IBN
Закрыть

71Publicaţii

1293Descărcări

51541Vizualizări

Anţibor Ludmila
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Google Scholar ID
ORCiD

Articole în reviste din RM - 36. Publicaţii la conferinţe din RM - 29.
Teze/Rezumate în culegeri - 6.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 12
  • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 19
  • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 5
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 1
  • 5.2.Teze / rezumate în culegerile manifestărilor din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 2
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 28
  • 5.4.Teze / rezumate în culegerile de la alte manifestări din RM - 4

2024 - 1

Влияние ипповенции на психоэмоциональный статус и устойчивость женщин в период кризиса
Анцибор Людмила , Носова Татьяна
Молдавский Государственный Университет
Perspectivele de rezilienţă a familiei în contextul multiplelor crize
Ediţia 10. 2024. Chişinău. ISBN 978-9975-3651-5-4.
Disponibil online 8 May, 2024. Descarcări-2. Vizualizări-76
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2023 - 11

Machiavellian intelligince as a psychological and cultural phenomenon
Gutorov Vladimir , Anţibor Ludmila
Education for Peace and Sustainable Development
Ediția 6-a. 2023. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-62-593-7.
Disponibil online 17 January, 2024. Descarcări-2. Vizualizări-177
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Machiavellianism and “machiavellian person” as an object of study of contemporary psychology
Anţibor Ludmila , Gutorov Vladimir
Moldova State University
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe sociale
SS. 2023. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-62-687-3.
Disponibil online 5 April, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-131
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RECENZIE la monografia „Problematica narcisică și relația cu Celălalt în traumatismulasociat fenomenului deportărilor din RSS Moldovenească” elaborată de Zinaida BOLEA, doctor în psihologie, conferențiar universitar, Universitatea de Stat din Moldova
Anţibor Ludmila
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educației)
Nr. 5(165) / 2023 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 19 July, 2023. Descarcări-28. Vizualizări-225
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Введение в концепцию толерантности к неопределенности
Бурка И.1 , Анцибор Людмила2
1 Теоретический лицей ”Дачия”,
2 Молдавский Государственный Университет
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe sociale
SS. 2023. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-62-687-3.
Disponibil online 5 April, 2024. Descarcări-1. Vizualizări-162
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Взаимосвязь между автономностью в отцовском стиле воспитании и формирование нарциссических проявлений в характере у девушек
Карабецкий И. , Анцибор Людмила
Evoluția sistemului național al învățământului special și incluziv ca proces unitar teoretico-praxiologic în câmpul educațional european :50 de ani de activitate a Catedrei Psihopedagogie și Psihopedagogie specială
2023. Chişinău. ISBN 978-9975-46-732-2..
Disponibil online 27 April, 2023. Descarcări-8. Vizualizări-215
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Жертвенная позиция личности: взаимосвязь с доменами ранних дезадаптивных схем у взрослых
Анцибор Людмила , Коврова Анастасия
Молдавский Государственный Университет
Psihologie, revista ştiinţifico-practică
Nr. 2(43) / 2023 / ISSN 1857-2502 / ISSNe 2537-6276
Disponibil online 20 December, 2023. Descarcări-5. Vizualizări-157
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ипповенция в управлении симптомами посттравматического стрессового расстройства: наблюдения и общие выводы
Анцибор Людмила , Носова Татьяна
Молдавский Государственный Университет
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe sociale
SS. 2023. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-62-687-3.
Disponibil online 5 April, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-113
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Методы формирования и развития эмоционально-коммуникативных навыков взаимодействия у детей младшего школьного возраста
Телюкова Инна , Анцибор Людмила
Молдавский Государственный Университет
EU: Building links to Eastern Partnership Countries
Ediția 1. 2023. Chişinău. ISBN 978-9975-175-46-3.
Disponibil online 5 January, 2024. Descarcări-3. Vizualizări-129
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Рефлексия у подростков с отклоняющимся поведением
Анцибор Людмила , Serafimciuc Pavel
Молдавский Государственный Университет
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe sociale
SS. 2023. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-62-687-3.
Disponibil online 5 April, 2024. Descarcări-1. Vizualizări-141
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Теоретические аспекты диагностики аутистического расстройства у детей и его типология
Анцибор Людмила , Гуркова Мария
Молдавский Государственный Университет
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educației)
Nr. 5(165) / 2023 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 20 July, 2023. Descarcări-5. Vizualizări-224
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Тревожное расстройство у детей с аутитстическим расстройством и его влияние на навыки выполнения деятельности данной категории детей
Анцибор Людмила , Гуркова Мария
Молдавский Государственный Университет
Asistența psihologică la etapa contemporană: realități și perspective
2023. Bălți, Republica Moldova. ISBN (pdf) 978-9975-50-314-3.
Disponibil online 25 January, 2024. Descarcări-1. Vizualizări-195
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 10

