IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Conferința "Integrare prin cercetare și inovare" Rezumate ale comunicărilor,
Chișinău, Moldova, 7-8 noiembrie 2019
Integrare prin cercetare si inovare. Științe sociale
Cautare
Volum, serie, parte, nr: Vol.1, SS
Instituții responsabile de ediție:
Universitatea de Stat din Moldova
Responsabili de ediție: Ciocanu G.
Locul publicării: Chisinau, Republica Moldova
Editura: CEP USM
Anul publicării: 2019
Numărul de pagini: 313
ISBN: 978-9975-149-50-1
CZU: 082:378(478-25)=135.1=111=161.1 I-58
Domenii științifice:
Materiale ale altor ediții disponibile în IBN
Disponibil în IBN: 26 noiembrie 2019
Afişează publicaţiile
Sortare publicaţii
An:
Domeniu ştiinţific: Filologie (369)Istorie (53)Economie (232)Filosofie (62)Drept (1013)Pedagogie (277)Psihologie (325)Sociologie (482)Ştiinţe politice (179)Administrare publică (124)Ştiinţe fizico-matematice (193)Tehnică (80)Chimie (203)Biologie (376)Geografie (22)Medicină (129)Altele (6)Medicină veterinară (4)Ştiinţe agricole (57)Studiul artelor, culturologie (29)Ştiinţe militare şi de securitate naţională (5)Geologie şi Mineralogie (23)Farmacie (2)Arhitectura (1)