IBN
Закрыть
Calalb Mihai
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
ORCiD
Scopus Author ID

Articole în reviste din RM - 12. Publicaţii la conferinţe din RM - 33. Publicaţii peste hotare - 1.
Publicații indexate în SCOPUS - 1. Teze/Rezumate în culegeri - 6.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
 • 3. Articole în reviste din RM
 • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
 • 3.1.1.Articole în reviste de cat. A - 1
 • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 7
 • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 1
 • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 3
 • 4. Articole în reviste de peste hotare
 • 4.2.Articole în reviste din Scopus - 1
 • 5. Publicaţii la manifestări din RM
 • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 6
 • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 21
 • 5.4.Teze / rezumate în culegerile de la alte manifestări din RM - 6

2024 - 1

Strategii constructiviste de formare a competențelor de învățare pe tot parcursul vieții
Calalb Mihai , Dabija Viorel
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educației)
Nr. 9(169) / 2024 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 20 February, 2024. Descarcări-1. Vizualizări-29
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2023 - 8

An integrated approach to form lifelong learning competences within physics lessons
Calalb Mihai , Dabija Viorel
Education for Peace and Sustainable Development
Ediția 6-a. 2023. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-62-593-7.
Disponibil online 17 January, 2024. Descarcări-2. Vizualizări-63
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Conceptul ideilor știintifice mari și aplicarea lui la formarea competențelor de invățare pe tot parcursul vieții
Calalb Mihai , Dabija Viorel
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Science and education: new approaches and perspectives
Seria 25, Vol.3. 2023. Chişinău. ISBN 978-9975-46-787-2.
Disponibil online 29 October, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-69
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Constructivismul în predarea fizicii
Calalb Mihai , Zelenschi Irina
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 3(33) / 2023 / ISSN 1857-0623 / ISSNe 2587-3636
Disponibil online 2 November, 2023. Descarcări-4. Vizualizări-88
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Landmarks in constructivist teaching of physics
Calalb Mihai , Zelenschi Irina
Education for Peace and Sustainable Development
Ediția 6-a. 2023. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-62-593-7.
Disponibil online 17 January, 2024. Descarcări-1. Vizualizări-46
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modele de medii constructiviste de învățare a fizicii
Calalb Mihai , Zelenschi Irina
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Science and education: new approaches and perspectives
Seria 25, Vol.3. 2023. Chişinău. ISBN 978-9975-46-787-2.
Disponibil online 30 October, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-75
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The Constructivist Principle of Learning by Being in Physics Teaching
Calalb Mihai
Tiraspol State University
Athens Journal of Education
Vol. 10, / 2023 / ISSN 2241-7958
Disponibil online 28 February, 2023. Descarcări-40. Vizualizări-370
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Using mozabook in the creation of interactive lessons
Bostan Carmen-Gabriela1 , Calalb Mihai2
1 Institute of Educational Sciences, Bucuresti,
2 "Ion Creangă" State Pedagogical University from Chisinau
Science and education: new approaches and perspectives
Seria 25, Vol.3. 2023. Chişinău. ISBN 978-9975-46-787-2.
Disponibil online 30 October, 2023. Descarcări-10. Vizualizări-110
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Using open educational resources in physics
Bostan Carmen-Gabriela , Calalb Mihai
"Ion Creangă" State Pedagogical University from Chisinau
Science and education: new approaches and perspectives
Seria 25, Vol.3. 2023. Chişinău. ISBN 978-9975-46-787-2.
Disponibil online 30 October, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-57
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 5

