IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii de acreditare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  1996
Fondatori
Universitatea de Stat din Moldova
Tirajul revistei   100
Vizibilitate internațională
Caracteristica articolelor
Limba de publicare
Ultima descărcare din IBN:
2023-04-28 22:24
Colegiul de redacţie
Vizibilitatea autorilor

Numărul curent

  Nr. 9 / 2024  (1 din 2)51    CZU
 2024  (1 din 2)51    
Nr. 9(169) 51CZU
 2023  (1 din 2)48    
Nr. 5(165) 48CZU
 2022  (2 din 2)54    
Nr. 9(159) 29CZU
Nr. 5(155) 25CZU
 2021  (2 din 2)54    
Nr. 9(149) 24CZU
Nr. 5(145) 30CZU
 2020  (3 din 2)97    
Nr. 9(139) 33CZU
Nr. 5(135) 31CZU
Nr. 11 33CZU
 2019  (2 din 2)75    
Nr. 9(129) 41CZU
Nr. 5(125) 34CZU
 2018  (2 din 2)104    
Nr. 9(119) 71CZU
Nr. 5(115) 33CZU
 2017  (2 din 2)69    
Nr. 9(109) 36CZU
Nr. 5(105) 33CZU
 2016  (2 din 2)68    
Nr. 9(99) 33CZU
Nr. 5(95) 35CZU
 2015  (2 din 2)73    
Nr. 9(89) 38CZU
Nr. 5(85) 35CZU
 2014  (2 din 2)73    
Nr. 9(79) 43CZU
Nr. 5(75) 30CZU
 2013  (2 din 2)55    
Nr. 9(69) 28
Nr. 5(65) 27
 2012  (2 din 2)77    
Nr. 9(59) 47
Nr. 5(55) 30
 2011  (2 din 2)74    
Nr. 9(49) 36
Nr. 5(45) 38
 2010  (2 din 2)87    
Nr. 9(39) 37
Nr. 5(35) 50
 2009  (2 din 2)95    
Nr. 9(29) 57CZU
Nr. 5(25) 38
 2008  (2 din 2)93    
Nr. 9(19) 49
Nr. 5(15) 44
 2007  (2 din 2)132    
Nr. 9(0) 69
Nr. 5(0) 63
imagine

pISSN: 1857-2103
eISSN: 2345-1025
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educației)
Studia Universitatis Moldaviae: Educational Sciences
Categoria:
  • B (2021.06.25-2025.06.25)
  • B (2017.07.18-2021.06.24)
  • B (2015.05.21-2017.07.17)
  • C (2013.06.27-2015.05.21)
  • C (2009.04.30-2013.06.26)

Bazele teoretico-metodologice ale educaţiei.Curriculumul de formare a cadrelor didactice.Teoria şi metodologia curriculumului educaţional.


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2007 - 2024
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZUDOI
Articole1379147453753555768309
Volume35594093635
Total1414153394657190

Vizualizări   2024Descărcări   108

Conţinutul numărului de revistă

Concepţii filosofico-pedagogice între modernism şi postmodernism 3-9

CZU: 37.011

Guţu Vladimir
Epistemologia educaţiei – o abordare interdisciplinară 10-15

CZU: 165:37.013(498)

Avram Florentina-Olimpia
Repere teoretice şi praxiologice ale consilierii ontologice complexe a persoanei şi familiei în contextul inter-, pluri- şi ransdisciplinarităţii 16-22

CZU: 37.018.262

Cuzneţov Larisa
Fundamente praxiologice: metodologia şi tehnologia consilierii psihopedagogice a familiei în cadrul instituţiei de învăţământ 23-30

CZU: 37.018.262

Micleuşanu Zinaida
Cultura postfigurativă: unele studii, analize şi sinteze 31-37

CZU: 316.356.2:37.015.3

Simcenco Irina
Consilierea psihopedagogică ca strategie de optimizare a educaţiei preadolescenţilor din familiile aflate în dificultate 38-42

CZU: 37.018.262-053.66

Raileanu Olga
Principiul diferenţierii şi individualizării învăţării prin prisma manualului şcolar 43-50

CZU: 37.026

Bîrnaz Nina , Farîma Ecaterina
Asigurarea succesului în managementul proiectelor: reflecţii teoretice şi praxiologice din perspectiva eficientizării comunicării 51-55

CZU: 37.01:005.8

Goraş-Postică Viorica , Guţu Svetlana
Интегрированный подход к организации внеучебной деятельности студентов ВУЗА 56-59

