IBN
Закрыть
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii de acreditare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  1996
Fondatori
Universitatea de Stat din Moldova
Tirajul revistei   100
Vizibilitate internațională
Caracteristica articolelor
Limba de publicare
Ultima descărcare din IBN:
2023-06-10 12:22
Colegiul de redacţie
Vizibilitatea autorilor

Numărul curent

  Nr. 5 / 2023  (1 din 2)48    CZU
 2023  (1 din 2)48    
Nr. 5(165) 48CZU
 2022  (2 din 2)54    
Nr. 9(159) 29CZU
Nr. 5(155) 25CZU
 2021  (2 din 2)54    
Nr. 9(149) 24CZU
Nr. 5(145) 30CZU
 2020  (3 din 2)97    
Nr. 9(139) 33CZU
Nr. 5(135) 31CZU
Nr. 11 33CZU
 2019  (2 din 2)75    
Nr. 9(129) 41CZU
Nr. 5(125) 34CZU
 2018  (2 din 2)104    
Nr. 9(119) 71CZU
Nr. 5(115) 33CZU
 2017  (2 din 2)69    
Nr. 9(109) 36CZU
Nr. 5(105) 33CZU
 2016  (2 din 2)68    
Nr. 9(99) 33CZU
Nr. 5(95) 35CZU
 2015  (2 din 2)73    
Nr. 9(89) 38CZU
Nr. 5(85) 35CZU
 2014  (2 din 2)73    
Nr. 9(79) 43CZU
Nr. 5(75) 30CZU
 2013  (2 din 2)55    
Nr. 9(69) 28
Nr. 5(65) 27
 2012  (2 din 2)77    
Nr. 9(59) 47
Nr. 5(55) 30
 2011  (2 din 2)74    
Nr. 9(49) 36
Nr. 5(45) 38
 2010  (2 din 2)87    
Nr. 9(39) 37
Nr. 5(35) 50
 2009  (2 din 2)80    
Nr. 9(29) 42
Nr. 5(25) 38
 2008  (2 din 2)93    
Nr. 9(19) 49
Nr. 5(15) 44
 2007  (2 din 2)132    
Nr. 9(0) 69
Nr. 5(0) 63
imagine

pISSN: 1857-2103
eISSN: 2345-1025
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educației)
Studia Universitatis Moldaviae: Educational Sciences
Categoria:
  • B (2021.06.25-2025.06.25)
  • B (2017.07.18-2021.06.24)
  • B (2015.05.21-2017.07.17)
  • C (2013.06.27-2015.05.21)
  • C (2009.04.30-2013.06.26)

Bazele teoretico-metodologice ale educaţiei.Curriculumul de formare a cadrelor didactice.Teoria şi metodologia curriculumului educaţional.


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2007 - 2023
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZUDOI
Articole1313138128049336712250
Volume34568973632
Total1347143817752968

Vizualizări   1010Descărcări   144

Conţinutul numărului de revistă

Instrumente eficiente de implementare a prevederilor procesului Bologna în învăţământul superior naţional 3-6

DOI: 10.5281/zenodo.3966918

CZU: 378.4.014.3(478)

Velişco Nadejda
Învățarea individuală a studenților în cadrul cursurilor și seminarelor academice: concept și metodologie 7-14

DOI: 10.5281/zenodo.3966925

CZU: 378.147.111

Guţu Vladimir
Provocări curente ale stagiilor universitare de practică pedagogică din perspectiva educaței interculturale 15-20

DOI: 10.5281/zenodo.3966936

CZU: 378.147.88:37.03

Goraş-Postică Viorica
Particularităţi ale inteligenţei spirituale la cadrele didactice universitare – cadru experimental 21-31

DOI: 10.5281/zenodo.3967151

CZU: 378.12:159.9.016

Butnari Nadejda , Bîrnaz Nina
Structurile de guvernanță universitară – dimensiune de promovare şi susţinere a unei autonomii instituţionale mai mari îmbinată cu resposabilitatea publică 32-35

DOI: 10.5281/zenodo.3966944

CZU: 378.112.094

Velişco Nadejda
Educația nonformală a tinerilor și a adulților: cadrul motivațional 36-43

DOI: 10.5281/zenodo.3966950

CZU: 374.71:159.947.5

Toma Natalia
Educația la distanță în perioada de carantină provocată de pandemia Covid-19 și impactul disproporționat asupra fetelor 44-48

DOI: 10.5281/zenodo.3967031

CZU: 371.3:165.194

Ganea Eugenia
Learning by being or assumption of cognitive goals 49-54

DOI: 10.5281/zenodo.3967033

CZU: 371.3:165.194

Calalb Mihai
Activitatea școlară independentă în sistemul de învățământ autohton 55-62

