IBN
Закрыть

65Publicaţii

4408Descărcări

67383Vizualizări

Bucun Nicolae
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(1)
ORCiD

Articole în reviste din RM - 48. Publicaţii la conferinţe din RM - 17.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 7
  • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 32
  • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 1
  • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 8
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 4
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 13

2021 - 1

Influența activităților fizice asupra anxietății și imaginii de sine
Bucun Nicolae1 , Crețu Crina Florica2
1 Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Univers Pedagogic
Nr. 2(70) / 2021 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 15 July, 2021. Descarcări-68. Vizualizări-625
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 9

Cadrul de referinţă al educaţiei nonformale
Bucun Nicolae1 , Vasilachi Octavian2
1 Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei,
2 Centrul Republican de Dezvoltare a Învățămîntului Profesional
Educația: factor primordial în dezvoltarea societății
2020. Chişinău. ISBN 978-9975-48-178-6.
Disponibil online 9 October, 2020. Descarcări-144. Vizualizări-842
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mindfulness și psihoterapia cognitiv-comportamentală în intervenția asupra anxietății la copii (programul „mindful time for kids”)
Bucun Nicolae , Crețu Crina Florica
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educației)
Nr. 11 / 2020 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 28 February, 2021. Descarcări-100. Vizualizări-765
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nivelul optimismului în contextul potenţialului personal al pacienţilor cu accident vascular cerebral
Bucun Nicolae1 , Glavan Aurelia2
1 Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei,
2 Universitatea de Stat din Tiraspol
Educația: factor primordial în dezvoltarea societății
2020. Chişinău. ISBN 978-9975-48-178-6.
Disponibil online 9 October, 2020. Descarcări-47. Vizualizări-730
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Priorităţi în cercetarea activităţii psihologice în sistemul de învăţământ general
Bucun Nicolae , Paladi Oxana
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Educația: factor primordial în dezvoltarea societății
2020. Chişinău. ISBN 978-9975-48-178-6.
Disponibil online 9 October, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-535
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Psihologia şcolară în Germania, model european de bune practici
Bucun Nicolae
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Univers Pedagogic
Nr. 4(68) / 2020 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 28 January, 2021. Descarcări-37. Vizualizări-591
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Repere teoretice și metodologice ale evaluării psihologice a persoanelor post accident vascular cerebral
Bucun Nicolae , Glavan Aurelia
Universitatea de Stat din Tiraspol
Univers Pedagogic
Nr. 2(66) / 2020 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 3 July, 2020. Descarcări-36. Vizualizări-825
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Transformarea reprezentărilor sociale a învățării pe tot parcursul vieții în mediul educațional
Bucun Nicolae , Cerlat Raisa
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Univers Pedagogic
Nr. 1(65) / 2020 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 27 April, 2020. Descarcări-13. Vizualizări-707
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Utilizarea tehnicilor psihodramatice în intervenţia în burnout
Bucun Nicolae1 , Creţu Alin Ioan2
1 Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Univers Pedagogic
Nr. 3(67) / 2020 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 16 October, 2020. Descarcări-110. Vizualizări-1043
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Приоритеты исследований в психологической службe в Республике Молдова
Букун Николаe , Палади Оксана
Институт Педагогических Наук
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educației)
Nr. 11 / 2020 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 1 March, 2021. Descarcări-6. Vizualizări-555
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 4

Percepţia insuccesului şcolar de către familia elevului
Cumpănășoiu Teodor Sorin12 , Bucun Nicolae3
1 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova,
2 Liceul Preda Buzescu,
3 Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
EcoSoEn
Nr. 3-4 / 2019 / ISSN 2587-344X / ISSNe 2587-425X
Disponibil online 6 December, 2019. Descarcări-44. Vizualizări-913
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Formarea abilităților de adaptare psihosocială a copiilor cu ceri nțe educaționale speciale în instituțiile școlare
Bucun Nicolae , Toma Sergiu
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Univers Pedagogic
Nr. 1(61) / 2019 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 26 April, 2019. Descarcări-49. Vizualizări-937
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Formarea competenţei de cercetare în marketing
Bucun Nicolae
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Cadrul didactic – promotor al politicilor educaționale
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-48-156-4 .
Disponibil online 19 December, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-576
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sursele de informaţie şi prognoza în cercetarea de marketing
Bucun Nicolae
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Cadrul didactic – promotor al politicilor educaționale
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-48-156-4 .
Disponibil online 19 December, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-858
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 7