The influence of motor and communication skills on tranfer activity techniques of students with autism and autistic spectrum disorder
Anţibor Ludmila1 , Gurcova Maria12
1 Moldova State University,
2 Scoala auxiliara nr.6 din Chisinau
Current Affairs and Perspectives in Psychological Research. International conference of applied psychology
Ediția 2. 2022. Chișinău, Republic of Moldova. .
Disponibil online 10 January, 2023. Descarcări-13. Vizualizări-325
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The influence of motor and communication skills on tranfer activity techniques of students with autism and autistic spectrum disorder.
Anţibor Ludmila , Gurcova Maria
Current Affairs and Perspectives in Psychological Research. International conference of applied psychology
Ediția 2. 2022. Chișinău, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-159-97-5.
Disponibil online 6 January, 2023. Descarcări-4. Vizualizări-246
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Влияние стиля воспитания на офомирование оазличных свойст личности
Бурка И.1 , Анцибор Людмила2
1 Теоретический лицей ”Дачия”,
2 Кишиневский Государственный Педагогический Университет им. Иона Крянгэ
Asistența psihologică la etapa contemporană: realități și perspective
2022. Bălți, Republica Moldova. ISBN (pdf) 978-9975-50-295-5(PDF).
Disponibil online 21 December, 2022. Descarcări-4. Vizualizări-333
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Влияние фейковых новостей на общественное и личностное здоровье
Носова Татьяна , Анцибор Людмила
Молдавский Государственный Университет
European integration through the strengthening of education, research, innovations in Eastern Partnership Countries
Ediția 2, Partea 1. 2022. Chişinău. ISBN (pdf) 978-9975-165-23-5.
Disponibil online 25 April, 2023. Descarcări-7. Vizualizări-279
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ипповенция и другие типы анималотерапии как средство снижения уровня стресса
Анцибор Людмила , Носова Татьяна
Молдавский Государственный Университет
Current Affairs and Perspectives in Psychological Research. International conference of applied psychology
Ediția 2. 2022. Chișinău, Republic of Moldova. .
Disponibil online 11 January, 2023. Descarcări-4. Vizualizări-316
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ипповенция и другие типы анималотерапии как средство снижения уровня стресса.
Анцибор Людмила , Носова Татьяна
Current Affairs and Perspectives in Psychological Research. International conference of applied psychology
Ediția 2. 2022. Chișinău, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-159-97-5.
Disponibil online 9 January, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-251
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Психологические, социальные и экономические особенности восприятия неравенства доходов (теоретический анализ исследований)
Анцибор Людмила , Донченко Игорь
Молдавский Государственный Университет
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educației)
Nr. 9(159) / 2022 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 13 December, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-306
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ранние дезадаптивные схемы и чувство безопасности у взрослых
Коврова Анастасия , Анцибор Людмила
Current Affairs and Perspectives in Psychological Research. International conference of applied psychology
Ediția 2. 2022. Chișinău, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-159-97-5.
Disponibil online 9 January, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-236
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ранние дезадаптивные схемы и чувство безопасности у взрослых
Коврова Анастасия , Анцибор Людмила
Молдавский Государственный Университет
Current Affairs and Perspectives in Psychological Research. International conference of applied psychology
Ediția 2. 2022. Chișinău, Republic of Moldova. .
Disponibil online 11 January, 2023. Descarcări-9. Vizualizări-328
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Технологические приемы работы с учениками при аутистических нарушениях
Анцибор Людмила , Гуркова Мария
Молдавский Государственный Университет
Integrare prin cercetare și inovare.Științe ale educației
SE. 2022. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-152-48-8.
Disponibil online 20 February, 2023. Descarcări-5. Vizualizări-309
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 7

