IBN
Închide
Paladi Oxana Pavel
Cuvinte-cheie (86): orientări valorice (4), adolescence (3), responsabilitate (3)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
ORCiD

Articole în reviste din RM - 22. Publicaţii la conferinţe din RM - 16.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2020 - 2

Managementul cercetării orientărilor valorice și a adaptării psihosociale a adolescenților
Paladi Oxana
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Univers Pedagogic
Nr. 1(65) / 2020 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 27 April, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-89
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Provocările societale cercetate prin prisma bazelor teoretice și metodologice ale asigurării activității psihologice în sistemul de învățământ general
Paladi Oxana
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Univers Pedagogic
Nr. 2(66) / 2020 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 3 July, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-21
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 8

Domeniile, dimensiunile, direcţiile şi metodele de cercetare a orientărilor valorice şi adaptării psihosociale a adolescenţilor
Paladi Oxana
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Cadrul didactic – promotor al politicilor educaționale
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-48-156-4 .
Disponibil online 19 December, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-106
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ierarhii ale orientărilor valorice la vârsta adolescenței
Paladi Oxana
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Preocupări contemporane ale științelor socioumane
Ediția a X-a . 2019. Chişinău, 2019. ISBN 978-9975-3371-7-5.
Disponibil online 23 July, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-8
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ierarhiile orientărilor valorice ale cadrelor didactice din Republica Moldova
Paladi Oxana1, Mahovici Viorica1, Cheptene Victoria2
1 Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Cadrul didactic – promotor al politicilor educaționale
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-48-156-4 .
Disponibil online 20 December, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-110
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Maturitatea emoțională și motivația pentru învățare a preadolescenților
Paladi Oxana, Chiselița Stela
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Univers Pedagogic
Nr. 3(63) / 2019 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 19 November, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-153
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Orientările valorice – elemente ale structurii personalităţii
Paladi Oxana
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Cadrul didactic – promotor al politicilor educaționale
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-48-156-4 .
Disponibil online 19 December, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-93
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Orientările valorice ale cadrelor didactice cu nivel înalt a inteligenței emoționale.
Paladi Oxana1, Cheptene Victoria2, Mahovici Viorica1
1 Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Psihologie, revista ştiinţifico-practică
Nr. 3-4(35) / 2019 / ISSN 1857-2502 / ISSNe 2537-6276
Disponibil online 12 December, 2019. Descarcări-7. Vizualizări-113
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Semnificațiile orientărilor valorice ale personalității
Paladi Oxana
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol. VI, Partea 2. 2019. Cahul, Republica Moldova. ISSN 2587-3563 .
Disponibil online 26 December, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-89
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valori – orientări valorice: delimitări conceptuale
Paladi Oxana
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare si inovare. Științe sociale. Rezumate ale comunicărilor
Vol. 1. 2019. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-149-50-1.
Disponibil online 27 November, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-120
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 6

Încrederea în sine – premisă de dezvoltare armonioasă a personalităţii la vârsta adolescentină
Tătaru Lidia1, Paladi Oxana2
1 Liceul Internat Republican cu Profil Sportiv,
2 Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Univers Pedagogic
Nr. 2(58) / 2018 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 15 July, 2018. Descarcări-35. Vizualizări-444
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Adaptarea social-psihologică: delimitări conceptuale
Paladi Oxana
Universitatea de Stat din Tiraspol
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 9(119) / 2018 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 28 November, 2018. Descarcări-4. Vizualizări-136
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Adaptarea social-psihologică: delimitări conceptuale
Paladi Oxana
Universitatea de Stat din Moldova
Current Affairs and Perspectives in Psychological ResearchInternational conference of applied psychology
2018. Chișinău, Republic of Moldova. .
Disponibil online 5 June, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-111
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Caracteristici ale conceptului de adaptare în contextul social şi psihologic
Paladi Oxana
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Curriculumul şcolar:provocări şi oportunităţi de dezvoltare
2018. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-48.
Disponibil online 17 December, 2018. Descarcări-10. Vizualizări-247
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Globalizarea şi cercetarea psihopedagogică
Bucun Nicolae, Paladi Oxana
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Curriculumul şcolar:provocări şi oportunităţi de dezvoltare
2018. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-48.
Disponibil online 17 December, 2018. Descarcări-5. Vizualizări-149
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Inovaţiile orientate spre eficientizarea produsului social
Bucun Nicolae, Paladi Oxana
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Curriculumul şcolar:provocări şi oportunităţi de dezvoltare
2018. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-48.
Disponibil online 17 December, 2018. Descarcări-4. Vizualizări-224
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 2

Componentele conştiinţei de sine şi autoevaluarea la vârsta şcolară
Paladi Oxana
Evaluarea în sistemul educațional: deziderate actuale
2017. Chişinău. ISBN 978-9975-48-118-2.
Disponibil online 24 July, 2019. Descarcări-31. Vizualizări-203
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rezilienţa psihologică – premisă a implicării tinerilor în activităţile de formare în contextul învăţării pe tot parcursul vieţii
Paladi Oxana, Creţu Ecaterina
Evaluarea în sistemul educațional: deziderate actuale
2017. Chişinău. ISBN 978-9975-48-118-2.
Disponibil online 24 July, 2019. Descarcări-10. Vizualizări-124
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 3

Aptitudinile comunicative şi motivaţia pentru învăţare la adolescenţi
Paladi Oxana
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Tehnologii didactice moderne:In memoriam dr. hab., prof. univ. Stela Cemortan
2016. Chişinău. ISBN 978-9975-48-102-1.
Disponibil online 29 November, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-107
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Încrederea în sine, anxietatea şi responsabilitatea la adolescenţi.
Paladi Oxana1, Cuconaşu Mariana2
1 Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei,
2 Universitatea de Stat din Tiraspol
Psihologie, revista ştiinţifico-practică
Nr. 3-4 / 2016 / ISSN 1857-2502 / ISSNe 2537-6276
Disponibil online 12 December, 2016. Descarcări-162. Vizualizări-961
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 38