IBN
Închide
Guţu Zoia
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
ORCiD

Articole în reviste din RM - 8. Publicaţii la conferinţe din RM - 6. Publicaţii peste hotare - 1.
Teze/Rezumate în culegeri - 2.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 5
  • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 1
  • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 2
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 4
  • 5.4.Teze / rezumate în culegerile de la alte manifestări din RM - 2
  • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
  • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 1

2023 - 1

Art – factor and means of education for peace
Guţu Zoia
Education for Peace and Sustainable Development
Ediția 6-a. 2023. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-62-593-7.
Disponibil online 16 January, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-64
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 1

Conceptul și metodologia evaluării performanțelor în dansul sportiv
Varnacova Eleonora , Guţu Zoia
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 3(29) / 2022 / ISSN 1857-0623 / ISSNe 2587-3636
Disponibil online 5 January, 2023. Descarcări-11. Vizualizări-289
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 1

Prevenția agresivității și violenței școlare
Balan Corina1 , Guţu Zoia2
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educației)
Nr. 5(135) / 2020 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 22 August, 2020. Descarcări-87. Vizualizări-782
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 3

Analiza abordării psihologice a gândirii critice la elevii claselor primare
Balercă Vasilica1 , Guţu Zoia2
1 Liceul Tehnologic Petricani, Neamț ,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare si inovare.Științe sociale
Vol.1, SS. 2019. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-149-50-1.
Disponibil online 26 November, 2019. Descarcări-10. Vizualizări-555
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Strategii de prevenție și intervenție aplicabile în vederea reducerii sau diminuării agresivității și violenței școlare
Balan Corina , Guţu Zoia
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare si inovare.Științe sociale
Vol.1, SS. 2019. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-149-50-1.
Disponibil online 26 November, 2019. Descarcări-83. Vizualizări-631
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Жанровый синтез как поиск новых форм в хореографии начала XX века
Guţu Zoia
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Învățământul artistic – dimensiuni culturale
T. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975—84-088-0.
Disponibil online 24 February, 2021. Descarcări-22. Vizualizări-417
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 1

Choreography as means of training value orientations for students at faculties with artistic profile
Guţu Zoia1 , Dohotaru Maia2
1 Academy of Music, Theater and Fine Arts,
2 Moldova State University
Education for values - continuity and context
2018. Iasi, Chisinau. ISBN 978-88-87729-48-1.
Disponibil online 18 April, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-193
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 1

Axiologie – cadru de referinţă în formarea orientărilor valorice la studenţi
Guţu Zoia1 , Dohotaru Matei2
1 Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educației)
Nr. 9(109) / 2017 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 21 March, 2018. Descarcări-26. Vizualizări-788
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 3

Dance curriculum design for early childhood in a religious community
Zichrony Sari-Katz1 , Guţu Zoia2
1 Academic College of Education,
2 Academy of Music, Theater and Fine Arts
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educației)
Nr. 9(89) / 2015 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 28 December, 2015. Descarcări-50. Vizualizări-972
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dezvoltarea tehnicii de interpretare a dansului la studenţi în cadrul orelor practice
Guţu Zoia
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Educaţia artistică: realizările trecutului şi provocările prezentului.Conferinţa ştiinţifică internaţională dedicată aniversării a 75 ani de învăţământ artistic din Republica Moldova
2015. Chişinău. ISBN 978-9975-52-196-3.
Disponibil online 16 August, 2021. Descarcări-9. Vizualizări-421
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Un eveniment editorial deosebit
Guţu Zoia
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 4(39) / 2015 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 31 December, 2015. Descarcări-6. Vizualizări-653
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 1

Varietatea şi structura lecţiei de dans popular scenic: abordare metodologică
Guţu Zoia
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educației)
Nr. 5(65) / 2013 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 31 March, 2014. Descarcări-55. Vizualizări-1241
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2009 - 1

Le pluri multilinguisme moldave les problemes de lenseignement des langues
Guţu Zoia
Universitatea de Stat din Moldova
Intertext
Nr. 1-2 / 2009 / ISSN 1857-3711 / ISSNe 2345-1750
Disponibil online 12 December, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-715
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2006 - 1

Exerciţiul la bară ca metodă de predare a dansului scenic popular
Guţu Zoia , Dohotaru Maia , Aderov Viorica
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Artă şi Educaţie Artistică
Nr. 1 / 2006 / ISSN 1857-0445
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-21. Vizualizări-942
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2005 - 1

Procesul de instruire coregrafică a studenţilor din perspectiva creativităţii
Guţu Zoia
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Educaţia artistic-spirituală în contextul învăţământului contemporan
Vol. 2. 2005. Bălți. ISBN 9975-931-83-9.
Disponibil online 2 June, 2022. Descarcări-10. Vizualizări-274
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 15 of 15