Dance curriculum design for early childhood in a religious community
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
972 50
Ultima descărcare din IBN:
2023-12-25 23:11
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
373.2:792.8 (2)
Genuri de școli de cultură generală. Învățământ de cultură generală (1993)
Teatru. Artă scenică. Reprezentații teatrale (522)
SM ISO690:2012
ZICHRONY, Sari-Katz, GUŢU, Zoia. Dance curriculum design for early childhood in a religious community. In: Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educației), 2015, nr. 9(89), pp. 152-157. ISSN 1857-2103.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educației)
Numărul 9(89) / 2015 / ISSN 1857-2103 /ISSNe 2345-1025

Dance curriculum design for early childhood in a religious community
CZU: 373.2:792.8

Pag. 152-157

Zichrony Sari-Katz1, Guţu Zoia2
 
1 Academic College of Education,
2 Academy of Music, Theater and Fine Arts
 
 
Disponibil în IBN: 28 decembrie 2015


Rezumat

The article gave argues the need for a curriculum choreography for young children early (ECD), fixed the reference object, argues the theoretical and practical foundations of a choreography curriculum for schools in Israel Hemed. Proposed curriculum focuses on three aspects: matter choreographic content, specific religious community, early child peculiarities. These issues are analyzed in detail in the review article.

Autorii argumentează necesitatea elaborării unui curriculum de coregrafie pentru copii de vârstă timpurie (educaţie timpurie), stabilesc obiectul de referinţă, argumentează bazele teoretice şi aplicative ale unui curriculum de coregrafie pentru şcolile Hemed din Israel. Curriculumul propus se axează pe trei aspecte: conţinutul materiei coregrafice, specificul comunităţii religioase, particularităţile copiilor de vârstă timpurie. Aceste aspecte pe larg sunt analizate în articolul de faţă.

Cuvinte-cheie
Dance education, early childhood, tradition, curriculum, action research, early education,

religious community.