„Repere conceptuale ale asistenţei psihologice în învăţarea pe tot parcursul vieţii” - monografie
Bucun Nicolae
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Univers Pedagogic
Nr. 3(59) / 2018 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 2 January, 2019. Descarcări-8. Vizualizări-840
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Condiţii de eficientizare a potențialului psihosocial al copiilor cu deficiențe mintale severe
Bucun Nicolae1 , Ababii Oleg2
1 Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei,
2 Complexul-Pilot de Pedagogie Curativă „Orfeu”
Univers Pedagogic
Nr. 1(57) / 2018 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 5 June, 2018. Descarcări-85. Vizualizări-1307
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Globalizarea şi cercetarea psihopedagogică
Bucun Nicolae , Paladi Oxana
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Curriculumul şcolar:provocări şi oportunităţi de dezvoltare
2018. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-48.
Disponibil online 17 December, 2018. Descarcări-11. Vizualizări-686
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Inovaţiile orientate spre eficientizarea produsului social
Bucun Nicolae , Paladi Oxana
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Curriculumul şcolar:provocări şi oportunităţi de dezvoltare
2018. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-48.
Disponibil online 17 December, 2018. Descarcări-11. Vizualizări-1123
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Oportunităţi de integrare şcolară a copiilor cu autism
Bucun Nicolae , Vrabie Silvia
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Univers Pedagogic
Nr. 2(58) / 2018 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 15 July, 2018. Descarcări-345. Vizualizări-1684
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularităţile adaptării psihologice a elevilor cu cerinţe educaţionale speciale în instituţiile de învăţământ general
Bucun Nicolae , Toma Sergiu
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Univers Pedagogic
Nr. 4(60) / 2018 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 24 February, 2019. Descarcări-149. Vizualizări-1211
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Stabilitatea comportamentală a copiilor cu dizabilităţi mintale ușoare, implicaţi în diferite modele educaţionale
Bucun Nicolae1 , Chiperi Nadejda2
1 Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei,
2 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Univers Pedagogic
Nr. 3(59) / 2018 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 2 January, 2019. Descarcări-10. Vizualizări-831
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 7

Atitudinea cadrelor didactice faţă de incluziunea elevilor cu autism în şcoală
Bucun Nicolae , Vrabie Silvia
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Univers Pedagogic
Nr. 4(56) / 2017 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 15 March, 2018. Descarcări-366. Vizualizări-1981
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Condiții de sporire a capacității muncii persoanelor cu deficiențe de auz
Bucun Nicolae
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Univers Pedagogic
Nr. 2(54) / 2017 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 22 August, 2017. Descarcări-7. Vizualizări-880
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Excitarea canalelor senzoriale pentru reglarea capacităţii de muncă
Bucun Nicolae , Glavan Aurelia
Evaluarea în sistemul educațional: deziderate actuale
2017. Chişinău. ISBN 978-9975-48-118-2.
Disponibil online 24 July, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-571
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influenţe ale stabilităţii emoţionale în diminuarea stresului profesional şi în prevenirea sindromului Burnout al cadrelor didactice din învăţământul primar
Bucun Nicolae , Cerlat Raisa
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Univers Pedagogic
Nr. 3(55) / 2017 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 14 February, 2018. Descarcări-367. Vizualizări-1788
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nivelul stabilității emoționale al cadrelor didactice din învățământul primar în funcție de vârstă, vechime în muncă și mediu de trai
Bucun Nicolae , Cerlat Raisa
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Univers Pedagogic
Nr. 2(54) / 2017 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 22 August, 2017. Descarcări-62. Vizualizări-1098
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rezoluţia Conferinţei Ştiinţifice Internaţionale „Evaluarea în sistemul educaţional: deziderate actuale”. Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, 9-10 noiembrie, 2017
Bucun Nicolae , Marin Mariana
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Univers Pedagogic
Nr. 3(55) / 2017 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 14 February, 2018. Descarcări-38. Vizualizări-864
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Stabilizarea capacităţii muncii persoanelor cu deficienţe de auz prin organizarea timpului şi efortului produs
Bucun Nicolae
Evaluarea în sistemul educațional: deziderate actuale
2017. Chişinău. ISBN 978-9975-48-118-2.
Disponibil online 24 July, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-437
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 5

Particularităţile inteligenţei sociale la adolescenţii educaţi în instituţiile de tip rezidenţial
Bucun Nicolae , Ilicciev Maxim
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Univers Pedagogic
Nr. 2(50) / 2016 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 5 October, 2016. Descarcări-14. Vizualizări-980
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularităţile psihofiziologice ale interacţiunii canalelor senzoriale la persoanele cu deficienţe de auz
Bucun Nicolae
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Univers Pedagogic
Nr. 4(52) / 2016 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 23 May, 2017. Descarcări-74. Vizualizări-966
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Relaţia dintre accentuări de caracter şi inteligenţa socială la studenţi
Bucun Nicolae , Ilicciev Maxim
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Univers Pedagogic
Nr. 1(49) / 2016 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 30 June, 2016. Descarcări-45. Vizualizări-1181
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Servicii complexe pentru adaptarea psihosocială a copiilor cu dizabilităţi
Bucun Nicolae1 , Sîrbu Adriana-Evelina2
1 Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei,
2 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Univers Pedagogic
Nr. 3(51) / 2016 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 27 December, 2016. Descarcări-48. Vizualizări-842
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Succesul adaptării psihosociale – factor determinant în dezvoltarea personalităţii studentului
Bucun Nicolae , Puzur Elena
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Tehnologii didactice moderne:In memoriam dr. hab., prof. univ. Stela Cemortan
2016. Chişinău. ISBN 978-9975-48-102-1.
Disponibil online 29 November, 2019. Descarcări-22. Vizualizări-723
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 7