CZU: 378.147

Ени Валентина
Managementul curriculumului universitar: sistem, proces şi cadrul organizaţional 60-65

CZU: 378.011.33:005

Gherştega Tatiana
Evoluţia istorică a mentoratului în educaţie. 66-70

CZU: 37.013

Balan Tatiana
Condiţiile şi strategiile psihopedagogice de dezvoltare a creativităţii la studenţii ingineri 71-74

CZU: 378.036

Popescul Angela , Popescul Sergiu
Problematica definirii conceptului de carieră şi de proiectare a carierei 75-77

CZU: 37.048.4

Chetrari Viorica
Contextul şcolar al socializării 78-83

CZU: 37.035+316.74:37

Teleman Angela
Consideraţii axiologice privind autoeducaţia şi educaţia adolescentului 84-87

CZU: 37.041-053.6

Calaraş Carolina
Valori postexperimentale ale culturii manageriale în instituţia preşcolară 88-92

CZU: 373.2

Cojocaru Victoria , Cotos (Pelevaniuc) Ludmila
Formarea cititorului de literatură în raport cu teleologia şi conţinuturile educaţiei literar-artistice 93-98

CZU: 371.3:821.135.1

Şchiopu Constantin
Conceptul de paradigmă în formarea profesională continua a cadrelor didactice 99-104

CZU: 371.13

Guţu Vladimir , Hunca Mihaela
Formarea profesională continuă a cadrelor didactice: evoluţia abordărilor şi specificul formării 105-109

CZU: 371.13

Hunca Mihaela
Stimulii motivaţionali în contextul învăţării 110-113

CZU: 37.015.3

Asla Ibrahem
Studiu comparativ al caracteristicilor de bază ale limbajelor de programare orientate pe obiecte 114-121

CZU: 004.434

Gasnaş Ala
Proiectarea cursului „Data mining” 122-131

CZU: 37.018.43:004

Apetrii Natalia
Diagnoza condiţiilor de adaptare a copiilor din Israel la şcoala primară 132-137

CZU: 373.3.015.3(569.4)

Badarni Zada , Platon Carolina
The contribution of the intervention plan in an induction workshop for observant dance teachers to increasing the levels of professional commitment and satisfaction 138-146

CZU: 371.13:792.8

Perlshtein Talia
Dancing the “Day of atonement”. The use of visual texts for teaching choreographic principles and imparting jewish values 147-151

CZU: 371.124:792.8-053.2

Zichrony Sari-Katz
Dance curriculum design for early childhood in a religious community 152-157

CZU: 373.2:792.8

Zichrony Sari-Katz , Guţu Zoia
Модель формирования прогностической компетентности будущих магистров начального образования средствами информационных технологий 158-162

CZU: 004:378.14

Кинешева Анастасия
Abordarea educaţiei pentru sănătate la nivelul şcolii 163-168

CZU: 371.7:614.2

Cojocari Lidia , Crivoi Aurelia
Codul de etică, integritatea academică şi calitatea învăţământului la Universitatea de Stat din Moldova 169-171

CZU: 378.4(478)

Dragalina Galina
Paradoxurile concepţiei politice în opera lui Jean-Jacques Rousseau 172-173

CZU: 821.133.1.09

Mazilu Alexandru
Catedra ştiinţe ale educaţiei la 60 de ani: file din istorie 174-180

CZU: 378.4(478)

Repida Tatiana , Paiu Mihai , Ţurcanu Carolina
Изучение адаптационного потенциала для службы в армии у новобранцев 181-185

CZU: 316.614:355.2

Красковская Валерия , Раку Жанна
Funcţionarea defensivă în situaţii existenţiale-limită 186-189

CZU: 159.923.3

Bolea Zinaida
Relaţiile sociale şi interpersonale la copiii cu maladii respiratorii cronice 190-195

CZU: 316.356.2:616.321-002-053.2

Tarnovschi Ana
Mecanismul reflexiv de reglare şi diminuare a anxietăţii situaţionale/academice la studenţi 196-202

CZU: 159.9:378.041-057.87

Toma Natalia
Reflecţii de ordin teoretic privind negocierea ca aspect al comunicării 203-208

CZU: 316.77:37.06

Mafteuţa Rodica
Особенности личностных ресурсов увлеченных работой педагогов 209-215

CZU: 316.613:371.12

Бурага Наталья
Impactul mass-media asupra formării personalităţii elevului de vârstă şcolară mică 216-225

CZU: 316.774:373.3-057.874

Şpac Silvia