IBN
Закрыть
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii de acreditare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  1996
Fondatori
Universitatea de Stat din Moldova
Tirajul revistei   100
Vizibilitate internațională
Caracteristica articolelor
Limba de publicare
Ultima descărcare din IBN:
2023-05-25 20:10
Colegiul de redacţie
Vizibilitatea autorilor

Numărul curent

  Nr. 5 / 2023  (1 din 2)48    CZU
 2023  (1 din 2)48    
Nr. 5(165) 48CZU
 2022  (2 din 2)54    
Nr. 9(159) 29CZU
Nr. 5(155) 25CZU
 2021  (2 din 2)54    
Nr. 9(149) 24CZU
Nr. 5(145) 30CZU
 2020  (3 din 2)97    
Nr. 9(139) 33CZU
Nr. 5(135) 31CZU
Nr. 11 33CZU
 2019  (2 din 2)75    
Nr. 9(129) 41CZU
Nr. 5(125) 34CZU
 2018  (2 din 2)104    
Nr. 9(119) 71CZU
Nr. 5(115) 33CZU
 2017  (2 din 2)69    
Nr. 9(109) 36CZU
Nr. 5(105) 33CZU
 2016  (2 din 2)68    
Nr. 9(99) 33CZU
Nr. 5(95) 35CZU
 2015  (2 din 2)73    
Nr. 9(89) 38CZU
Nr. 5(85) 35CZU
 2014  (2 din 2)73    
Nr. 9(79) 43CZU
Nr. 5(75) 30CZU
 2013  (2 din 2)55    
Nr. 9(69) 28
Nr. 5(65) 27
 2012  (2 din 2)77    
Nr. 9(59) 47
Nr. 5(55) 30
 2011  (2 din 2)74    
Nr. 9(49) 36
Nr. 5(45) 38
 2010  (2 din 2)87    
Nr. 9(39) 37
Nr. 5(35) 50
 2009  (2 din 2)95    
Nr. 9(29) 57
Nr. 5(25) 38
 2008  (2 din 2)93    
Nr. 9(19) 49
Nr. 5(15) 44
 2007  (2 din 2)132    
Nr. 9(0) 69
Nr. 5(0) 63
imagine

pISSN: 1857-2103
eISSN: 2345-1025
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educației)
Studia Universitatis Moldaviae: Educational Sciences
Categoria:
  • B (2021.06.25-2025.06.25)
  • B (2017.07.18-2021.06.24)
  • B (2015.05.21-2017.07.17)
  • C (2013.06.27-2015.05.21)
  • C (2009.04.30-2013.06.26)

Bazele teoretico-metodologice ale educaţiei.Curriculumul de formare a cadrelor didactice.Teoria şi metodologia curriculumului educaţional.


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2007 - 2023
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZUDOI
Articole1328138844549812712250
Volume34571143632
Total1362144555953444

Vizualizări   1800Descărcări   98

Conţinutul numărului de revistă

Curriculum universitar din perspectiva continuităţii şi interconexiunii dintre ciclurile învăţământului superior 3-11

CZU: 378.014.5

Guţu Vladimir
Traseul carierei didactice şi particularităţile evoluţiei profesionale 12-17

CZU: 371.134

Dandara Otilia
Actualitatea funcţională a dezideratului a învăţa de plăcere 18-23

CZU: 37.015

Callo Tatiana
Afirmarea umanului în cadrul familiei: fericirea, acţiunea morală şi pozitivitatea socioumană 24-29

CZU: 159.9:37.018.1

Cuzneţov Larisa
Strategii de evaluare individuală şi instituţională a cadrelor didactice 30-36

CZU: 371.136

Platon Carolina
Necesitatea formării competenţelor inovaţionale la managerii din învăţământul preuniversitar 37-46

CZU: 373.01:005

Cojocaru Victoria
Asigurarea continuităţii studiilor universitare la nivelurile licenţă şi masterat: realităţi şi perspective 47-53

CZU: 378.2

Goraş-Postică Viorica
Formarea competenţei investigaţionale la studenţi din perspectiva interconexiunii intra- şi intercicluri în cadrul universitar 54-58

CZU: 378.2

Şevciuc Maia
Dimensiuni experimentale ale nivelului de pregătire, formare a cadrelor didactice pentru implicare în activităţile de recuperare a copiilor cu deficienţe mintale 59-67

CZU: 376.112.4

Ababii Oleg
Integrarea competenţelor – factor de asigurare a calităţii pregătirii profesionale a absolvenţilor universitari 68-79

