IBN
Закрыть

41Publicaţii

3952Descărcări

26665Vizualizări

Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei5Educația privind drepturile copilului: experiențe și perspective în învățământul preșcolar și primar4Provocări şi oportunităţi în educaţie2Inovaţia: factor al dezvoltării social-economice2Calitate în educație - imperativ al societății contemporane2Abordări psiho-pedagogice, lingvistico-literare, istorice și didactice în științele educației2Școala modernă:1Eficientizarea învăţământului – vector al politicilor educaţionale moderne 1Inovații prin intermediul TIC în învățămăntul universitar și preuniversitar din Republica Moldova1Institutul de Ştiințe ale Educației: ascensiune, performanțe, personalități1Cercetarea în ştiinţe ale educaţiei şi în psihologie: provocări, perspective”, conferinţă ştiinţifică naţională1Perspectivele și Problemele Integrării în Spațiul European al Cercetării și Educației1Managementul educaţional: realizări şi perspective de dezvoltare1Evoluția sistemului național al învățământului special și incluziv ca proces unitar teoretico-praxiologic în câmpul educațional european :1Perspectivele şi problemele integrării în Spaţiul European al Învățământului superior1Educația și învățământul extrașcolar în Republica Moldova: statu quo și perspective1International Congress1Asistența psihologică la etapa contemporană: realități și perspective1Învățarea școlară în contextul provocărilor societale1Concepția rezultantei: importanța teoretică și practică1
Vrabie Silvia
Cuvinte-cheie (174): autism (7), personality (5), family (4)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
ORCiD
Google Scholar ID

Articole în reviste din RM - 10. Publicaţii la conferinţe din RM - 31.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 3
  • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 1
  • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 6
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 2
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 29

2024 - 2

Aspecte metodologice privind cercetarea parteneriatului educaţional grădiniță – familie în contextul educaţiei actuale
Vrabie Silvia
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
Concepția rezultantei: importanța teoretică și practică
Ediţia 1. 2024. Chişinău. ISBN 978-9975-46-884-8.
Disponibil online 2 May, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-46
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Strategii didactice de individualizare a procesului educațional în contextul educației incluzive
Vrabie Silvia
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
Abordări psiho-pedagogice, lingvistico-literare, istorice și didactice în științele educației
Ediţia 4. 2024. Cahul. ISBN 978-9975-88-120-3.
Disponibil online 3 May, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-34
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2023 - 6

Aspecte psiho-sociale actuale ale căsătoriei şi alegerii partenerului de cuplu
Vrabie Silvia
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
Abordări psiho-pedagogice, lingvistico-literare, istorice și didactice în științele educației
2023. Cahul. ISBN 978-9975-88-102-9.
Disponibil online 17 April, 2023. Descarcări-53. Vizualizări-414
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea validării privind optimizarea relațiilor social-psihologice în triada,,copil cu TSA – familie–școală”
Vrabie Silvia
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
Învățarea școlară în contextul provocărilor societale
2023. Chişinău. ISBN 978-9975-46-859-6.
Disponibil online 13 February, 2024. Descarcări-3. Vizualizări-178
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Parteneriatul educațional familie-grădiniță în contextul educaţiei actuale
Vrabie Silvia
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
International Congress„Research – Innovation – Innovative Entrepreneurship“
2023. Chişinău. ISBN 978-9975-46-831-2.
Disponibil online 13 December, 2023. Descarcări-3. Vizualizări-140
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influența mediului familial asupra activității extrașcolare a elevului de vârstă școlară mică
Vrabie Silvia
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
Educația și învățământul extrașcolar în Republica Moldova: statu quo și perspective
2023. Chişinău. .
Disponibil online 14 July, 2023. Descarcări-23. Vizualizări-217
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modalităților de eficientizare a comunicării didactice în Învățământul primar
Vrabie Silvia
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
Evoluția sistemului național al învățământului special și incluziv ca proces unitar teoretico-praxiologic în câmpul educațional european :50 de ani de activitate a Catedrei Psihopedagogie și Psihopedagogie specială
2023. Chişinău. ISBN 978-9975-46-732-2..
Disponibil online 27 April, 2023. Descarcări-29. Vizualizări-349
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul coaching-ului în activitatea profesională a educatorului
Vrabie Silvia
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
Asistența psihologică la etapa contemporană: realități și perspective
2023. Bălți, Republica Moldova. ISBN (pdf) 978-9975-50-314-3.
Disponibil online 25 January, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-122
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 6

