IBN
Închide
Vrabie Silvia
Cuvinte-cheie (44): autism (7), autism (2), ABA (2)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 8. Publicaţii la conferinţe din RM - 11.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2020 - 4

Aspecte psihosociale ale copilului cu autism
Glavan Aurelia1 , Vrabie Silvia2
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 9(139) / 2020 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 8 December, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-176
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dificultăţile părinților privind educarea şi integrarea socioeducațională a copiilor cu autism
Vrabie Silvia
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 5(135) / 2020 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 23 August, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-189
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impactul monoparentalităţii asupra reuşitei şcolare
Vrabie Silvia , Chelban Aliona
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
Calitate în educație - imperativ al societății contemporane
Vol.1. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-46-482-6; 978-9975-46-483-3.
Disponibil online 26 December, 2020. Descarcări-31. Vizualizări-208
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul stilului parental în dezvoltarea personalității elevilor claselor primare
Vrabie Silvia
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
Calitate în educație - imperativ al societății contemporane
Vol.1. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-46-482-6; 978-9975-46-483-3.
Disponibil online 26 December, 2020. Descarcări-32. Vizualizări-244
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 4

Influența factorilor perturbatori asupra activității de învățare
Vrabie Silvia
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
Inovaţia: factor al dezvoltării social-economice
2018. Cahul, Republica Moldova. ISBN 978-9975-88-056-5.
Disponibil online 8 November, 2020. Descarcări-7. Vizualizări-207
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Oportunităţi de integrare şcolară a copiilor cu autism
Bucun Nicolae , Vrabie Silvia
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Univers Pedagogic
Nr. 2(58) / 2018 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 15 July, 2018. Descarcări-136. Vizualizări-810
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Optimizarea comunicării dintre cadrul didactic, clasa de elevi şi elevul cu autism
Vrabie Silvia
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
Inovaţia: factor al dezvoltării social-economice
2018. Cahul, Republica Moldova. ISBN 978-9975-88-056-5.
Disponibil online 8 November, 2020. Descarcări-33. Vizualizări-180
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul părinţilor în recuperarea copiilor cu autism
Vrabie Silvia
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.2. 2018. Cahul, Republica Moldova. ISBN 978-9975-88-042-8.
Disponibil online 25 October, 2018. Descarcări-45. Vizualizări-510
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 3

Atitudinea cadrelor didactice faţă de incluziunea elevilor cu autism în şcoală
Bucun Nicolae , Vrabie Silvia
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Univers Pedagogic
Nr. 4(56) / 2017 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 15 March, 2018. Descarcări-181. Vizualizări-1007
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Atitudinеa cadrеlor didacticе faţă dе incluziunеa copiilor cu autism în şcoală
Vrabie Silvia
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.2. 2017. Cahul. ISBN 978-9975-88-019-0. 978-9975-88-021-3.
Disponibil online 27 December, 2017. Descarcări-23. Vizualizări-413
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularităţi psiho-sociale ale agresivităţii copiilor cu autism
Vrabie Silvia
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat ”Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, Seria ”Stiinte Umanistice”
Nr. 1(5) / 2017 / ISSN 2345-1866 / ISSNe 2345-1904
Disponibil online 28 September, 2017. Descarcări-65. Vizualizări-485
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 3

Caracteristicile social-psihologice ale copiilor cu autism
Vrabie Silvia
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Univers Pedagogic
Nr. 4(52) / 2016 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 23 May, 2017. Descarcări-128. Vizualizări-643
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Incluziunea educațională a copiilor cu autism în școală
Vrabie Silvia
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.2. 2016. Cahul. ISBN 978-9975-914-90-1.
Disponibil online 2 April, 2021. Descarcări-37. Vizualizări-150
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Terapii utilizate în recuperarea copiilor cu autism
Vrabie Silvia
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat ”Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, Seria ”Stiinte Umanistice”
Nr. 2(4) / 2016 / ISSN 2345-1866 / ISSNe 2345-1904
Disponibil online 28 September, 2017. Descarcări-123. Vizualizări-583
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 4

Consilierea familiei şi a copilului cu autism
Vrabie Silvia
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat ”Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, Seria ”Stiinte Umanistice”
Nr. 1(1) / 2015 / ISSN 2345-1866 / ISSNe 2345-1904
Disponibil online 3 May, 2016. Descarcări-82. Vizualizări-614
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Medierea învăţării la copiii cu autism prin soft-uri educaţionale terapeutic-compensatorii
Vrabie Silvia
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
Inovații prin intermediul TIC în învățămăntul universitar și preuniversitar din Republica Moldova
2015. Cahul, Republica Moldova. ISBN 978-9975-88-001-5.
Disponibil online 9 April, 2021. Descarcări-8. Vizualizări-95
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Specificul tulburărilor de limbaj a copiilor cu autism şi a modalităţilor de recuperare a acestora
Vrabie Silvia
Școala modernă:provocări și oportunități
2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-48-100-7.
Disponibil online 31 July, 2019. Descarcări-68. Vizualizări-340
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tehnici moderne de intervenţie în recuperarea autismului
Vrabie Silvia
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.2. 2015. Cahul, Republica Moldova. ISBN 978-9975-914-98-7.
Disponibil online 23 June, 2021. Descarcări-13. Vizualizări-86
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 1

Incluziunea socialǎ şi şcolarǎ a copiilor cu autism
Vrabie Silvia
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Eficientizarea învăţământului – vector al politicilor educaţionale moderne conferinţă ştiinţifică internaţională
Partea 2-a. . 2014. Chişinău. ISBN 978-9975-48-068-0.
Disponibil online 28 February, 2020. Descarcări-48. Vizualizări-448
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 19 of 19