CZU: 378.126

Vascan Teodora
Evaluarea formativă – deziderat în învăţământul universitar 80-89

CZU: 378.147.04

Bîrnaz Nina , Spînu Valeria
Asigurarea continuităţii şi interconexiunii dintre ciclurile învăţământului superior: demersuri şi acţiuni manageriale 90-96

CZU: 378.1

Ţurcanu Carolina
Interconexiunea şi continuitatea între ciclurile învăţământului superior – un posibil răspuns la cerinţele cadrului naţional al calificărilor 97-102

CZU: 378.14

Repida Tatiana , Paiu Mihai , Ţurcanu Carolina
Metoda învăţării în bază de problemă – element esenţial în formarea gândirii critice a viitorului specialist în domeniul sociouman 103-109

CZU: 378.02:3

Lisnic Angela , Proca Maria
Delimitări conceptuale ale tipurilor de consiliere 110-116

CZU: 37.048.2+37.015.3

Cotruța Aida
Dinamica genotip-fenotip în formarea personalităţii: factori, caracteristici, intervenţii 117-121

CZU: 159.923.3+37.015.3

Marinescu Mariana
Formarea culturii relaţiilor intergeneraţionale abordată în contextul psihologiei şi pedagogiei comunităţii 122-126

CZU: 316.47:[159.9+37.013]

Calaraş Carolina
Statutul şi rolul societăţii civile în realizarea educaţiei non-formale 127-129

CZU: 37.01

Blândul Valentin Cosmin
Dimensiunea de gen în problematica schimbărilor climatice 130-134

CZU: 37.033:305:504.05

Damian-Timoşenco Gabriela , Bodrug-Lungu Valentina
Identificarea determinanţilor psihosociali ai eşecului şcolar şi asigurarea adaptării elevilor la cerinţele şcolii 135-138

CZU: 37.015.3+159.922.7

Vicol Marta-Iuliana
Communicative-value approach to language acquisitionas the purpose of the development of moral education 139-148

CZU: 37.034:811'27

Novac Evghenia , Cazacu Tamara , Josan Diana
«Dance rhymes» as a pedagogical method for fostering body skills and knowledge of cultural tradition in early childhood dance education in Israel 149-154

CZU: 37.036:793(569.4)

Zihronie Sari-Katz
Sistemele software de instruire ca suport indispensabil în formarea şi dezvoltarea competenţelor profesionale (Preliminarii pentru un studiu calitativ elaborat) 155-161

CZU: 378.147:004

Cristei Maria
Праксиологические основы научной деятельности в среде высшего учебного заведения 162-165

CZU: 378.2

Ени Валентина
Интерференция подходов к применению информационных технологий в процессе преподавания-учения-оценивания 166-173

CZU: 378.147:004

Кандов Пинхас
Satisfacţia în muncă şi valorile profesionale la cadrele didactice din instituţiile de învăţământ preşcolare 174-178

CZU: 331.101.32:373.211.24

Potâng Angela
Mecanisme psihice cu impact de scindare a societăţii în contextul deportărilor 179-182

CZU: 94(478)+316.6+32.01

Bolea Zinaida
Factori şi particularităţi psihosociale ale adaptării copiilor cu cerinţe educaţionale speciale 183-190

CZU: 376.015.3

Toma Sergiu
Implicaţii ale dimensiunii de gen în manifestarea conflictului muncă-familie: sinteze teoretice 191-194

CZU: 305:316.356.2:331.101.3

Şaitan Viorica
Manifestarea persistenţei motivaţionale la persoanele seropozitive 195-199

CZU: 159.9:616.98:578.828(HIV)

Praviţchi Galina
Социально-психологическое консультирование 200-210

CZU: 316.6(470)

Арпентьева Мариям
Концептуальные подходы к проблеме личностных ресурсов 211-214

CZU: 159.923.2+316.613

Бурага Наталья , Platon Carolina
Психологические аспекты феномена интернет-зависимости и его влияние на характеристики личности в молодом возрасте 215-223

CZU: 316.61-053.6:004

Раку Жанна
Изучение представлений о любви у мужчин и женщин в зависимости от самоотношения личности в молодости 224-230

CZU: 159.922.1

Николау Анжела
Studierea informaticii în învăţământul preuniversitar prin prisma metodelor şi tehnicilor moderne de programare 231-241

CZU: 37.016.46:004

Chiriac Liubomir , Globa Angela