Cauze ale dificultăților de învățare specifice în învățămвntul primar
Vrabie Silvia
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
Managementul educaţional: realizări şi perspective de dezvoltare
Ediția 4-a. 2022. Bălți. ISBN 978-9975-161-32-9.
Disponibil online 15 March, 2023. Descarcări-21. Vizualizări-293
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Formarea competenței de autocunoaștere la elevii din clasele primare în cadrul disciplinei dezvoltarea personală
Vrabie Silvia , Artimenco Miroslava
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
Educația privind drepturile copilului: experiențe și perspective în învățământul preșcolar și primar
2022. Chişinău. ISBN 978-9975-46-617-2.
Disponibil online 21 October, 2022. Descarcări-54. Vizualizări-420
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Implicarea școlii și familiei în incluziunea școlară a copiilor cu tulburări de spectru autist (TSA)
Vrabie Silvia
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
Educația privind drepturile copilului: experiențe și perspective în învățământul preșcolar și primar
2022. Chişinău. ISBN 978-9975-46-617-2.
Disponibil online 26 October, 2022. Descarcări-51. Vizualizări-354
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Metode de cunoaștere a personalității școlarilor din clasele primare
Vrabie Silvia , Zgherea Daniela
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
Educația privind drepturile copilului: experiențe și perspective în învățământul preșcolar și primar
2022. Chişinău. ISBN 978-9975-46-617-2.
Disponibil online 21 October, 2022. Descarcări-33. Vizualizări-395
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Relaţiile părinte-copil în familia monoparentală
Vrabie Silvia , Chelban Aliona
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
Educația privind drepturile copilului: experiențe și perspective în învățământul preșcolar și primar
2022. Chişinău. ISBN 978-9975-46-617-2.
Disponibil online 21 October, 2022. Descarcări-40. Vizualizări-489
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Toleranța la elevii claselor primare
Vrabie Silvia
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
Perspectivele și Problemele Integrării în Spațiul European al Cercetării și Educației
Vol.9, Partea 2. 2022. Cahul, Republica Moldova. ISSN 2587-3563.
Disponibil online 31 October, 2022. Descarcări-7. Vizualizări-337
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 5

Anxietatea şcolară a copiilor din familia monoparentală
Vrabie Silvia , Chelban Aliona
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
Institutul de Ştiințe ale Educației: ascensiune, performanțe, personalități
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-56-952-1.
Disponibil online 8 February, 2022. Descarcări-158. Vizualizări-821
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Calitatea formării cadrelor didactice în spiritul educaţiei inclusive
Vrabie Silvia
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.8, Partea 2. 2021. Cahul. ISBN 2587-3563.
Disponibil online 15 December, 2021. Descarcări-43. Vizualizări-632
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impactul activităţilor extrașcolare asupra dezvoltării personalităţii elevilor din clasele primare
Vrabie Silvia
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
Univers Pedagogic
Nr. 4(72) / 2021 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 31 January, 2022. Descarcări-61. Vizualizări-669
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modelul de parteneriat educațional din triada „elev cu tulburări de spectru autist (tsa) – familie – școală”
Vrabie Silvia
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
Cercetarea în ştiinţe ale educaţiei şi în psihologie: provocări, perspective”, conferinţă ştiinţifică naţională
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-56-934-7.
Disponibil online 10 February, 2022. Descarcări-53. Vizualizări-506
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studierea severității tulburărilor de spectru autist (TSA) și a ansamblului problemelor social-psihologice cu care se confruntă copiii și familia
Vrabie Silvia
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat ”Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, Seria ”Stiinte Umanistice”
Nr. 1(13) / 2021 / ISSN 2345-1866 / ISSNe 2345-1904
Disponibil online 26 February, 2023. Descarcări-67. Vizualizări-424
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 4

Aspecte psihosociale ale copilului cu autism
Glavan Aurelia1 , Vrabie Silvia2
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educației)
Nr. 9(139) / 2020 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 8 December, 2020. Descarcări-94. Vizualizări-910
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dificultăţile părinților privind educarea şi integrarea socioeducațională a copiilor cu autism
Vrabie Silvia
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educației)
Nr. 5(135) / 2020 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 23 August, 2020. Descarcări-127. Vizualizări-989
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impactul monoparentalităţii asupra reuşitei şcolare
Vrabie Silvia , Chelban Aliona
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
Calitate în educație - imperativ al societății contemporane
Vol.1. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-46-482-6; 978-9975-46-483-3.
Disponibil online 26 December, 2020. Descarcări-128. Vizualizări-723
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul stilului parental în dezvoltarea personalității elevilor claselor primare
Vrabie Silvia
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
Calitate în educație - imperativ al societății contemporane
Vol.1. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-46-482-6; 978-9975-46-483-3.
Disponibil online 26 December, 2020. Descarcări-185. Vizualizări-926
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 6