Machiavelismul ca obiect de studiu al psihologiei contemporane
Anţibor Ludmila
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare și inovare.Științe sociale
SS. 2021. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978- 9975-152-48-8.
Disponibil online 11 January, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-332
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Științe Sociale și ale Educației, USM Некоторые аспекты психологической работы с жизнестойкостью и социально-психологической идентичностью у лиц с проблемами восприятия доходов
Анцибор Людмила , Донченко Игорь
Молдавский Государственный Университет
Psihologia aplicativă din perspectiva abordărilor societale contemporane
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-159-01-2.
Disponibil online 23 July, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-144
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Выполнение деятельности детьми с аутизмом
Анцибор Людмила , Гуркова Мария
Молдавский Государственный Университет
Psihologia aplicativă din perspectiva abordărilor societale contemporane
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-159-01-2.
Disponibil online 23 July, 2023. Descarcări-3. Vizualizări-181
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Иппотерапия и ипповенция в реабилитации пациентов с постравматическим стрессовым расстройством. Терминология и основные положения
Анцибор Людмила , Носова Татьяна
Молдавский Государственный Университет
Psihologia aplicativă din perspectiva abordărilor societale contemporane
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-159-01-2.
Disponibil online 24 July, 2023. Descarcări-5. Vizualizări-227
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Понятие „конфликтная компетентность” и ее составляющие
Анцибор Людмила , Serafimciuc Pavel
Молдавский Государственный Университет
Psihologia aplicativă din perspectiva abordărilor societale contemporane
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-159-01-2.
Disponibil online 23 July, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-176
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Психологическая модель восприятия доходов
Анцибор Людмила1 , Донченко Игорь2
1 Молдавский Государственный Университет,
2 Centrul Tehnico-criminalistic și Expertize Judiciare al IGP al MAI
Cercetarea în ştiinţe ale educaţiei şi în psihologie: provocări, perspective”, conferinţă ştiinţifică naţională
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-56-934-7.
Disponibil online 10 February, 2022. Descarcări-14. Vizualizări-347
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Современные интерпретации понятия «Макиавеллист» в психологии
Анцибор Людмила
Молдавский Государственный Университет
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educației)
Nr. 9(149) / 2021 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 25 December, 2021. Descarcări-15. Vizualizări-479
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 3

Личностные особенности различных типов проявления жертвенности
Коврова Анастасия , Анцибор Людмила
Молдавский Государственный Университет
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educației)
Nr. 5(135) / 2020 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 23 August, 2020. Descarcări-12. Vizualizări-680
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Мультидисциплинарный подход в обучении функциональному праксису (навыку) детей с аутизмом в школе
Анцибор Людмила1 , Гуркова Мария2
1 Молдавский Государственный Университет,
2 Scoala auxiliara nr.6 din Chisinau
Asistența complexă a copiilor cu cerințe educaționale speciale în mediul educațional incluziv
2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-46-480-2.
Disponibil online 13 January, 2021. Descarcări-12. Vizualizări-537
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Особенности развития эмоционального интеллекта учащихся первого класса
Телюкова Инна , Анцибор Людмила
Молдавский Государственный Университет
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educației)
Nr. 9(139) / 2020 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 9 December, 2020. Descarcări-7. Vizualizări-486
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 5

Идентичность и восприятие неравенства доходов  пользователями Интернета
Анцибор Людмила , Донченко Игорь
Молдавский Государственный Университет
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educației)
Nr. 5(115) / 2018 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 17 October, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-689
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Особенности жизнестойкости, эмоционального интеллекта и поисковой активности как факторов совладающего поведения
Донченко Игорь , Анцибор Людмила
Молдавский Государственный Университет
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educației)
Nr. 9(119) / 2018 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 27 November, 2018. Descarcări-11. Vizualizări-670
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Особенности жизнестойкости, эмоционального интеллекта и поисковой активности как факторов совладающего поведения
Донченко Игорь , Анцибор Людмила
Молдавский Государственный Университет
Current Affairs and Perspectives in Psychological ResearchInternational conference of applied psychology
2018. Chișinău, Republic of Moldova. .
Disponibil online 4 June, 2019. Descarcări-8. Vizualizări-699
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Проблема исследования личности «жертвы» в психологии
Коврова Анастасия , Анцибор Людмила
Молдавский Государственный Университет
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educației)
Nr. 9(119) / 2018 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 27 November, 2018. Descarcări-12. Vizualizări-708
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Проблема исследования личности «жертвы» в психологии
Коврова Анастасия , Анцибор Людмила
Молдавский Государственный Университет
Current Affairs and Perspectives in Psychological ResearchInternational conference of applied psychology
2018. Chișinău, Republic of Moldova. .
Disponibil online 4 June, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-724
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 1

