IBN
Închide

63Publicaţii

2169Descărcări

35498Vizualizări

Paladi Oxana
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(3)
Google Scholar ID
ORCiD

Articole în reviste din RM - 30. Publicaţii la conferinţe din RM - 28. Publicaţii peste hotare - 5.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
 • 3. Articole în reviste din RM
 • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
 • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 12
 • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 16
 • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 1
 • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 1
 • 5. Publicaţii la manifestări din RM
 • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 13
 • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 15
 • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
 • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 5

2021 - 11

Activitatea psihologului din învăţământul general: realităţi și perspective
Paladi Oxana
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Profesionalizarea cadrelor didactice: tendințe și realități socio-psiho-pedagogice
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-3336-2-7.
Disponibil online 17 May, 2021. Descarcări-12. Vizualizări-181
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Adaptarea psihosocială a elevilor în viziunea cadrelor didactice
Paladi Oxana
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Institutul de Ştiințe ale Educației: ascensiune, performanțe, personalități
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-56-952-1.
Disponibil online 8 February, 2022. Descarcări-4. Vizualizări-151
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aglaida Bolboceanu – personalitate notorie în domeniul psihologiei
Paladi Oxana
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Univers Pedagogic
Nr. 4(72) / 2021 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 31 January, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-126
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Asigurarea activității psihologice în învățământul general: viziuni ale cadrelor didactice și ale psihologilor școlari
Paladi Oxana
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Profesionalizarea cadrelor didactice: tendințe și realități socio-psiho-pedagogice
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-3336-2-7.
Disponibil online 18 May, 2021. Descarcări-7. Vizualizări-141
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Caracteristici ale formelor de adaptare psihosocială a personalității
Paladi Oxana
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Cercetarea în ştiinţe ale educaţiei şi în psihologie: provocări, perspective”, conferinţă ştiinţifică naţională
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-56-934-7.
Disponibil online 10 February, 2022. Descarcări-8. Vizualizări-140
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Formarea calităților volitive la elevi – condiție pentru asigurarea succesului școlar
Paladi Oxana , Lungu Tatiana
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Cercetarea în ştiinţe ale educaţiei şi în psihologie: provocări, perspective”, conferinţă ştiinţifică naţională
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-56-934-7.
Disponibil online 10 February, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-108
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularități ale voinței la școlarul mic
Paladi Oxana , Lungu Tatiana
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Asistența psihologică la etapa contemporană: realități și perspective
Ediția XXXII. 2021. Chisinau, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-50-269-6.
Disponibil online 26 January, 2022. Descarcări-9. Vizualizări-107
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Profilul psihologic al personalității adolescentului cu nivel înalt al adaptării psihosociale
Paladi Oxana
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Univers Pedagogic
Nr. 2(70) / 2021 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 15 July, 2021. Descarcări-24. Vizualizări-267
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Relația dintre optimism și adaptarea psihosocială la vârsta adolescenței
Paladi Oxana
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere
Vol.39. 2021. Iași, România. ISBN 978-606-685-744-4.
Disponibil online 11 December, 2021. Descarcări-7. Vizualizări-218
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The process of psychosocial adaptation of pupils in the vision of teachers and school psychologists
Paladi Oxana
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Literature, Discourses and the Power of Multicultural Dialogue Communication, Journalism, Education Sciences, Psychology and Sociology
Ediția a 9-a, Comm.. 2021. Tîrgu Mureș, România. ISBN 978-606-93691-9-7.
Disponibil online 2 December, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-16
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The role of pupil's will in overcoming crisis situations
Paladi Oxana12 , Lungu Tatiana12
1 Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei,
2 State University of Moldova
Literature, Discourses and the Power of Multicultural Dialogue Communication, Journalism, Education Sciences, Psychology and Sociology
Ediția a 9-a, Comm.. 2021. Tîrgu Mureș, România. ISBN 978-606-93691-9-7.
Disponibil online 2 December, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-18
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 16

Adaptabilitatea psihosocială și stima de sine a adolescenților
Paladi Oxana
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare si inovare.Științe sociale
2020. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-152-53-2.
Disponibil online 2 December, 2020. Descarcări-12. Vizualizări-237
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Adaptarea psihosocială a actorilor educaționali la diverse provocări societale
Paladi Oxana
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Managementul educaţional: realizări şi perspective de dezvoltare
Ediția 3-a. 2020. Bălți. ISBN 978-9975-3422-5-4.
Disponibil online 28 December, 2020. Descarcări-11. Vizualizări-280
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Adaptarea psihosocială a adolescenţilor în funcţie de criteriul de gen
Paladi Oxana
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Educația: factor primordial în dezvoltarea societății
2020. Chişinău. ISBN 978-9975-48-178-6.
Disponibil online 9 October, 2020. Descarcări-75. Vizualizări-396
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Adaptarea psihosocială și voința la adolescenți
Paladi Oxana
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere
Vol.36. 2020. Iași, România. ISBN 978-606-685-744-4.
Disponibil online 5 November, 2020. Descarcări-42. Vizualizări-512
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Asigurarea activităţii psihologice în sistemul educaţional din Finlanda
Paladi Oxana
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Univers Pedagogic
Nr. 3(67) / 2020 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 16 October, 2020. Descarcări-9. Vizualizări-357
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Caracteristici ale componentelor adaptării psihosociale
Paladi Oxana
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 5(135) / 2020 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 23 August, 2020. Descarcări-8. Vizualizări-349
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Creativitatea în ierarhia orientărilor valorice a actorilor educaționali
Paladi Oxana
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Psihologia în mileniul III – provocări și soluții
Vol.1. 2020. Bălți. ISBN 978-9975-50-246-7.
Disponibil online 18 May, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-130
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Managementul cercetării orientărilor valorice și a adaptării psihosociale a adolescenților
Paladi Oxana
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Univers Pedagogic
Nr. 1(65) / 2020 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 27 April, 2020. Descarcări-11. Vizualizări-540
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Noi abordări ştiinţifice originale în Republica Moldova:„Dimensiuni psihologice ale reabilitării post accident vascular cerebral”
Paladi Oxana
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Univers Pedagogic
Nr. 3(67) / 2020 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 16 October, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-272
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 63