Influența factorilor perturbatori asupra activității de învățare
Vrabie Silvia
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
Inovaţia: factor al dezvoltării social-economice
2018. Cahul, Republica Moldova. ISBN 978-9975-88-056-5.
Disponibil online 8 November, 2020. Descarcări-30. Vizualizări-566
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Integrarea tinerilor absolvenţi pe piaţa muncii
Vrabie Silvia , Butnaru Diana
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
Provocări şi oportunităţi în educaţie
2018. Cahul, Republica Moldova. ISBN 978-9975-88-054-1.
Disponibil online 19 December, 2022. Descarcări-111. Vizualizări-575
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Oportunităţi de integrare şcolară a copiilor cu autism
Bucun Nicolae , Vrabie Silvia
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Univers Pedagogic
Nr. 2(58) / 2018 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 15 July, 2018. Descarcări-345. Vizualizări-1684
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Optimizarea comunicării dintre cadrul didactic, clasa de elevi şi elevul cu autism
Vrabie Silvia
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
Inovaţia: factor al dezvoltării social-economice
2018. Cahul, Republica Moldova. ISBN 978-9975-88-056-5.
Disponibil online 8 November, 2020. Descarcări-70. Vizualizări-499
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul părinţilor în recuperarea copiilor cu autism
Vrabie Silvia
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.2. 2018. Cahul, Republica Moldova. ISBN 978-9975-88-042-8.
Disponibil online 25 October, 2018. Descarcări-105. Vizualizări-1029
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Stilul de comunicare - factor al agresivității adolescenților instituționalizați
Vrabie Silvia , Socinschii Elena
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
Provocări şi oportunităţi în educaţie
2018. Cahul, Republica Moldova. ISBN 978-9975-88-054-1.
Disponibil online 19 December, 2022. Descarcări-15. Vizualizări-275
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 3

Atitudinea cadrelor didactice faţă de incluziunea elevilor cu autism în şcoală
Bucun Nicolae , Vrabie Silvia
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Univers Pedagogic
Nr. 4(56) / 2017 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 15 March, 2018. Descarcări-366. Vizualizări-1981
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Atitudinеa cadrеlor didacticе faţă dе incluziunеa copiilor cu autism în şcoală
Vrabie Silvia
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.2. 2017. Cahul. ISBN 978-9975-88-019-0. 978-9975-88-021-3.
Disponibil online 27 December, 2017. Descarcări-34. Vizualizări-739
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularităţi psiho-sociale ale agresivităţii copiilor cu autism
Vrabie Silvia
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat ”Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, Seria ”Stiinte Umanistice”
Nr. 1(5) / 2017 / ISSN 2345-1866 / ISSNe 2345-1904
Disponibil online 28 September, 2017. Descarcări-112. Vizualizări-940
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 3

Caracteristicile social-psihologice ale copiilor cu autism
Vrabie Silvia
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Univers Pedagogic
Nr. 4(52) / 2016 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 23 May, 2017. Descarcări-371. Vizualizări-1399
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Incluziunea educațională a copiilor cu autism în școală
Vrabie Silvia
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.2. 2016. Cahul. ISBN 978-9975-914-90-1.
Disponibil online 2 April, 2021. Descarcări-120. Vizualizări-618
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Terapii utilizate în recuperarea copiilor cu autism
Vrabie Silvia
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat ”Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, Seria ”Stiinte Umanistice”
Nr. 2(4) / 2016 / ISSN 2345-1866 / ISSNe 2345-1904
Disponibil online 28 September, 2017. Descarcări-303. Vizualizări-1417
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 4

Consilierea familiei şi a copilului cu autism
Vrabie Silvia
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat ”Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, Seria ”Stiinte Umanistice”
Nr. 1(1) / 2015 / ISSN 2345-1866 / ISSNe 2345-1904
Disponibil online 3 May, 2016. Descarcări-209. Vizualizări-1217
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Medierea învăţării la copiii cu autism prin soft-uri educaţionale terapeutic-compensatorii
Vrabie Silvia
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
Inovații prin intermediul TIC în învățămăntul universitar și preuniversitar din Republica Moldova
2015. Cahul, Republica Moldova. ISBN 978-9975-88-001-5.
Disponibil online 9 April, 2021. Descarcări-50. Vizualizări-444
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Specificul tulburărilor de limbaj a copiilor cu autism şi a modalităţilor de recuperare a acestora
Vrabie Silvia
Școala modernă:provocări și oportunități
2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-48-100-7.
Disponibil online 31 July, 2019. Descarcări-263. Vizualizări-1037
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tehnici moderne de intervenţie în recuperarea autismului
Vrabie Silvia
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.2. 2015. Cahul, Republica Moldova. ISBN 978-9975-914-98-7.
Disponibil online 23 June, 2021. Descarcări-64. Vizualizări-523
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 2

Bazele teoretico - ştiinţifice ale particularităţilor social- psihologice în triada ,,copil autist – familie – şcoală''
Vrabie Silvia
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
Perspectivele şi problemele integrării în Spaţiul European al Învățământului superior
Vol.1. 2014. Cahul, Republica Moldova. ISBN 978-9975-914-90-1.
Disponibil online 15 May, 2023. Descarcări-24. Vizualizări-324
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Incluziunea socialǎ şi şcolarǎ a copiilor cu autism
Vrabie Silvia
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Eficientizarea învăţământului – vector al politicilor educaţionale moderne conferinţă ştiinţifică internaţională
Partea 2-a. . 2014. Chişinău. ISBN 978-9975-48-068-0.
Disponibil online 28 February, 2020. Descarcări-127. Vizualizări-1010
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 41 of 41