Metodologia utilizării tic în formarea competenței de comunicare în limba străină la adulți
Закрыть
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
526 15
Ultima descărcare din IBN:
2023-09-29 12:20
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
371.315.7:316.77 (1)
Воспитание. Обучение. Образование (13963)
Социология культуры. Культурный контекст социальной жизни (770)
SM ISO690:2012
SÎRGHI, Angela. Metodologia utilizării tic în formarea competenței de comunicare în limba străină la adulți. In: Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educației), 2020, nr. 5(135), pp. 84-90. ISSN 1857-2103. DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.3967108
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educației)
Numărul 5(135) / 2020 / ISSN 1857-2103 /ISSNe 2345-1025

Metodologia utilizării tic în formarea competenței de comunicare în limba străină la adulți

Methodology of usage of ict in developing adult’s communicative competence in a foreign language

DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.3967108
CZU: 371.315.7:316.77

Pag. 84-90

Sîrghi Angela
 
Universitatea de Stat din Moldova
 
Disponibil în IBN: 23 august 2020


Rezumat

Integrarea tehnologiilor informaționale și de comunicare în procesul de predare – învățare – evaluare a devenit o necesitate a zilelor noastre. Ultimii ani au adus o adevărată revoluție conceptuală în educațe, iar TIC au devenit un mediu pentru învățare. Adaptarea la cerințele societății bazate pe cunoaștere solicită regândirea procesului educațional, oferind formabilului posibilitatea de a explora, rezolva probleme prin intermediul propriilor activități de cercetare/investigare, de a relaționa cu ceilalți în diferite medii culturale și educaționale, de a-și exprima opinii și păreri argumentate. În cazul când TIC sunt orientate corespunzător, ele contribuie la o învățare activă, centrată pe formabil și la dezvoltarea creativității și a gândirii critice.

The integration of information and communication technologies in the teaching-learning-assessment process has become a necessity today. The last years have brought a real conceptual revolution in education and ICT has become an environment for learning. Adapting to the requirements of the knowledge-based society requires rethinking the educational process, giving the trainee the opportunity to explore, solve problems through their own research/ investigation activities, to relate to others in different cultural and educational environments, to express opinions and justified views. If ICTs are properly targeted, they contribute to active student focused learning and to the development of creativity and critical thinking

Cuvinte-cheie
TIC, competențe, comunicare, adulţi, învăţare dirijată, autonomă, mixtă, e-learning,

competence, communication, adults, face-to-face learning, autonomous learning, blended learning, e-learning