IBN
Закрыть
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Calitate în educație - imperativ al societății contemporane
Cautare
Volum, serie, parte, nr: Vol.1
Responsabili de ediție: Gînju S., Cojocari L.
Locul publicării: Chișinău, Republica Moldova
Editura: CEP UPS „I.Creangă”
Anul publicării: 2020
Numărul de pagini: 494
ISBN: 978-9975-46-482-6; 978-9975-46-483-3
CZU: 37(082)=135.1=111=161.1 C 14
Domenii științifice:
Materiale ale altor ediții disponibile în IBN
Disponibil în IBN: 24 decembrie 2020
Afişează publicaţiile
Sortare publicaţii
An:
Domeniu ştiinţific: Ştiinţe fizico-matematice (14)Filologie (15)Economie (2)Geografie (1)Pedagogie (151)Medicină (1)Studiul artelor, culturologie (13)Psihologie (8)Sociologie (1)