Învățarea opticii geometrice prin metoda cercetării
Calalb Mihai , Baltag Nicolae
Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor DidacticeDidactica științelor exacte
Vol. 1. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-76-382-0..
Disponibil online 29 April, 2022. Descarcări-8. Vizualizări-390
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Abordări constructiviste la lecția de fizică
Calalb Mihai , Zelenschi Irina
Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor DidacticeDidactica științelor exacte
Vol. 1. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-76-382-0..
Disponibil online 29 April, 2022. Descarcări-11. Vizualizări-398
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Assessment of lifelong learning skills formed in the 6th grade physics course
Calalb Mihai , Dabija Viorel
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Abordări inter/transdisciplinare în predarea ştiinţelor reale, (concept STEAM).
Ediția a 2-a. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-76-411-7.
Disponibil online 24 November, 2022. Descarcări-9. Vizualizări-243
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Constructivist methods of teaching interactions in grade VII. Comparative analysis
Calalb Mihai , Zelenschi Irina
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Abordări inter/transdisciplinare în predarea ştiinţelor reale, (concept STEAM).
Ediția a 2-a. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-76-411-7.
Disponibil online 24 November, 2022. Descarcări-15. Vizualizări-254
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Formarea competențelor cheie în cadrul predării capitolului interacțiuni prin câmpuri
Calalb Mihai , Dabija Viorel
Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor DidacticeDidactica științelor exacte
Vol. 1. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-76-382-0..
Disponibil online 29 April, 2022. Descarcări-21. Vizualizări-389
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 4

Învățarea opticii geometrice prin metoda cercetării științifice
Calalb Mihai , Baltag Nicolae
Universitatea de Stat din Tiraspol
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective Științe Exacte și ale Naturii și Didactica Științelor Exacte și ale Naturii
Vol. 1. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975- 76-360-8.
Disponibil online 30 November, 2021. Descarcări-8. Vizualizări-414
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Repere în aplicarea principiilor didacticii constructiviste la lecția de fizică în gimnaziu
Calalb Mihai
Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor DidacticeDidactica științelor exacte
Vol. 5. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-324-0.
Disponibil online 12 March, 2021. Descarcări-16. Vizualizări-320
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studierea pendulului gravitațional în cadrul lucrărilor de laborator digitalizate și virtuale
Vlas Mihail , Calalb Mihai
Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor DidacticeDidactica științelor exacte
Vol. 5. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-324-0.
Disponibil online 12 March, 2021. Descarcări-9. Vizualizări-430
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studierea transformatorului în cadrul lucrărilor virtuale de laborator
Vlas Olesea , Calalb Mihai
Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor DidacticeDidactica științelor exacte
Vol. 5. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-324-0.
Disponibil online 12 March, 2021. Descarcări-19. Vizualizări-481
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 4

Aplicarea legilor conservării la rezolvarea problemelor dinamicii corpurilor cu legături
Cernei Mihai , Calalb Mihai
Universitatea de Stat din Tiraspol
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1(19) / 2020 / ISSN 1857-0623 / ISSNe 2587-3636
Disponibil online 7 April, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-634
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Learning by being or assumption of cognitive goals
Calalb Mihai
Tiraspol State University
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educației)
Nr. 5(135) / 2020 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 22 August, 2020. Descarcări-12. Vizualizări-471
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Structurarea proiectelor didactice conform conceptului învățării științelor prin metoda investigației
Calalb Mihai
Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor DidacticeDidactica ştiințelor exacte
Vol. 1. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-305-9..
Disponibil online 28 February, 2020. Descarcări-40. Vizualizări-748
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Undele gravitaționale
Baltag Nicolae , Calalb Mihai
Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele conferinţei ştiinţifice a studenţilor
Ediția 69. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-76-309-7.
Disponibil online 13 November, 2020. Descarcări-19. Vizualizări-479
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 4

Cele mai eficiente zece strategii didactice
Calalb Mihai
Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Didactica științelor exacte
Vol. 1. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-271-7.
Disponibil online 6 January, 2020. Descarcări-18. Vizualizări-456
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fuzionarea fluxurilor de date eterogene transmise de senzorii vehiculelor aeriene fără pilot
Calalb Mihai1 , Cerbu Olga2 , Căpăţână Gheorghe2 , Zubac Ion1
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Universitatea din Tiraspol „T.G. Şevcenko”
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe ale naturii și exacte
SNE. 2019. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-149-46-4.
Disponibil online 29 November, 2019. Descarcări-7. Vizualizări-594
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Utilizarea vehiculelor aeriene fără pilot în scopuri antitero
Calalb Mihai , Zubac Ion
Universitatea de Stat din Tiraspol
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective
Vol. 1. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-284-7.
Disponibil online 2 January, 2020. Descarcări-12. Vizualizări-868
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Visible teaching and Inquiry-Based Learning
Calalb Mihai
Tiraspol State University
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective
Vol. 1. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-284-7.
Disponibil online 3 January, 2020. Descarcări-21. Vizualizări-690
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 4

