din 2)74
  2010  (2 din 2)87
  2009  (2 din 2)80
  2008  (2 din 2)93
  2007  (2 din 2)132
imagine

pISSN: 1857-2103
eISSN: 2345-1025
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Studia Universitatis Moldaviae: Educational Sciences
Categoria:
  • B (2021.06.25-2025.06.25)
  • B (2017.07.18-2021.06.24)
  • B (2015.05.21-2017.07.17)
  • C (2013.06.27-2015.05.21)
  • C (2009.04.30-2013.06.26)

Bazele teoretico-metodologice ale educaţiei.Curriculumul de formare a cadrelor didactice.Teoria şi metodologia curriculumului educaţional.


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2007 - 2021
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZUDOI
Articole118685753522328585124
Volume30375452516
Total121689508024844

Vizualizări   635Descărcări   118

Conţinutul numărului de revistă

Instrumente eficiente de implementare a prevederilor procesului Bologna în învăţământul superior naţional

3-6

DOI: 10.5281/zenodo.3966918

CZU: 378.4.014.3(478)

Velişco Nadejda

Învățarea individuală a studenților în cadrul cursurilor și seminarelor academice: concept și metodologie

7-14

DOI: 10.5281/zenodo.3966925

CZU: 378.147.111

Guţu Vladimir

Provocări curente ale stagiilor universitare de practică pedagogică din perspectiva educaței interculturale

15-20

DOI: 10.5281/zenodo.3966936

CZU: 378.147.88:37.03

Goraş-Postică Viorica

Particularităţi ale inteligenţei spirituale la cadrele didactice universitare – cadru experimental

21-31

DOI: 10.5281/zenodo.3967151

CZU: 378.12:159.9.016

Butnari Nadejda , Bîrnaz Nina

Structurile de guvernanță universitară – dimensiune de promovare şi susţinere a unei autonomii instituţionale mai mari îmbinată cu resposabilitatea publică

32-35

DOI: 10.5281/zenodo.3966944

CZU: 378.112.094

Velişco Nadejda

Educația nonformală a tinerilor și a adulților: cadrul motivațional

36-43

DOI: 10.5281/zenodo.3966950

CZU: 374.71:159.947.5

Toma Natalia

Educația la distanță în perioada de carantină provocată de pandemia Covid-19 și impactul disproporționat asupra fetelor

44-48

DOI: 10.5281/zenodo.3967031

CZU: 371.3:165.194

Ganea Eugenia

Learning by being or assumption of cognitive goals

49-54

DOI: 10.5281/zenodo.3967033

CZU: 371.3:165.194

Calalb Mihai

Activitatea școlară independentă în sistemul de învățământ autohton

55-62

DOI: 10.5281/zenodo.3967085

CZU: 374.1:371.322

Orehovschi Sergiu

Gestionarea comportamentelor problematice ale elevilor

63-65

DOI: /10.5281/zenodo.3967090

CZU: 371.12+159.9.019.4:371.212

Iana Tatiana-Irina

Prevenția agresivității și violenței școlare

66-70

DOI: 10.5281/zenodo.3967093

CZU: 371.212:159.9.019.4

Balan Corina , Guţu Zoia

Evaluation of opportunities and key problems of inclusive education on both banks of the Dniester

71-79

DOI: 10.5281/zenodo.3967098

CZU: 376.2(478)

Turchak Svetlana

Abilităţile de comunicare ale profesorului – factor determinant în formarea competenţelor de comunicare la elevi

80-83

DOI: 10.5281/zenodo.3967106

CZU: 371.12:316.77+37.015.3

Banu Vasilica Carina

Metodologia utilizării tic în formarea competenței de comunicare în limba străină la adulți

84-90

DOI: 10.5281/zenodo.3967108

CZU: 371.315.7:316.77

Sîrghi Angela

Traducerea – instrument optim de transferare a conținutului de idei în comunicarea interculturală

91-97

DOI: 10.5281/zenodo.3967110

CZU: 371.3:811.1/.2'25

Golubovschi Oxana

Методы и приемы обучения диалогической речи на уроках гагаузского языка и литературы в образовательных учреждениях региона/ато Гагаузии

98-104

DOI: 10.5281/zenodo.3967116

CZU: 371.3:811.512.165'233

Кочанжи Надежда

Developing digital and communication skills with the english class utilizing the eTwinning project #FridaysForFuture@Schools

105-109

DOI: 10.5281/zenodo.3967126

CZU: 371.3:004:811.111

Jelihovschii Sergiu , Jelihovschii Diana

Angajamentul organizațional și satisfacția în muncă a cadrelor didactice

110-114

DOI: 10.5281/zenodo.3967128

CZU: 159.944.4+[331.101.32:371.12]

Potâng Angela , Sargu Natalia

Particularități psihologice ale activității specialiștilor în it: revizuirea cercetărilor

115-122

DOI: 10.5281/zenodo.3967130

CZU: 159.923.07:331.54:004

Tolstaia Svetlana

Caracteristici psihologice ale motivaţiei cadrelor didactice

123-128

DOI: 10.5281/zenodo.3967134

CZU: 159.947.5:371.12

Tarnovschi Ana

Studiul de caz ca metodă psihanalitică de cercetare

129-133

DOI: 10.5281/zenodo.3967137

CZU: 159.964.2.07

Bolea Zinaida , Caşcaval Ion

Forme de manifestare a agresivității și relația acestora cu stima de sine la adolescenții din mediul penitenciar

134-139

DOI: 10.5281/zenodo.3967141

CZU: 159.92.019.4

Cerlat Raisa , Cuciurcă Elena

Caracteristici ale componentelor adaptării psihosociale

140-148

DOI: 10.5281/zenodo.3967156

CZU: 159.923.2-053.6+316.6

Paladi Oxana

Dificultăţile părinților privind educarea şi integrarea socioeducațională a copiilor cu autism

149-153

DOI: 10.5281/zenodo.3967164

CZU: 159.922.76:37.018.1

Vrabie Silvia

Sursele perfecționismului

154-156

DOI: 10.5281/zenodo.3967172

CZU: 159.923.2

Luchian Olesea

Личностные особенности различных типов проявления жертвенности

157-160

DOI: 10.5281/zenodo.3967176

CZU: 159.923.072

Коврова Анастасия , Анцибор Людмила

Взаимосвязь интернет-зависимости и особенностей личности у подростков

161-166

DOI: 10.5281/zenodo.3967188

CZU: 159.923.2-053.6:316.624:004

Граур Татьяна

Эйджистские стереотипы о сексуальности и сексе в пожилом возрасте

167-170

DOI: 10.5281/zenodo.3967195

CZU: 159.922.1-053.9+613.88

Ященко Елена , Ященко Елена

Parametrii cognitivi ai perfecționismului la persoanele cu simptome somatice

171-177

DOI: 10.5281/zenodo.3967201

CZU: 159.923.2:616-02

Miron Valentina

Recenzie Natalia COJOCARU. Obiecte sensibile, reprezentări polemice și relații intergrupuri. Conceptualizări teoretic-metodologice și ilustrări empirice: Monografie. Chișinău: Primex-Com, 2018.

178-178
Platon Carolina

Tatiana Repida – bilanțuri aniversare

179-179
Paiu Mihai