Факторы противостояния формировнию манипулятивных установок личности
Анцибор Людмила , Постолатий Екатерина
Молдавский Государственный Университет
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe sociale
R, SS. 2017. Chisinau, Republica Moldova. .
Disponibil online 12 May, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-314
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 2

Влияние воззрений никколо мaкиавелли о природе человека на теорию и методологию изучения личности в психологии
Анцибор Людмила
Молдавский Государственный Университет
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educației)
Nr. 9(99) / 2016 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 26 March, 2017. Descarcări-5. Vizualizări-883
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Учение Макиавелли: объект и предмет современного психологического знания
Anţibor Ludmila
Moldova State University
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe socioumanistice
Vol.2, R, SSU. 2016. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-71-818-9.
Disponibil online 22 April, 2019. Descarcări-19. Vizualizări-1117
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 3

Machiavelli versus machiavelism: psihologie, etică, politică
Anţibor Ludmila
Universitatea de Stat din Moldova
Enciclopedica. Revista de istorie a ştiinţei şi studii enciclopedice
Nr. 1(8) / 2015 / ISSN 1857-365X
Disponibil online 2 February, 2020. Descarcări-81. Vizualizări-1268
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Relaţiile interpersonale ca dimensiune psihologică a calităţii vieţiI
Anţibor Ludmila
Universitatea de Stat din Moldova
Psihologie, revista ştiinţifico-practică
Nr. 1-2 / 2015 / ISSN 1857-2502 / ISSNe 2537-6276
Disponibil online 14 August, 2015. Descarcări-39. Vizualizări-1771
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Основные принципы операциональной аналогии в исследовании феномена макиавеллизма в психологии
Анцибор Людмила
Молдавский Государственный Университет
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educației)
Nr. 5(85) / 2015 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 5 August, 2015. Descarcări-23. Vizualizări-1201
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 6

Исследование направленности личности, склонной к манипуляции
Анцибор Людмила
Молдавский Государственный Университет
Psihologie, revista ştiinţifico-practică
Nr. 3-4 / 2014 / ISSN 1857-2502 / ISSNe 2537-6276
Disponibil online 18 August, 2015. Descarcări-21. Vizualizări-2403
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Макиавелли против Макиавеллизма: психология, этика, политика
Анцибор Людмила
Молдавский Государственный Университет
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educației)
Nr. 5(75) / 2014 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 27 August, 2015. Descarcări-9. Vizualizări-1450
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Макиавеллизм: мораль как «поведенческий код»
Букун Николаe1 , Анцибор Людмила2
1 Институт Педагогических Наук,
2 Кишиневский Государственный Педагогический Университет им. Иона Крянгэ
Eficientizarea învăţământului – vector al politicilor educaţionale moderne conferinţă ştiinţifică internaţională
Partea 2-a. . 2014. Chişinău. ISBN 978-9975-48-068-0.
Disponibil online 27 February, 2020. Descarcări-20. Vizualizări-648
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Особенности механизмов защиты лиц с различными формами реагирования на ситуации социального взаимодействия
Анцибор Людмила , Постолатий Екатерина
Молдавский Государственный Университет
Integrare prin cercetare şi inovare.Ştiinţe sociale
Vol.1, R, SS. 2014. Chisinau, Republica Moldova. .
Disponibil online 2 April, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-771
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Особенности направленности личности, склонной к манипуляции
Букун Николаe , Анцибор Людмила
Институт Педагогических Наук
Univers Pedagogic
Nr. 4 / 2014 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 15 May, 2015. Descarcări-20. Vizualizări-1063
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Склонность к манипулированию как антисоциальное проявление личности в подростковом возрасте
Анцибор Людмила
Молдавский Государственный Университет
Integrare prin cercetare şi inovare.Ştiinţe sociale
Vol.1, R, SS. 2014. Chisinau, Republica Moldova. .
Disponibil online 2 April, 2020. Descarcări-7. Vizualizări-749
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 7

Calitatea vieţii şi integrarea socială a personalităţii
Anţibor Ludmila
Universitatea de Stat din Moldova
Psihologie, revista ştiinţifico-practică
Nr. 2 / 2013 / ISSN 1857-2502 / ISSNe 2537-6276
Disponibil online 10 December, 2013. Descarcări-33. Vizualizări-1668
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 50 of 71