Abordarea STEM și transdisciplinaritatea la lecțiile de Fizică
Calalb Mihai , Vlas Mihail , Gluhovschi Olesea
Universitatea de Stat din Tiraspol
Probleme actuale ale didacticii ştiinţelor reale consacrată aniversării a 80-a a profesorului universitar Ilie Lupu
Ediția a II-a Vol.2. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-239-7.
Disponibil online 10 February, 2020. Descarcări-7. Vizualizări-689
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Abordarea STEM. Legătura fizicii cu alte științe
Calalb Mihai , Vlas Mihail , Gluhovschi Olesea
Universitatea de Stat din Tiraspol
Probleme actuale ale didacticii ştiinţelor reale consacrată aniversării a 80-a a profesorului universitar Ilie Lupu
Ediția a II-a Vol.2. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-239-7.
Disponibil online 10 February, 2020. Descarcări-10. Vizualizări-566
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Digitalizarea învățării și formarea deprinderilor de învățare pe parcursul vieții
Calalb Mihai
Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Științe exacte
Vol. 1. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-229-8.
Disponibil online 13 February, 2020. Descarcări-9. Vizualizări-550
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Medii digitalizate de învățare active
Calalb Mihai
Universitatea de Stat din Tiraspol
Probleme actuale ale didacticii ştiinţelor reale consacrată aniversării a 80-a a profesorului universitar Ilie Lupu
Ediția a II-a Vol.2. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-239-7.
Disponibil online 10 February, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-452
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 4

Învațarea prin metoda investigației în medii digitalizate
Calalb Mihai
Universitatea de Stat din Tiraspol
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 2(11) / 2017 / ISSN 1857-0623 / ISSNe 2587-3636
Disponibil online 19 January, 2018. Descarcări-16. Vizualizări-844
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
HTSC in Modern Anisotropic Compounds
Palistrant Maria1 , Calalb Mihai2 , Ursu Vitalie1
1 Institute of Applied Physics, Academy of Sciences of Moldova,
2 Tiraspol State University
Microelectronics and Computer Science
Ediția 9. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4264-8-0.
Disponibil online 2 November, 2017. Descarcări-6. Vizualizări-626
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pedagogia învăţării prin investigaţie şi impactul ei asupra deprinderilor de cercetare ştiinţifică şi învăţare pe tot parcursul vieţii
Calalb Mihai
Universitatea de Stat din Tiraspol
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educației)
Nr. 5(105) / 2017 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 22 May, 2017. Descarcări-267. Vizualizări-1789
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The Benefits of Inquiry-Based Science and Math Education as a Constructivist Pedagogy
Calalb Mihai
Tiraspol State University
Microelectronics and Computer Science
Ediția 9. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4264-8-0.
Disponibil online 2 November, 2017. Descarcări-8. Vizualizări-511
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 2

About the possibility of appearance of High-Tc superconductivity on the base of interband electron-electron interaction mechanism in multiband doped systems
Palistrant Maria1 , Calalb Mihai2
1 Institute of Applied Physics, Academy of Sciences of Moldova,
2 Tiraspol State University
Materials Science and Condensed Matter Physics
Editia 8. 2016. Chişinău. ISBN 978-9975-9787-1-2.
Disponibil online 19 July, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-512
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Utilizarea eficientă a softurilor educaționale și a laboratorului virtual în procesul educațional la fizică, treapta liceală
Bulhac Ludmila1 , Calalb Mihai2
1 Liceul Teoretic „Liviu Deleanu”, Chişinău,
2 Universitatea de Stat din Tiraspol
Fizica şi tehnologiile moderne
Ediția a 22-a. 2016. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 16 May, 2022. Descarcări-10. Vizualizări-245
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 1