DOI: 10.5281/zenodo.3967085

CZU: 374.1:371.322

Orehovschi Sergiu
Gestionarea comportamentelor problematice ale elevilor 63-65

DOI: 10.5281/zenodo.3967090

CZU: 371.12+159.9.019.4:371.212

Iana Tatiana-Irina
Prevenția agresivității și violenței școlare 66-70

DOI: 10.5281/zenodo.3967093

CZU: 371.212:159.9.019.4

Balan Corina , Guţu Zoia
Evaluation of opportunities and key problems of inclusive education on both banks of the Dniester 71-79

DOI: 10.5281/zenodo.3967098

CZU: 376.2(478)

Turchak Svetlana
Abilităţile de comunicare ale profesorului – factor determinant în formarea competenţelor de comunicare la elevi 80-83

DOI: 10.5281/zenodo.3967106

CZU: 371.12:316.77+37.015.3

Banu Vasilica Carina
Metodologia utilizării tic în formarea competenței de comunicare în limba străină la adulți 84-90

DOI: 10.5281/zenodo.3967108

CZU: 371.315.7:316.77

Sîrghi Angela
Traducerea – instrument optim de transferare a conținutului de idei în comunicarea interculturală 91-97

DOI: 10.5281/zenodo.3967110

CZU: 371.3:811.1/.2'25

Golubovschi Oxana
Методы и приемы обучения диалогической речи на уроках гагаузского языка и литературы в образовательных учреждениях региона/ато Гагаузии 98-104

DOI: 10.5281/zenodo.3967116

CZU: 371.3:811.512.165'233

Кочанжи Надежда
Developing digital and communication skills with the english class utilizing the eTwinning project #FridaysForFuture@Schools 105-109

DOI: 10.5281/zenodo.3967126

CZU: 371.3:004:811.111

Jelihovschii Sergiu , Jelihovschii Diana
Angajamentul organizațional și satisfacția în muncă a cadrelor didactice 110-114

DOI: 10.5281/zenodo.3967128

CZU: 159.944.4+[331.101.32:371.12]

Potâng Angela , Sargu Natalia
Particularități psihologice ale activității specialiștilor în it: revizuirea cercetărilor 115-122

DOI: 10.5281/zenodo.3967130

CZU: 159.923.07:331.54:004

Tolstaia Svetlana
Caracteristici psihologice ale motivaţiei cadrelor didactice 123-128

DOI: 10.5281/zenodo.3967134

CZU: 159.947.5:371.12

Tarnovschi Ana
Studiul de caz ca metodă psihanalitică de cercetare 129-133

DOI: 10.5281/zenodo.3967137

CZU: 159.964.2.07

Bolea Zinaida , Caşcaval Ion
Forme de manifestare a agresivității și relația acestora cu stima de sine la adolescenții din mediul penitenciar 134-139

DOI: 10.5281/zenodo.3967141

CZU: 159.92.019.4

Cerlat Raisa , Cuciurcă Elena
Caracteristici ale componentelor adaptării psihosociale 140-148

DOI: 10.5281/zenodo.3967156

CZU: 159.923.2-053.6+316.6

Paladi Oxana
Dificultăţile părinților privind educarea şi integrarea socioeducațională a copiilor cu autism 149-153

DOI: 10.5281/zenodo.3967164

CZU: 159.922.76:37.018.1

Vrabie Silvia
Sursele perfecționismului 154-156

DOI: 10.5281/zenodo.3967172

CZU: 159.923.2

Luchian Olesea
Личностные особенности различных типов проявления жертвенности 157-160

DOI: 10.5281/zenodo.3967176

CZU: 159.923.072

Коврова Анастасия , Анцибор Людмила
Взаимосвязь интернет-зависимости и особенностей личности у подростков 161-166

DOI: 10.5281/zenodo.3967188

CZU: 159.923.2-053.6:316.624:004

Граур Татьяна
Эйджистские стереотипы о сексуальности и сексе в пожилом возрасте 167-170

DOI: 10.5281/zenodo.3967195

CZU: 159.922.1-053.9+613.88

Ященко Елена , Ященко Елена
Parametrii cognitivi ai perfecționismului la persoanele cu simptome somatice 171-177

DOI: 10.5281/zenodo.3967201

CZU: 159.923.2:616-02

Miron Valentina
Recenzie Natalia COJOCARU. Obiecte sensibile, reprezentări polemice și relații intergrupuri. Conceptualizări teoretic-metodologice și ilustrări empirice: Monografie. Chișinău: Primex-Com, 2018. 178-178
Platon Carolina
Tatiana Repida – bilanțuri aniversare 179-179
Paiu Mihai