Caracteristici ale comportamentului copiilor cu ADHD
Bucun Nicolae , Glavan Aurelia
Școala modernă:provocări și oportunități
2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-48-100-7.
Disponibil online 31 July, 2019. Descarcări-10. Vizualizări-478
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Model de evaluare complexă a sindromului ADHD
Bucun Nicolae , Glavan Aurelia
Școala modernă:provocări și oportunități
2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-48-100-7.
Disponibil online 31 July, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-484
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularităţile psihologice ale personalităţii copiilor cu maladii respiratorii cronice
Bucun Nicolae1 , Tarnovschi Ana2
1 Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Univers Pedagogic
Nr. 3(47) / 2015 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 19 November, 2015. Descarcări-31. Vizualizări-862
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sistemul de învățământ - promotor al indentității naționale
Bucun Nicolae
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Univers Pedagogic
Nr. 2(46) / 2015 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 28 July, 2015. Descarcări-14. Vizualizări-821
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Statutul sociometric – factor determinant al adaptării psihosociale
Bucun Nicolae , Puzur Elena
Școala modernă:provocări și oportunități
2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-48-100-7.
Disponibil online 31 July, 2019. Descarcări-24. Vizualizări-707
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tatiana Callo – om al culturii si al intelectualitatii
Bucun Nicolae
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Univers Pedagogic
Nr. 4(48) / 2015 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 19 January, 2016. Descarcări-7. Vizualizări-724
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Психотехнические приемы содействия личностному развитию и самодетерминации старшеклассников
Букун Николаe , Донога Людмила
Институт Педагогических Наук
Univers Pedagogic
Nr. 4(48) / 2015 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 19 January, 2016. Descarcări-5. Vizualizări-830
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 7

Evaluarea complexă a deficitului de atenţie şi hiperactivitate (ADHD) la elevii claselor primare
Bucun Nicolae1 , Glavan Aurelia2
1 Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei,
2 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Univers Pedagogic
Nr. 2 / 2014 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 21 July, 2014. Descarcări-69. Vizualizări-1341
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea eficienţei învăţării prin prisma pedagogiei competenţelor
Bucun Nicolae
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Univers Pedagogic
Nr. 1 / 2014 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 17 April, 2014. Descarcări-134. Vizualizări-1456
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea psihodiagnostică a bolnavelor cu cancer mamar la etapa reabilitării integrale
Chilaru (Chiaburu) Simona , Mereuţă Ion , Bucun Nicolae
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Revista ştiinţifico-practică ”Info-Med”
Nr. 1(23) / 2014 / ISSN 1810-3936
Disponibil online 19 May, 2014. Descarcări-20. Vizualizări-967
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sfera psihomotrică la copiii cu ADHD
Bucun Nicolae1 , Glavan Aurelia2
1 Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei,
2 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Eficientizarea învăţământului – vector al politicilor educaţionale moderne conferinţă ştiinţifică internaţională
Partea 2-a. . 2014. Chişinău. ISBN 978-9975-48-068-0.
Disponibil online 27 February, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-570
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Trăsături de personalitate ale copiilor cu maladii respiratorii cronice
Bucun Nicolae1 , Tarnovschi Ana2
1 Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Eficientizarea învăţământului – vector al politicilor educaţionale moderne conferinţă ştiinţifică internaţională
Partea 2-a. . 2014. Chişinău. ISBN 978-9975-48-068-0.
Disponibil online 27 February, 2020. Descarcări-11. Vizualizări-684
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Макиавеллизм: мораль как «поведенческий код»
Букун Николаe1 , Анцибор Людмила2
1 Институт Педагогических Наук,
2 Кишиневский Государственный Педагогический Университет им. Иона Крянгэ
Eficientizarea învăţământului – vector al politicilor educaţionale moderne conferinţă ştiinţifică internaţională
Partea 2-a. . 2014. Chişinău. ISBN 978-9975-48-068-0.
Disponibil online 27 February, 2020. Descarcări-20. Vizualizări-640
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Особенности направленности личности, склонной к манипуляции
Букун Николаe , Анцибор Людмила
Институт Педагогических Наук
Univers Pedagogic
Nr. 4 / 2014 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 15 May, 2015. Descarcări-20. Vizualizări-1060
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 4

Atitudinile parentale faţă de copilul cu dizabilităţi: cercetare experimentală comparativă
Bucun Nicolae , Vasian Tatiana
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Nr. 30 / 2013 / ISSN 1857-0224 / ISSNe 1857-4432
Disponibil online 29 November, 2013. Descarcări-177. Vizualizări-1671
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modelul psihosocial de schimbare a atitudinilor parentale faţă de copilul cu dizabilităţi
Bucun Nicolae , Vasian Tatiana
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Univers Pedagogic
Nr. 4(40) / 2013 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 15 January, 2014. Descarcări-7. Vizualizări-1137
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularităţi psihologice ale copiilor cu ADHD
Bucun Nicolae1 , Glavan Aurelia2
1 Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei,
2 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Univers Pedagogic
Nr. 3(39) / 2013 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 28 November, 2013. Descarcări-429. Vizualizări-1895
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 50 of 65