Despre posibilitatea cuantificării pregătirii profesionale a cadrelor didactice
Calalb Mihai
Universitatea de Stat din Tiraspol
Telecommunications, Electronics and Informatics
Ed. 5. 2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-377-6.
Disponibil online 24 May, 2018. Descarcări-5. Vizualizări-517
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 7

Anomalies in the temperature dependence of coefficients in layered structures with introduced impurities
Palistrant Maria1 , Ursu Vitalie1 , Calalb Mihai2
1 Institute of Applied Physics, Academy of Sciences of Moldova,
2 Tiraspol State University
Moldavian Journal of the Physical Sciences
Nr. 3-4(13) / 2014 / ISSN 1810-648X / ISSNe 2537-6365
Disponibil online 12 October, 2015. Descarcări-4. Vizualizări-729
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea – pârghie de creștere a performanței în cercetare – dezvoltare
Calalb Mihai1 , Şuşu-Ţurcan Aurelia2
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 Universitatea de Studii Europene din Moldova
Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Studii Europene din Moldova
Nr. IV(2) / 2014 / ISSN 2435-1114
Disponibil online 22 January, 2016. Descarcări-4. Vizualizări-802
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influence of the magnetic field and impurity on the commensurate–incommensurate phase transition in a quasi-two-dimensional magnetic system
Moskalenko Sveatoslav , Palistrant Maria1 , Ursu Vitalie1 , Calalb Mihai2
1 Institute of Applied Physics, Academy of Sciences of Moldova,
2 Tiraspol State University
Moldavian Journal of the Physical Sciences
Nr. 3-4(13) / 2014 / ISSN 1810-648X / ISSNe 2537-6365
Disponibil online 12 October, 2015. Descarcări-3. Vizualizări-709
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Necessity to build a complex Model of Evaluation in Science and Technology in the context of Moldova's European integration
Şuşu-Ţurcan Aurelia , Calalb Mihai
University of European Studies of Moldova
Vector European
Nr. 1 / 2014 / ISSN 2345-1106 / ISSNe 2587-358X
Disponibil online 16 February, 2016. Descarcări-4. Vizualizări-818
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reflecții asupra pedagogiei bazate pe cercetare
Calalb Mihai , Calalb Liliana
Universitatea de Stat din Tiraspol
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1(4) / 2014 / ISSN 1857-0623 / ISSNe 2587-3636
Disponibil online 13 March, 2017. Descarcări-9. Vizualizări-645
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Temperature dependency of kinetic coefficients in layered superconducting compounds
Palistrant Maria1 , Ursu Vitalie2 , Calalb Mihai3
1 Institute of Applied Physics, Academy of Sciences of Moldova,
2 "Alecu Russo" State University of Balti,
3 Tiraspol State University
Materials Science and Condensed Matter Physics
Editia 7. 2014. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 25 February, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-590
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The correlation between the magnetism and spin density wave in iron based HTSC compounds
Palistrant Maria1 , Ursu Vitalie2 , Calalb Mihai3
1 Institute of Applied Physics, Academy of Sciences of Moldova,
2 "Alecu Russo" State University of Balti,
3 Tiraspol State University
Materials Science and Condensed Matter Physics
Editia 7. 2014. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 25 February, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-630
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 2

Electric resistivity and thermoelectric coefficient in layered structures with an anisotropic energy spectrum
Palistrant Maria1 , Ursu Vitalie1 , Calalb Mihai2
1 Institute of Applied Physics, Academy of Sciences of Moldova,
2 Tiraspol State University
Moldavian Journal of the Physical Sciences
Nr. 4(11) / 2012 / ISSN 1810-648X / ISSNe 2537-6365
Disponibil online 9 December, 2013. Descarcări-9. Vizualizări-835
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The influence of non magnetic impurity on collective phenomena in two band high-TC superconductors
Calalb Mihai
Tiraspol State University
Materials Science and Condensed Matter Physics
Editia 6. 2012. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-66-290-1.
Disponibil online 5 March, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-547
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 46 of 46